[or-cvs] r20051: {website} Mainetance/polish translation update. (in website/trunk: docs/pl pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Wed Jul 15 16:05:39 UTC 2009


Author: bogdro
Date: 2009-07-15 12:05:39 -0400 (Wed, 15 Jul 2009)
New Revision: 20051

Added:
  website/trunk/docs/pl/debian.wml
Modified:
  website/trunk/pl/running-a-mirror.wml
  website/trunk/pl/tormedia.wml
Log:
Mainetance/polish translation update.

Added: website/trunk/docs/pl/debian.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/pl/debian.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/docs/pl/debian.wml	2009-07-15 16:05:39 UTC (rev 20051)
@@ -0,0 +1,124 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 19802
+# Translation-Priority: 3-low
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Tor: Instrukcje dla Debiana/Ubuntu"
+
+<div class="center">
+
+<div class="main-column">
+
+<a id="debian"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#debian">Opcja pierwsza: Tor na Debianie lenny,
+Debianie sid lub Debianie testing</a></h2>
+<br />
+
+<p>
+Jeśli używasz Debiana stabilnego (lenny), niestabilnego (sid), lub testowego
+(squeeze), uruchom po prostu<br />
+<tt>apt-get install tor tor-geoipdb</tt>
+</p>
+
+<p>
+Teraz Tor jest zainstalowany i działa. Przejdź do <a href="<page
+docs/tor-doc-unix>#privoxy">kroku drugiego</a> na stronie instrukcji "Tor na Linux/Unix".
+</p>
+
+<hr />
+
+<a id="ubuntu"></a>
+<a id="packages"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#ubuntu">Opcja druga: Tor na Ubuntu lub Debianie etch</a></h2>
+<br />
+
+<p>
+<b>Nie używaj paczek ze świata Ubuntu.</b> Nikt się nimi nie opiekuje i są przestarzałe.
+To oznacza, że nie będziesz mieć poprawek stabilności i bezpieczeństwa.
+</p>
+
+<p>
+Musisz skonfigurować repozytorium pakietów, zanim będziesz mógł/mogła pobrać Tora.
+Po pierwsze, musisz poznać nazwę swojej dystrybucji. Jeśli używasz Ubuntu 9.04, to
+jest to "jaunty". Ubuntu 8.10 to "intrepid", a Ubuntu 8.04 to "hardy". Jeśli używasz
+Debiana etch, to jest to "etch".
+Potem dodaj te linie do swojego pliku <tt>/etc/apt/sources.list</tt>:<br />
+<pre>
+deb   http://mirror.noreply.org/pub/tor &lt;DISTRIBUTION&gt; main
+deb-src http://mirror.noreply.org/pub/tor &lt;DISTRIBUTION&gt; main
+</pre>
+gdzie zamiast &lt;DISTRIBUTION&gt; wstawiasz jedno z powyższych słów (etch, jaunty, intrepid, hardy).
+</p>
+
+<p>
+Potem uruchom
+<pre>
+gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 94C09C7F
+gpg --export 94C09C7F | sudo apt-key add -
+apt-get update
+apt-get install tor tor-geoipdb
+</pre>
+<p>
+
+<p>
+Teraz Tor jest zainstalowany i działa. Przejdź do <a href="<page
+docs/tor-doc-unix>#privoxy">kroku drugiego</a> na stronie instrukcji "Tor na Linux/Unix".
+</p>
+
+<hr />
+
+<a id="development"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#development">Opcja trzecia: używanie gałęzi rozwojowych
+Tora na Debianie lub Ubuntu</a></h2>
+<br />
+
+<p>Jeśli chcesz używać <a href="<page
+download>#packagediff">gałęzi rozwojowej</a> Tora (więcej cech i więcej błędów), musisz dodać
+inny zestaw linii do swojego pliku <tt>/etc/apt/sources.list</tt>:<br />
+<pre>
+deb   http://mirror.noreply.org/pub/tor &lt;DISTRIBUTION&gt; main
+deb-src http://mirror.noreply.org/pub/tor &lt;DISTRIBUTION&gt; main
+deb http://mirror.noreply.org/pub/tor experimental-0.2.1.x-&lt;DISTRIBUTION&gt; main
+deb-src http://mirror.noreply.org/pub/tor experimental-0.2.1.x-&lt;DISTRIBUTION&gt; main
+</pre>
+gdzie zamiast &lt;DISTRIBUTION&gt; wstawiasz nazwę swojej dystrybucji (etch, lenny, sid, jaunty,
+intrepid, hardy).
+</p>
+
+<p>
+Potem uruchom
+<pre>
+gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 94C09C7F
+gpg --export 94C09C7F | sudo apt-key add -
+apt-get update
+apt-get install tor tor-geoipdb
+</pre>
+<p>
+
+<p>
+Teraz Tor jest zainstalowany i działa. Przejdź do <a href="<page
+docs/tor-doc-unix>#privoxy">kroku drugiego</a> na stronie instrukcji "Tor na Linux/Unix".
+</p>
+
+<hr />
+
+<a id="source"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#source">Budowanie ze źródła</a></h2>
+<br />
+
+<p>
+Jeśli chcesz zbudować własne paczki deb ze źródła, przeczytaj nasz <a
+href="https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian#BuildFromSource">przewodnik
+budowania debów</a>.
+</p>
+
+<hr />
+
+<p>Jeśli masz sugestie co do ulepszenia tego dokumentu, prosimy <a
+href="<page contact>">prześlij je do nas</a>. Dziękujemy!</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+</div>
+
+#include <foot.wmi>
+

