[or-cvs] r20037: {} polish po files (in translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs: . pl)

runa at seul.org runa at seul.org
Wed Jul 15 11:48:51 UTC 2009


Author: runa
Date: 2009-07-15 07:48:51 -0400 (Wed, 15 Jul 2009)
New Revision: 20037

Added:
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-doc-web.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-doc-windows.po
  translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-hidden-service.po
Log:
polish po files

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-doc-web.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-doc-web.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-doc-web.po	2009-07-15 11:48:51 UTC (rev 20037)
@@ -0,0 +1,136 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-15 13:43+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><div><h1>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "Configuring your browser to use <a href=\"<page index>\">Tor</a>"
+msgstr "Konfiguracja przeglądarki, by używała <a href=\"<page index>\">Tora</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:14
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you're using Firefox (we recommend it), you don't need this page. Simply "
+"install the <a href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/2275/\">Torbutton "
+"plugin</a>, restart your Firefox, and you're all set:"
+msgstr ""
+"Jeśli używasz przeglądarki Firefox (co zalecamy), nie musisz czytać tej "
+"strony. Po prostu zainstaluj <a "
+"href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/2275/\">rozszerzenie "
+"Torbutton</a>, ponownie uruchom Firefoksa i gotowe:"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><img>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:20
+#, fuzzy
+msgid "Torbutton plugin for Firefox"
+msgstr "Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:26
+#, fuzzy
+msgid "Otherwise, you need to manually configure your browser's proxy settings."
+msgstr ""
+"W innym przypadku, musisz ręcznie skonfigurować ustawienia proxy w swojej "
+"przeglądarce."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:28
+#, fuzzy
+msgid ""
+"In Mozilla and Firefox on Windows, this is in Tools - Options - General - "
+"Connection Settings."
+msgstr ""
+"W przeglądarkach Mozilla i Firefox pod Windows, znajdują się w Narzędzia "
+"- Opcje - Ogólne - Ustawienia połączenia."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:30
+#, fuzzy
+msgid ""
+"In Firefox on OS X, it's Firefox - Preferences - General - Connection "
+"Settings."
+msgstr ""
+"W Firefoksie na OS X, są w Firefox - Preferencje - Ogólne - Ustawienia "
+"połączenia."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:31
+#, fuzzy
+msgid "In Firefox on Linux, this is in Edit - Preferences - Advanced - Proxies."
+msgstr ""
+"W Firefoksie pod systemem Linux, znajdują się w Edycja - Preferencje - "
+"Zaawansowane - Proxy [od tłum: W Firefoksie 1.5: Edycja - Preferencje - "
+"Ogólne - Ustawienia połączenia; w Firefoksie 2.0: Edycja - Preferencje - "
+"Zaawansowane - Sieć - Ustawienia ]"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:33
+#, fuzzy
+msgid "In Opera it's Tools - Preferences(Advanced) - Network - Proxy servers."
+msgstr ""
+"W Operze są w Narzędzia - Preferencje(Zaawansowane) - Sieć - Serwery "
+"Proxy."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:34
+#, fuzzy
+msgid ""
+"While we cannot advise using IE, for those wishing less-than-real anonymity: "
+"In IE, it's Tools - Internet Options - Connections - LAN Settings - Check "
+"Proxy Server - Advanced."
+msgstr ""
+"Nie możemy zalecać używania IE, ale dla tych, którzy chcą "
+"mniej-niż-pełnej anonimowości: W IE, są w Narzędzia - Opcje internetowe "
+"- Połączenia - Ustawienia sieci LAN - zaznacz Serwer Proxy - Zaawansowane."
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><img>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:38
+#, fuzzy
+msgid "Proxy settings in Firefox"
+msgstr "Ustawienia proxy w Firefoksie"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:42
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You should fill in \"localhost\" and \"8118\" to point the top four "
+"protocols to Privoxy, as shown here. (Even though Privoxy doesn't support "
+"FTP and Gopher, <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FtpProxy\">you "
+"should set them up anyway</a>.) You should also fill out the socks proxy "
+"entry to point directly to Tor (\"localhost\", \"9050\", and socks5) to "
+"cover protocols besides the first four. Then click \"OK\"."
