[or-cvs] r18729: {website} Mainetance/polish translation update. (in website/trunk: pl projects/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Sun Mar 1 10:50:18 UTC 2009


Author: bogdro
Date: 2009-03-01 05:50:17 -0500 (Sun, 01 Mar 2009)
New Revision: 18729

Modified:
  website/trunk/pl/people.wml
  website/trunk/pl/volunteer.wml
  website/trunk/projects/pl/metrics.wml
Log:
Mainetance/polish translation update.

Modified: website/trunk/pl/people.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/people.wml	2009-02-28 19:30:25 UTC (rev 18728)
+++ website/trunk/pl/people.wml	2009-03-01 10:50:17 UTC (rev 18729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 18648
+# Based-On-Revision: 18704
 # Translation-Priority: 3-low
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -14,12 +14,13 @@
 <p>Projekt Tor Project jest projektem non-profit 501(c)(3) z
 siedzibą w USA. Oficjalny adres organizacji to:
 </p>
-<blockquote>
-The Tor Project<br>
-122 Scott Circle<br>
-Dedham, MA 02026-6416 USA<br>
-</blockquote>
 
+<address>
+The Tor Project<br />
+122 Scott Circle<br />
+Dedham, MA 02026-6416 USA<br />
+</address>
+
 <p>Organizacja składa się z wielu ochotników i kilku pracowników.</p>
 
 <a id="Core"></a>
@@ -81,6 +82,10 @@
 Cebulowego</a>, pierwszy projektant Tora wraz z Rogerem i Nickiem i lider pierwszego
 projektu, rozwoju i wydania Tora. Teraz pomaga z badaniami i projektowaniem.</dd>
 
+<dt>Jillian C. York</dt><dd><a href="http://jilliancyork.com/">Jillian
+C. York</a> jest pisarką, blogerką i aktywistką w Bostonie. Bloguje o sposobach
+korzystania z Tora i anonimowości w <a
+href="http://www.knightpulse.org/blog/tor">KnightPulse</a>.</dd>
 </dl>
 
 <a id="Board"></a>

Modified: website/trunk/pl/volunteer.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/volunteer.wml	2009-02-28 19:30:25 UTC (rev 18728)
+++ website/trunk/pl/volunteer.wml	2009-03-01 10:50:17 UTC (rev 18729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 18524
+# Based-On-Revision: 18710
 # Translation-Priority: 4-optional
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -28,7 +28,7 @@
 <a id="Usability"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Usability">Aplikacje Wspomagające</a></h2>
 <ol>
- <li>Potrzebujemy więcej dobrych sposobów na przechwytywanie żądań DNS, żeby nie
+ <li>Potrzebujemy więcej i lepszych sposobów na przechwytywanie żądań DNS, żeby nie
 "przeciekały" do lokalnych obserwatorów, podczas gdy chcemy zachować anonimowość.
 (Dzieje się tak, gdyż aplikacja wysyła żądanie DNS przed przejściem przez serwer
 Proxy SOCKS.)</li>
@@ -54,13 +54,6 @@
 Unix i Mac (korzystają z basha i crona), ale dalej potrzebne jest rozwiązanie
 dla użytkowników Windowsa.
 </li>
-<li>Tor może <a
- href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ChooseEntryExit">wychodzić
- z sieci Tora używając podanego węzła</a>, ale powinniśmy móc podać tylko kraj i mieć coś,
- co automatycznie za nas wybierze węzeł. Najlepszym kandydatem jest pobranie także
- katalogu Blossom i uruchomienie lokalnego klienta Blossom, który pobrałby swój katalog w
- sposób bezpieczny (poprzez Tor i sprawdzając jego podpis), przechwytywałby nazwy
- hostów <tt>.country.blossom</tt> i robił to, co trzeba.</li>
 <li>A mówiąc o danych geolokacyjnych, ktoś powinien narysować mapę Ziemi z
 zaznaczonym każdym przekaźnikiem sieci Tora. Dodatkowe punkty, jeśli mapa będzie się
 aktualizować w miarę jak sieć rośnie i się zmienia. Niestety, łatwy sposób na
@@ -99,8 +92,8 @@
 <h2><a class="anchor" href="#Projects">Dobre Projekty Programistyczne</a></h2>
 