Modified: website/trunk/pl/running-a-mirror.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/running-a-mirror.wml	2009-07-15 12:48:30 UTC (rev 20050)
+++ website/trunk/pl/running-a-mirror.wml	2009-07-15 16:05:39 UTC (rev 20051)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 19940
+# Based-On-Revision: 20004
 # Translation-Priority: 4-optional
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -35,21 +35,23 @@
 
 
 <p>
-W celu zapewnienia aktualnych mirrorów wysokiej jakości... Prosimy upewnić się, że
-Twój mirror wykonuje co najmniej następujące rzeczy:<br><br>
+W celu zapewnienia aktualnych mirrorów wysokiej jakości...
+Prosimy upewnić się, że Twój mirror wykonuje co najmniej następujące rzeczy:<br /><br />
 
-Aktualizuje się nie rzadziej niż co sześć godzin, ale nie częściej, niż co godzinę.<br><br>
+Aktualizuje się nie rzadziej niż co sześć godzin, ale nie częściej, niż co godzinę.<br /><br />
 
-Pozwala "Directory Index / Indexes" (wyświetlanie indeksów) katalogu /dist.<br><br>
+Pozwala "Directory Index / Indexes" (wyświetlanie indeksów) katalogu /dist.<br /><br />
 
-Pozwala na "Multiviews" lub coś równoważnego, w celu lokalizacji języków.<br><br>
+Pozwala na "Multiviews" lub coś równoważnego, w celu lokalizacji języków.<br /><br />
 
-Ma prawidłowy adres email w celach komunikacji administracyjnej, gdyby Twój serwer miał kłopoty.<br><br>
+Ma prawidłowy adres email w celach komunikacji administracyjnej, gdyby
+Twój serwer miał kłopoty.<br /><br />
 
-Jest wysoce zalecane, by wszyscy operatorzy mirrorów zapisali się na
-<A href="http://archives.seul.org/tor/mirrors/">listę mailingową tor-mirrors</A>, gdzie powinny
+Jest wysoce zalecane, by wszyscy operatorzy mirrorów zapisali się na <A
+href="http://archives.seul.org/tor/mirrors/">listę mailingową tor-mirrors</A>, gdzie powinny
 iść wszystkie prośby modyfikacji (ADD, CHANGE, DELETE, jakiekolwiek inne prośby/zawiadomienia).
-Ponadto, można tu znaleźć wsparcie w jakichkolwiek sprawach technicznych przy uruchamianiu mirrora.<br><br>
+Ponadto, można tu znaleźć wsparcie w jakichkolwiek sprawach technicznych przy uruchamianiu
+mirrora.<br /><br />
 </p>
 <br/> <br/>
 <p>
@@ -64,16 +66,16 @@
 plik konfiguracji wirtualnego hosta:
 <pre>
 &lt;VirtualHost 1.2.3.4:80&gt;
-	ServerAdmin youremail at example.com<br>
-	ServerName 1.2.3.4<br>
+	ServerAdmin youremail at example.com<br />
+	ServerName 1.2.3.4<br />
 