+msgstr ""
+"Powinieneś wpisać \"localhost\" i \"8118\", by skierować górne cztery "
+"protokoły na Privoxy, jak pokazano. (Nawet mimo tego, że Privoxy nie "
+"obsługuje FTP i Gophera, <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FtpProxy\">powinieneś "
+"i tak je ustawić</a>.) Powinieneś też wypełnić pole SOCKS Proxy, by "
+"wskazywało bezpośrednio na Tora (\"localhost\", \"9050\" i socks5), by "
+"pokryć inne protokoły poza pierwszymi czterema. Po wszystkim kliknij "
+"\"OK\"."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-web.wml:51
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you have suggestions for improving this document, please <a href=\"<page "
+"contact>\">send them to us</a>. Thanks!"
+msgstr ""
+"Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href=\"<page "
+"contact>\">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!"

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-doc-windows.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-doc-windows.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-doc-windows.po	2009-07-15 11:48:51 UTC (rev 20037)
@@ -0,0 +1,375 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-15 13:44+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><div><h1>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "Running the <a href=\"<page index>\">Tor</a> client on MS Windows"
+msgstr "Uruchamianie klienta <a href=\"<page index>\">Tor</a> na MS Windows"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:15
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<b>Note that these are the installation instructions for running a Tor "
+"client on MS Windows (98, 98SE, NT4, 2000, XP, Vista, Server). If you want "
+"to relay traffic for others to help the network grow (please do), read the "
+"<a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">Configuring a relay</a> guide.</b>"
+msgstr ""
+"<b>To są instrukcje do instalacji klienta Tora na systemach MS Windows (98, "
+"98SE, NT4, 2000, XP, Vista, Server). Jeśli chcesz przekazywać ruch innych, "
+"by wspomóc rozwój sieci (prosimy), przeczytaj poradnik o <a href=\"<page "
+"docs/tor-doc-relay>\">Konfigurowaniu przekaźnika sieci Tor</a>.</b>"
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:23
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"installing\"></a>"
+msgstr "<a id=\"installing\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:24
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#installing\">Step One: Download and Install "
+"Tor</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#installing\">Krok 1: Pobranie i instalacja "
+"Tora</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:28
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The install for MS Windows bundles <a href=\"<page index>\">Tor</a>, <a "
+"href=\"http://www.vidalia-project.net/\">Vidalia</a> (a GUI for Tor), and <a "
+"href=\"http://www.privoxy.org\">Privoxy</a> (a filtering web proxy) into one "
+"package, with the three applications pre-configured to work together. "
+"Download either the <a href=\"../<package-win32-bundle-stable>\">stable</a> "
+"or the <a href=\"../<package-win32-bundle-alpha>\">experimental</a> version "
+"of the Windows bundle, or look for more options on the <a href=\"<page "
+"download>\">download page</a>."
+msgstr ""
+"Instalator dla MS Windows zawiera programy: <a href=\"<page "
+"index>\">Tor</a>, <a href=\"http://www.vidalia-project.net/\">Vidalia</a> "
+"(GUI dla Tora), i <a href=\"http://www.privoxy.org\">Privoxy</a> "
+"(filtrujący serwer proxy do WWW) w jednym pliku, wszystkie "
+"prekonfigurowane do współpracy ze sobą. Pobierz albo <a "
+"href=\"../<package-win32-bundle-stable>\">stabilną</a> albo <a "
+"href=\"../<package-win32-bundle-alpha>\">eksperymentalną</a> wersję packi "
+"dla OS X, lub poszukaj innych rozwiązań na <a href=\"<page "
+"download>\">stronie pobierania</a>."
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><img>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:38
+#, fuzzy
+msgid "tor installer splash page"
+msgstr "Ekran instalacji Tora"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:41
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you have previously installed Tor, Vidalia, or Privoxy you can deselect "
+"whichever components you do not need to install in the dialog shown below."
+msgstr ""
+"Jeśli już wcześniej zainstalowałeś Tora, Vidalię lub Privoxy, możesz "
+"odznaczyć elementy, których nie musisz instalować w oknie dialogowym "
+"pokazanym niżej."
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><img>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:46
+#, fuzzy
+msgid "select components to install"
+msgstr "Wybór składników instalacji"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:49
+#, fuzzy
+msgid ""
+"After you have completed the installer, the components you selected will "
+"automatically be started for you."
+msgstr ""
+"Po zakończeniu instalacji wybrane składniki zostaną automatycznie "
+"uruchomione."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:61
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"using\"></a>"
+msgstr "<a id=\"using\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:62
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#using\">Step Two: Configure your applications to "
+"use Tor</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#using\">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by "
+"używały Tora</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:65
+#, fuzzy
+msgid ""
+"After installing Tor and Privoxy, you need to configure your applications to "
+"use them. The first step is to set up web browsing."
