[or-cvs] r20143: {website} Mainetance/polish translation update. (in website/trunk: pl torbutton/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Sat Jul 25 10:32:31 UTC 2009


Author: bogdro
Date: 2009-07-25 06:32:31 -0400 (Sat, 25 Jul 2009)
New Revision: 20143

Modified:
   website/trunk/pl/torusers.wml
   website/trunk/torbutton/pl/faq.wml
   website/trunk/torbutton/pl/index.wml
Log:
Mainetance/polish translation update.

Modified: website/trunk/pl/torusers.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/torusers.wml	2009-07-25 05:04:29 UTC (rev 20142)
+++ website/trunk/pl/torusers.wml	2009-07-25 10:32:31 UTC (rev 20143)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 19154
+# Based-On-Revision: 20136
 # Translation-Priority: 2-medium
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -21,6 +21,7 @@
 <li><a href="<page torusers>#spotlight">Osoby publiczne i niepubliczne używają Tora</a></li>
 <li><a href="<page torusers>#executives">Kierownicy używają Tora</a></li>
 <li><a href="<page torusers>#bloggers">Blogerzy używają Tora</a></li>
+<li><a href="<page torusers>#itprofessionals">Profesjonaliści IT używają Tora</a></li>
 </ul>
 </div>
 <!-- END SIDEBAR -->
@@ -304,18 +305,40 @@
 <h2><a class="anchor" href="#bloggers">Blogerzy używają Tora</a></h2>
 <hr />
 <ul>
-<li>Codziennie słyszymy o blogerach, którzy zostają
+<li>Często słyszymy o blogerach, którzy zostają
 <a href="http://online.wsj.com/public/article/SB112541909221726743-Kl4kLxv0wSbjqrkXg_DieY3c8lg_20050930.html"
 >pozwani do sądu</a> lub
 <a href="http://www.usatoday.com/money/workplace/2005-06-14-worker-blogs-usat_x.htm"
->wyrzuceni z pracy</a> za mówienie całkowicie legalnych rzeczy w sieci, w swoich blogach.
-Poza postępowaniem zgodnie z radą w
-<a href="http://w2.eff.org/bloggers/lg/">Prawnym przewodniku EFF dla Blogerów</a>
-i <a href="http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=542">Przewodnikiem
-dla blogerów i cyber-dysydentów</a> wydanego przez Reporterów bez Granic,
-zalecamy używanie Tora.
-</li>
+>wyrzuceni z pracy</a> za mówienie całkowicie legalnych rzeczy w sieci, w swoich blogach.</li>
+Polecamy
+<a href="http://w2.eff.org/bloggers/lg/">prawny przewodnik EFF dla Blogerów</a>.</li>
+<li>Global Voices utrzymuje <a href="http://advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/"
+>przewodnik po anonimowym blogowaniu z Wordpress i Torem</a>.</li>
 </ul>
+
+<a name="itprofessionals"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#itprofessionals">Profesjonaliści IT używają Tora</a></h2>
+<hr />
+<ul>
+<li>Aby weryfikować reguły zapory ogniowej opartej na adresach IP: Zapora ogniowa może mieć
+jakieś polityki, które pozwalają tylko na pewne adres IP lub ich zakresy. Tor może być używany
+do weryfikacji tych konfiguracji poprzez używanie adresu IP spoza bloku IP przydzielonego dla
+danej firmy.</li>
+<li>By omijać własne systemy zabezpieczeń dla ważnych działań zawodowych: Na przykład,
+firma może mieć ścisłą politykę odnośnie materiałów, które pracownicy mogą oglądać w
+Internecie. Przegląd logów odkrywa możliwe naruszenia. Tor może być używany do weryfikacji
+informacji bez umieszczania wyjątków w korporacyjnych systemach bezpieczeństwa.</li>
+<li>By łączyć się z powrotem do rozmieszczonych usług: Inżynier sieciowy może używać Tora do
+łączenia się z usługami bez potrzeby używania zewnętrznych maszyn i kont użytkownika,
+jako część testów działania.</li>
+<li>Do dostępu do zasobów Internetu: Akceptowalna polityka korzystania dla personelu IT i
+normalnych pracowników jest zazwyczaj inna. Tor pozwala na nieskrępowany dostęp do Internetu,
+pozostawiając na miejscu standardowe polityki bezpieczeństwa.</li>
+<li>By omijać problemy z siecią dostawcy Internetu (ISP): Czasami gdy ISP ma problemy z
+trasowaniem lub DNS, Tor może uczynić zasoby Internetu dostępnymi, podczas gdy sam ISP
+źle działa. To może być nieocenione w sytuacjach kryzysowych. </li>
+</ul>
+
 <p>
 Prosimy przysyłać nam swoje opowiadania o sukcesach. Są bardzo ważne, gdyż Tor
 daje anonimowość. Podczas, gdy spekulowanie o <a href="<page faq-abuse>"

Modified: website/trunk/torbutton/pl/faq.wml
===================================================================
--- website/trunk/torbutton/pl/faq.wml	2009-07-25 05:04:29 UTC (rev 20142)
+++ website/trunk/torbutton/pl/faq.wml	2009-07-25 10:32:31 UTC (rev 20143)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 19887
+# Based-On-Revision: 20132
 # Translation-Priority: 3-low
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -268,6 +268,7 @@
  celu omijania tych filtrów. Polecam subskrypcję filtru kombinacyjnego EasyPrivacy+EasyList w
  sekcji Miscellaneous (Pozostałe) na stronie subskrypcji.
  </p>
+ </li>
 
  <li><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/addon/82">Cookie Culler</a>
   <p>

Modified: website/trunk/torbutton/pl/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/torbutton/pl/index.wml	2009-07-25 05:04:29 UTC (rev 20142)
+++ website/trunk/torbutton/pl/index.wml	2009-07-25 10:32:31 UTC (rev 20143)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 19495
+# Based-On-Revision: 20132
 # Translation-Priority: 3-low
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -9,9 +9,9 @@
 
 <!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
 
-<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google Canada" href="search/google-ca.xml">
-<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google UK" href="search/google-uk.xml">
-<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google USA" href="search/google-us.xml">
+<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google Canada" href="search/google-ca.xml" />
+<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google UK" href="search/google-uk.xml" />
+<link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Google USA" href="search/google-us.xml" />
 <script type="text/javascript">
 
 function addSearchProvider(prov) {More information about the tor-commits mailing list