-	DocumentRoot /var/www/mirrors/torproject.org<br>
+	DocumentRoot /var/www/mirrors/torproject.org<br />
 
-	&lt;Directory /var/www/mirrors/torproject.org/&gt;<br>
-		Options MultiViews Indexes<br>
-		DirectoryIndex index<br>
-		AllowOverride None<br>
-	&lt;/Directory&gt;<br>
+	&lt;Directory /var/www/mirrors/torproject.org/&gt;<br />
+		Options MultiViews Indexes<br />
+		DirectoryIndex index<br />
+		AllowOverride None<br />
+	&lt;/Directory&gt;<br />
 
 &lt;/VirtualHost&gt;
 </pre>

Modified: website/trunk/pl/tormedia.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/tormedia.wml	2009-07-15 12:48:30 UTC (rev 20050)
+++ website/trunk/pl/tormedia.wml	2009-07-15 16:05:39 UTC (rev 20051)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 19835
+# Based-On-Revision: 20005
 # Translation-Priority: 4-optional
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
@@ -214,8 +214,9 @@
 <tr>
 <td>13 Marca 2009</td>
 <td>Wall Street Journal</td>
-<td><a href="http://online.wsj.com/article/SB123567809587886053.html">The Kindness of Strangers
-(Życzliwość nieznajomych)</a>
+<td><a
+href="http://online.wsj.com/article/SB123567809587886053.html">The
+Kindness of Strangers (Życzliwość nieznajomych)</a></td>
 </tr>
 <tr style="background-color: #e5e5e5;">
 <td>03 Marca 2009</td>
@@ -375,7 +376,7 @@
 <td>10 Września 2007</td>
 <td>Wired</td>
 <td> <a href="http://www.wired.com/politics/security/news/2007/09/embassy_hacks"
->Złe węzły zmieniają anonimizer Tor w raj dla podsłuchiwaczy</a><br>
+>Złe węzły zmieniają anonimizer Tor w raj dla podsłuchiwaczy</a><br />
 Szwedzki konsultant bezpieczeństwa komputerowego, Dan Egerstad, monitorował ruch
 przechodzący przez węzeł wyjściowy Tora, który sam prowadził, po czym opublikował
 niezaszyfrowane hasła i informacje o kontach. Zauważcie, że lepsze artykuły o tym
@@ -408,7 +409,7 @@
 <td>2007 Jul 27</td>
 <td>Wired Blog</td>
 <td><a href="http://blog.wired.com/27bstroke6/2007/07/cyber-jihadists.html"
->Cyber-dżihadziści obejmują Tora</a><br>
+>Cyber-dżihadziści obejmują Tora</a><br />
 Adres <a href="http://ddanchev.blogspot.com/2007/07/cyber-jihadists-and-tor.html">bloga</a>,
 który podał zrzuty ekranu arabskich instrukcji używania Tora, rzekomo dla dżihadystów.
 Przeczytajcie odpowiedź Shavy Nerad na dole artykułu.
@@ -428,7 +429,7 @@
 <td>15 Marca 2007</td>
 <td>World Changing</td>
 <td><a href="http://www.worldchanging.com/archives/006309.html"
->Blogowanie tam, gdzie nie ma wolności słowa</a><br>
+>Blogowanie tam, gdzie nie ma wolności słowa</a><br />
 Opis udziału byłej dyrektor Tora, Shavy Nerad, w
 <a href="http://2007.sxsw.com/interactive/programming/panels/?action=show&amp;id=IAP060124">
 SXSW panel</a>, gdzie wyjaśniała, jak Tor może pomóc blogerom.
@@ -492,7 +493,7 @@
  <td>
   Network Secure</td>
   <td><a href="http://www.network-secure.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3909"
-  >Tor: Anonymisierungswerkzeug entwickelt</a> (niemiecki)<br>
+  >Tor: Anonymisierungswerkzeug entwickelt</a> (niemiecki)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -503,7 +504,7 @@
  <td>
   Wall Street Journal</td>
 <td>  <a href="http://online.wsj.com/article/SB113979965346572150.html"
-	>Chińscy cenzorzy Internetu stają naprzeciw "haktywistów" z USA</a><br>
+	>Chińscy cenzorzy Internetu stają naprzeciw "haktywistów" z USA</a><br />
   Pełny artykuł można też znaleźć
   <a href="http://yaleglobal.yale.edu/display.article?id=6981">tutaj</a>.