+msgstr ""
+"Po instalacji Tora i Privoxy musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich "
+"używały. Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci "
+"WWW."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:68
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You should use Tor with Firefox and Torbutton, for best safety. The bundle "
+"installs the <a href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/2275/\">Torbutton "
+"plugin</a> for you. Restart your Firefox, and you're all set:"
+msgstr ""
+"Powinieneś/aś używać Tora z Firefoksem i Torbuttonem, dla najlepszego "
+"bezpieczeństwa. Instalator programu zainstaluje <a "
+"href=\"https://addons.mozilla.org/firefox/2275/\">rozszerzenie Torbutton</a> "
+"za ciebie. Ponownie uruchom Firefoksa i gotowe:"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><img>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:74
+#, fuzzy
+msgid "Torbutton plugin for Firefox"
+msgstr "Rozszerzenie Torbutton dla Firefoksa"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:81
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you plan to run Firefox on a different computer than Tor, see the <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress\">FAQ "
+"entry for running Tor on a different computer</a>."
+msgstr ""
+"Jeśli masz zamiar używać Firefoksa na innym komputerze niż tam, gdzie "
+"jest Tor, spójrz na <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress\">wpis "
+"w FAQ na temat uruchamiania Tora na innym komputerze</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:86
+#, fuzzy
+msgid ""
+"To Torify other applications that support HTTP proxies, just point them at "
+"Privoxy (that is, localhost port 8118). To use SOCKS directly (for instant "
+"messaging, Jabber, IRC, etc), you can point your application directly at Tor "
+"(localhost port 9050), but see <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS\">this "
+"FAQ entry</a> for why this may be dangerous. For applications that support "
+"neither SOCKS nor HTTP, take a look at SocksCap or <a "
+"href=\"http://www.freecap.ru/eng/\">FreeCap</a>. (FreeCap is free software; "
+"SocksCap is proprietary.)"
+msgstr ""
+"By \"storyfikować\" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po "
+"prostu skieruj je na Privoxy (czyli localhost, port 8118). By aplikacje "
+"bezpośrednio używały serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabbera, IRC, "
+"itp.), skieruj je bezpośrednio na Tora (localhost, port 9050), ale "
+"przeczytaj <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS\">ten "
+"wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie "
+"obsługuje ani proxy dla HTTP, ani dla SOCKS, spójrz na <a "
+"href=\"http://www.socks.permeo.com/Download/SocksCapDownload/index.asp\">SocksCap</a> "
+"lub <a href=\"http://www.freecap.ru/eng/\">FreeCap</a>. (FreeCap jest "
+"wolnym oprogramowaniem; SocksCap nie.)"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:96
+#, fuzzy
+msgid ""
+"For information on how to Torify other applications, check out the <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorifyHOWTO\">Torify "
+"HOWTO</a>."
+msgstr ""
+"Po informacje, jak \"storyfikować\" inne aplikacje, spójrz na <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorifyHOWTO\">Torify "
+"HOWTO</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:102
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"verify\"></a>"
+msgstr "<a id=\"verify\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:103
+#, fuzzy
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#verify\">Step Three: Make sure it's working</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#verify\">Krok 3: Upewnij się, że wszystko "
+"działa</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:107
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Check to see that Privoxy and Vidalia are running. Privoxy's icon is a blue "
+"or green circle with a \"P\" in it, and Vidalia uses a small green onion to "
+"indicate Tor is running or a dark onion with a red \"X\" when Tor is not "
+"running. You can start or stop Tor by right-clicking on Vidalia's icon in "
+"your system tray and selecting \"Start\" or \"Stop\" from the menu as shown "
+"below:"
+msgstr ""
+"Sprawdź, czy Privoxy i Vidalia są uruchomione. Ikona Privoxy to niebieskie "
+"lub zielone kółko z \"P\" w środku, Vidalia używa małej zielonej "
+"cebuli, gdy Tor działa lub ciemnej cebuli z czerwonym \"X\", gdy Tor nie "
+"działa. Możesz zatrzymać lub uruchomić Tora, klikając prawym klawiszem "
+"myszki na ikonę Vidalii w zasobniku systemowym i wybierając \"Start\" lub "
+"\"Stop\" z menu, jak pokazano niżej:"
+
+#. type: Attribute 'alt' of: <div><div><img>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:115
+#, fuzzy
+msgid "Vidalia Tray Icon"
+msgstr "Ikona Vidalii w zasobniku"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:119
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Next, you should try using your browser with Tor and make sure that your IP "
+"address is being anonymized. Click on <a "
+"href=\"https://check.torproject.org/\">the Tor detector</a> and see whether "
+"it thinks you're using Tor or not. (If that site is down, see <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate\">this "
+"FAQ entry</a> for more suggestions on how to test your Tor.)"