 <p>
-Oto lista opmysłów zaproponowanych na <a
-href="<page gsoc>">Google Summer of Code 2008</a>, które nie zostały przyjęte.
+Oto lista pomysłów zaproponowanych na <a
+href="<page gsoc>">Google Summer of Code 2009</a>.
 Części <a href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/">bieżących propozycji</a>
 może też brakować deweloperów. Jeśli Twoim zdaniem możesz nam pomóc,
 <a href="<page contact>">daj nam znać!</a>
@@ -364,7 +357,7 @@
 prowadzone przez Grega i HD Moore'a. Greg trzyma ładną <a
 href="http://pseudo-flaw.net/tor/torbutton/">listę problemów wraz z dowodami
 jak ich użyć oraz listę błędów itp.</a>. HD Moore prowadzi
-<a href="http://metasploit.com/research/misc/decloak/">stronę metasploit
+<a href="http://www.decloak.net/">stronę metasploit
 decloak</a>. Osoba zainteresowana obroną Tora mogłaby zacząć od
 zbierania jak największej liczby działających i znanych metod odkrywania
 użytkownika Tora. (<a href="https://torcheck.xenobite.eu/">Ta strona</a> może być

Modified: website/trunk/projects/pl/metrics.wml
===================================================================
--- website/trunk/projects/pl/metrics.wml	2009-02-28 19:30:25 UTC (rev 18728)
+++ website/trunk/projects/pl/metrics.wml	2009-03-01 10:50:17 UTC (rev 18729)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 18541
+# Based-On-Revision: 18723
 # Translation-Priority: 4-optional
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -32,19 +32,19 @@
 zbiorczego przeglądu rozwoju przekaźników w dłuższym przedziale czasu. Ponadto,
 wszystkie informacje o pojemnościach łączy zgłaszanych przez przekaźniki nie są
 do końca wiarygodne. Nie ma wyczerpującego pomiaru wydajności przekaźników,
-który by pozwolił na sprawdzenie łącza i stabilności przekaźników.
+który by pozwolił na sprawdzenie łącza i stabilności przekaźników.</li>
 <li><b>Mostki:</b> Specjalny typ przekaźników działa jako mostki. Mostki też
 przekazują ruch, ale nie są podawane w publicznym katalogu. Celem mostków jest
 umożliwienie ocenzurowanym klientom połączenie z siecią Tora bez łatwej możliwości
 zablokowania tego przez cenzora. Liczba i pojemność mostków nie jest więc znana
-publicznie i nie została jeszcze oceniona.
+publicznie i nie została jeszcze oceniona.</li>
 <li><b>Klienci:</b> Mało wiadomo o wykorzystaniu sieci Tora. W szczególności,
 liczba i położenie klientów są w większości nieznane. Grube oszacowanie jest takie,
 że jest kilkaset tysięcy klientów w sieci; liczba ta jest bardzo trudna do zweryfikowania.
 Nie ma bieżących badań co do liczby użytkowników Tora, które pomogłyby w zbudowaniu
 lepszego obrazu wykorzystania sieci Tora. Jasne jest, że wszystkie badania klientów
 muszą być przeprowadzone ze szczególną uwagą i w bardzo zbiorczej formie, by chronić
-anonimowość użytkowników.
+anonimowość użytkowników.</li>
 </li>
 </ul>
 
@@ -60,8 +60,9 @@
 <h3>Luty 2009</h3>
 
 <p>
-Pierwszy krok milowy Projektu Mierzenia ma na celu zbadanie już istniejących i
-nowo zebranych danych o sieci Tora. Te badania pomogą zdecydować, jakie dane będą
+Pierwszy krok milowy Projektu Mierzenia ma na celu zbadanie publicznych danych o sieci Tora,
+jak statusy sieci i deskryptory routerów.
+Te badania pomogą zdecydować, jakie dane będą
 potrzebne w przyszłości, by mierzyć wkłady do sieci i wykorzystanie sieci Tora.
 Następujące wyniki są już dostępne. <a href="<page contact>">Opinie</a> bardzo mile widziane!
 </p>More information about the tor-commits mailing list