  </td>
@@ -516,7 +517,7 @@
  <td>
   Technology Review</td>
 <td>  <a href="http://www.technologyreview.com/Infotech/16216/page2/"
-	>Unikanie oczu Google</a><br>
+	>Unikanie oczu Google</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -527,7 +528,7 @@
  <td>
   New York Times</td>
 <td>  <a href="http://www.nytimes.com/2006/01/29/weekinreview/29basic.html"
-	>Jak przechytrzyć światowych cenzorów Internetu</a><br>
+	>Jak przechytrzyć światowych cenzorów Internetu</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -538,7 +539,7 @@
  <td>
   NPR Talk of the Nation</td>
 <td>  <a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5168456"
-	>Wyszukiwarki a prawo do prywatności w sieci</a><br>
+	>Wyszukiwarki a prawo do prywatności w sieci</a><br />
   <a href="http://xeni.net/">Xeni Jardin</a>
   poleca Tora o czasie 33:30 na wideo z programu.
  </td>
@@ -551,7 +552,7 @@
  <td>
   Punto Informatico</td>
 <td>  <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=1430903"
-	>TOR c'è</a> (włoski)<br>
+	>TOR c'è</a> (włoski)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -562,7 +563,7 @@
  <td>
   Wired</td>
 <td>  <a href="http://www.wired.com/science/discoveries/news/2006/01/70051?currentPage=2"
-	>Jak oszukać szpiegowanie z wyszukiwarek</a><br>
+	>Jak oszukać szpiegowanie z wyszukiwarek</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -573,7 +574,7 @@
  <td>
   NPR</td>
 <td><a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5165854"
-	>Google Records Subpoena Raises Privacy Fears</a><br>
+	>Google Records Subpoena Raises Privacy Fears</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -584,7 +585,7 @@
  <td>
   Viva o Linux</td>
  <td> <a href="http://www.vivaolinux.com.br/artigos/verArtigo.php?codigo=2759"
-  	>TOR: A Internet sem rastreabilidade</a> (portugalski)<br>
+  	>TOR: A Internet sem rastreabilidade</a> (portugalski)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -595,7 +596,7 @@
  <td>
   IEEE Computer Society's Technical Committee on Security and Privacy</td>
 <td>  <a href="http://www.ieee-security.org/Cipher/Newsbriefs/2005/071805.html#TOR"
-	>Aplikacja Trasowania Cebulowego Tor wchodzi do pierwszej setki PCWorlda</a><br>
+	>Aplikacja Trasowania Cebulowego Tor wchodzi do pierwszej setki PCWorlda</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -606,7 +607,7 @@
  <td>
   The Unofficial Apple Blog</td>
 <td>  <a href="http://www.tuaw.com/2005/06/22/privacy-watch-tor/"
-	>Privacy Watch: Tor</a><br>
+	>Privacy Watch: Tor</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -617,7 +618,7 @@
  <td>
   The New Zealand Herald</td>
 <td>  <a href="http://www.nzherald.co.nz/section/story.cfm?c_id=5&amp;objectid=10329896"
-	>Chińskie cenzurowanie Internetu nie przetrwa</a><br>
+	>Chińskie cenzurowanie Internetu nie przetrwa</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -628,7 +629,7 @@
  <td>
   American Public Radio</td>
 <td>  <a href="http://www.publicradio.org/columns/futuretense/2005/06/08.shtml"
-	>Internetowe narzędzie prywatności o nazwie "Tor"</a><br>
+	>Internetowe narzędzie prywatności o nazwie "Tor"</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -639,7 +640,7 @@
  <td>
   PC World</td>
 <td>  <a href="http://www.pcworld.com/article/id,120763-page,4/article.html"
-	>Najlepsze 100 produktów roku 2005</a><br>
+	>Najlepsze 100 produktów roku 2005</a><br />
   Tor zajmuje miejsce 40.
  </td>
 </tr>
@@ -651,7 +652,7 @@