+msgstr ""
+"Teraz powinieneś spróbować użyć swojej przeglądarki z Torem i upewnić "
+"się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a "
+"href=\"https://check.torproject.org/\">wykrywacz Tora</a> i sprawdź, cze "
+"jego zdaniem używasz Tora czy nie. (Jeśli ta strona akurat nie działa, "
+"przeczytaj <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate\">ten "
+"wpis w FAQ</a>, by poznać więcej sposobów na testowanie swojego Tora.)"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:131
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you have a personal firewall that limits your computer's ability to "
+"connect to itself, be sure to allow connections from your local applications "
+"to local port 8118 and port 9050. If your firewall blocks outgoing "
+"connections, punch a hole so it can connect to at least TCP ports 80 and "
+"443, and then see <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FirewalledClient\">this "
+"FAQ entry</a>."
+msgstr ""
+"Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego "
+"komputera co do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na "
+"połączenia od programów lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli "
+"zapora blokuje połączenia wychodzące, spraw, by można się było "
+"połączyć choć z portami 80 i 433, po czym przeczytaj <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FirewalledClient\">ten "
+"wpis do FAQ</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:140
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If it's still not working, look at <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork\">this "
+"FAQ entry</a> for hints."
+msgstr ""
+"Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork\">ten "
+"wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:145
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Once it's working, learn more about <a href=\"<page download>#Warning\">what "
+"Tor does and does not offer</a>."
+msgstr ""
+"Gdy Tor już działa, poczytaj o tym, <a href=\"<page download>#Warning\">co "
+"Tor oferuje, a czego nie</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:150
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"server\"></a> <a id=\"relay\"></a>"
+msgstr "<a id=\"server\"></a> <a id=\"relay\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:152
+#, fuzzy
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#relay\">Step Four: Configure it as a relay</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#relay\">Krok 4: Konfiguracja Tora jako "
+"przekaźnika sieci</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:155
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The Tor network relies on volunteers to donate bandwidth. The more people "
+"who run relays, the faster the Tor network will be. If you have at least 20 "
+"kilobytes/s each way, please help out Tor by configuring your Tor to be a "
+"relay too. We have many features that make Tor relays easy and convenient, "
+"including rate limiting for bandwidth, exit policies so you can limit your "
+"exposure to abuse complaints, and support for dynamic IP addresses."
+msgstr ""
+"Sieć Tora polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im "
+"więcej ludzi uruchomi przekaźnik sieci, tym szybsza będzie sieć "
+"Tora. Jeśli masz co najmniej 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż "
+"Torowi, konfigurując swojego klienta tak, by był także "
+"przekaxnikiem. Mamy wiele cech, które czynią przekaźniki Tora łatwymi i "
+"wygodnymi, łącznie z ograniczeniem przepustowości, politykami wyjścia, "
+"byś mógł zmniejszyć ryzyko skarg, oraz obsługą dynamicznych adresów "
+"IP."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:163
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Having relays in many different places on the Internet is what makes Tor "
+"users secure. <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayAnonymity\">You "
+"may also get stronger anonymity yourself</a>, since remote sites can't know "
+"whether connections originated at your computer or were relayed from others."
+msgstr ""
+"Posiadanie przekaźników w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że "
+"użytkownicy są bezpieczni. <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#RelayAnonymity\">Ty "
+"też możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których "
+"się łączysz, nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojego "
+"komputera, czy zostało przekierowane z innych."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:170
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Read more at our <a href=\"<page docs/tor-doc-relay>\">Configuring a "
+"relay</a> guide."
+msgstr ""
+"Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href=\"<page "
+"docs/tor-doc-relay>\">Konfiguracji przekaźnika sieci Tor</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-doc-windows.wml:175
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you have suggestions for improving this document, please <a href=\"<page "
+"contact>\">send them to us</a>. Thanks!"
+msgstr ""
+"Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href=\"<page "
+"contact>\">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!"