  <td>
   Linux Weekly News</td>
 <td>  <a href="http://lwn.net/Articles/138242/"
-	>Spojrzenie na The Onion Router (Tor)</a><br>
+	>Spojrzenie na The Onion Router (Tor)</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -662,7 +663,7 @@
  <td>
   Slashdot</td>
 <td>  <a href="http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=05/05/22/0113244"
-	>Sieć anonimowości Tora ma 100 zweryfikowanych węzłów</a><br>
+	>Sieć anonimowości Tora ma 100 zweryfikowanych węzłów</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -673,7 +674,7 @@
  <td>
   Security.uz</td>
 <td>  <a href="http://security.uz/news/default.asp?id=10541"
-	>Tor - мощный анонимайзер для всех ОС</a> (rosyjski)<br>
+	>Tor - мощный анонимайзер для всех ОС</a> (rosyjski)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -684,7 +685,7 @@
  <td>
   WebPlanet</td>
 <td>  <a href="http://webplanet.ru/news/security/2005/5/19/tor.html"
-	>Tor: распределенная система анонимного серфинга</a> (rosyjski)<br>
+	>Tor: распределенная система анонимного серфинга</a> (rosyjski)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -695,7 +696,7 @@
  <td>
   Wired</td>
 <td>  <a href="http://www.wired.com/politics/security/news/2005/05/67542?currentPage=all"
-	>Tor niszczy śledzenie w sieci</a><br>
+	>Tor niszczy śledzenie w sieci</a><br />
   Dostępne również po
   <a href="http://wiredvision.jp/archives/200505/2005051904.html">japońsku</a>.
  </td>
@@ -708,7 +709,7 @@
  <td>
   XBiz</td>
 <td>  <a href="http://xbiz.com/news/8761"
-	>Projekt Marynarki Wojennej umożliwia anonimowe przeglądanie sieci</a><br>
+	>Projekt Marynarki Wojennej umożliwia anonimowe przeglądanie sieci</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -719,7 +720,7 @@
  <td>
   Heise online</td>
 <td>  <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/58506"
-	>CFP: Vom kafkaesken Schwinden der Anonymität</a> (niemiecki)<br>
+	>CFP: Vom kafkaesken Schwinden der Anonymität</a> (niemiecki)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -730,7 +731,7 @@
  <td>
   Libero</td>
 <td>  <a href="http://magazine.libero.it/internetlife/scienzaeweb/ne208.phtml"
-	>Anonimato on line, ecco Tor</a> (włoski)<br>
+	>Anonimato on line, ecco Tor</a> (włoski)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -741,7 +742,7 @@
  <td>
   Internetnews</td>
 <td>  <a href="http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/3454521"
-	>EFF daje wsparcie projektowi 'Anonimowego' Internetu</a><br>
+	>EFF daje wsparcie projektowi 'Anonimowego' Internetu</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -752,7 +753,7 @@
  <td>
   Linux.com</td>
 <td>  <a href="http://www.linux.com/articles/43713?tid=19&amp;tid=78"
-	>Zabezpieczanie swojej prywatności on-lie z Torem</a><br>
+	>Zabezpieczanie swojej prywatności on-lie z Torem</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -763,7 +764,7 @@
  <td>
   BoingBoing</td>
 <td>  <a href="http://www.boingboing.net/2004/12/27/eff-helping-produce-.html"
-	>EFF pomaga stworzyć oprogramowanie anonimizujące</a><br>
+	>EFF pomaga stworzyć oprogramowanie anonimizujące</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -774,7 +775,7 @@
  <td>
   Kansas City infozine</td>
 <td>  <a href="http://www.infozine.com/news/stories/op/storiesView/sid/4933/"
-	>EFF łączy siły z projektem Tor</a><br>
+	>EFF łączy siły z projektem Tor</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -785,7 +786,7 @@
  <td>
   golem.de</td>
 <td>  <a href="http://www.golem.de/0412/35340.html"
-	>EFF unterstützt Anonymisierer Tor</a> (niemiecki)<br>
+	>EFF unterstützt Anonymisierer Tor</a> (niemiecki)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -796,7 +797,7 @@
  <td>
   SuicideGirls</td>
 <td>  <a href="http://suicidegirls.com/news/technology/6150/"
-	>Nowe oprogramowanie trasujące pozwala anonimowo korzystać z internetu</a><br>
+	>Nowe oprogramowanie trasujące pozwala anonimowo korzystać z internetu</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -807,7 +808,7 @@
  <td>
   P2Pnet</td>
 <td>  <a href="http://p2pnet.net/story/3357"
-	>EFF sponsoruje Tora</a><br>
+	>EFF sponsoruje Tora</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -819,7 +820,7 @@
   Slashdot</td>
 <td>  <a
 href="http://yro.slashdot.org/article.pl?sid=04/12/22/2031229&amp;tid=95&amp;tid=158&amp;tid=153&amp;tid=17"
-	>EFF promuje system Tor podobny do Freenetu</a><br>
+	>EFF promuje system Tor podobny do Freenetu</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -830,7 +831,7 @@
  <td>
   AlterNet</td>
 <td>  <a href="http://www.alternet.org/columnists/story/20523/"
-	>Ciężki ruch</a><br>
+	>Ciężki ruch</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -840,7 +841,7 @@
  </td>
  <td>
   Newsweek</td>
-<td>  Technologia: Natychmiastowe bezpieczeństwo (brak linku)<br>
+<td>  Technologia: Natychmiastowe bezpieczeństwo (brak linku)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -851,7 +852,7 @@
  <td>
   Eweek</td>
 <td>  <a href="http://www.eweek.com/c/a/Security/Dont-Fear-Internet-Anonymity-Tools/"
-	>Nie bój się internetowych narzędzi anonimizujących</a><br>
+	>Nie bój się internetowych narzędzi anonimizujących</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -862,7 +863,7 @@
  <td>
   HCC magazine</td>
 <td>  <a href="http://www.hccmagazine.nl/index.cfm?fuseaction=home.showNieuws&amp;id=44063"
-	>Anoniem surfen met hulp van marine VS</a> (holenderski)<br>
+	>Anoniem surfen met hulp van marine VS</a> (holenderski)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -873,7 +874,7 @@
  <td>
   Golem</td>
 <td>  <a href="http://www.golem.de/0408/32835.html"
-	>Tor: Anonymisierer nutzt Onion-Routing</a><br>
+	>Tor: Anonymisierer nutzt Onion-Routing</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -884,7 +885,7 @@
  <td>
   Network World Security</td>
 <td>  <a href="http://www.networkworld.com/details/7088.html"
-	>Trasowanie cebulowe</a><br>
+	>Trasowanie cebulowe</a><br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -895,7 +896,7 @@
  <td>
   Wired</td>
 <td>  <a href="http://www.wired.com/politics/security/news/2004/08/64464"
-	>Trasowanie cebulowe zapobiega wścibskim oczom</a><br>
+	>Trasowanie cebulowe zapobiega wścibskim oczom</a><br />
   Także po <a href="http://hotwired.goo.ne.jp/news/news/technology/story/20040806301.html">japońsku</a>.
  </td>
 </tr>
@@ -907,7 +908,7 @@
  <td>
   CNET Japan blog</td>
 <td>  <a href="http://japan.cnet.com/blog/umeda/2004/03/08/entry_post_126/"
-	>Tęsknota za hakerami i brakiem bezpieczeństwa</a> (japoński)<br>
+	>Tęsknota za hakerami i brakiem bezpieczeństwa</a> (japoński)<br />
  </td>
 </tr>
 
@@ -918,7 +919,7 @@
  <td>
   Wired</td>
 <td>  <a href="http://www.wired.com/science/discoveries/news/1999/04/19091"
-	>Anonimowe surfowanie po sieci?</a><br>
+	>Anonimowe surfowanie po sieci?</a><br />
  </td>
 </tr>
 More information about the tor-commits mailing list