Added: translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-hidden-service.po
===================================================================
--- translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-hidden-service.po	            (rev 0)
+++ translation/trunk/tools/gsoc09/po/docs/pl/tor-hidden-service.po	2009-07-15 11:48:51 UTC (rev 20037)
@@ -0,0 +1,632 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-15 13:47+0300\n"
+"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
+
+#. type: Content of: <div><div><h1>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:11
+#, fuzzy
+msgid "Configuring Hidden Services for <a href=\"<page index>\">Tor</a>"
+msgstr "Konfiguracja usług ukrytych <a href=\"<page index>\">Tora</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:14
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Tor allows clients and relays to offer hidden services. That is, you can "
+"offer a web server, SSH server, etc., without revealing your IP address to "
+"its users. In fact, because you don't use any public address, you can run a "
+"hidden service from behind your firewall."
+msgstr ""
+"Tor umożliwia klientom i przekaźnikom sieci Tor oferowanie usług "
+"ukrytych. To znaczy, że możesz mieć serwer WWW, SSH etc. bez podawania "
+"swojego IP użytkownikom. Ponieważ nie używasz żadnego adresu "
+"publicznego, możesz prowadzić usługę ukrytą zza zapory ogniowej."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:20
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you have Tor and Privoxy installed, you can see hidden services in action "
+"by visiting <a href=\"http://duskgytldkxiuqc6.onion/\">an example hidden "
+"service</a>."
+msgstr ""
+"Jeśli masz zainstalowanego Tora i Privoxy, możesz zobaczyć usługi ukryte "
+"w działaniu, odwiedzając <a "
+"href=\"http://duskgytldkxiuqc6.onion/\">przykładową usługę ukrytą</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:25
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This howto describes the steps for setting up your own hidden service "
+"website. For the technical details of how the hidden service protocol works, "
+"see our <a href=\"<page hidden-services>\">hidden service protocol</a> page."
+msgstr ""
+"Ten dokument opisuje kroki potrzebne do uruchomienia własnej ukrytej "
+"usługi WWW. By poznać szczegóły techniczne tego, jak działa protokół "
+"usług ukrytych, przeczytaj naszą stronę <a href=\"<page "
+"hidden-services>\">protokołu usług ukrytych</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:31
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"zero\"></a>"
+msgstr "<a id=\"zero\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:32
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#zero\">Step Zero: Get Tor and Privoxy "
+"working</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#zero\">Krok 0: Uruchomienie Tora i Privoxy</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:35
+#, fuzzy
+msgid "Before you start, you need to make sure:"
+msgstr "Zanim zaczniesz sprawdź, czy:"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:37
+#, fuzzy
+msgid "Tor is up and running,"
+msgstr "Tor jest uruchomiony i działa,"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:38
+#, fuzzy
+msgid "Privoxy is up and running,"
+msgstr "Privoxy jest uruchomione i działa,"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:39
+#, fuzzy
+msgid "Privoxy is configured to point to Tor and"
+msgstr "Privoxy jest skonfigurowane na Tora"
+
+#. type: Content of: <div><div><ol><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:40
+#, fuzzy
+msgid "You actually set it up correctly."
+msgstr "rzeczywiście wszystko dobrze ustawiłeś."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:44
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Windows users should follow the <a href=\"<page "
+"docs/tor-doc-windows>\">Windows howto</a>, OS X users should follow the <a "
+"href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">OS X howto</a>, and Linux/BSD/Unix users "
+"should follow the <a href=\"<page docs/tor-doc-unix>\">Unix howto</a>."
+msgstr ""
+"Użytkownicy Windows powinni przeczytać <a href=\"<page "
+"docs/tor-doc-windows>\">instrukcje dla Windows</a>, użytkownicy OS X "
+"powinni przeczytać <a href=\"<page docs/tor-doc-osx>\">instrukcje dla OS "
+"X</a>, a użytkownicy Linux/BSD/Unix powinni przeczytać <a href=\"<page "
+"docs/tor-doc-unix>\">instrukcje dla systemów Unix</a>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:52
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Once you've got Tor and Privoxy installed and configured, you can see hidden "
+"services in action by following this link to <a "
+"href=\"http://duskgytldkxiuqc6.onion/\">an example hidden service</a>. It "
+"will typically take 10-60 seconds to load (or to decide that it is currently "
+"unreachable). If it fails immediately and your browser pops up an alert "
+"saying that \"www.duskgytldkxiuqc6.onion could not be found, please check "
+"the name and try again\" then you haven't configured Tor and Privoxy "
+"correctly; see <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork\">the "
+"it-doesn't-work FAQ entry</a> for some help."
+msgstr ""
+"Po instalacji i konfiguracji Tora i Privoxy możesz zobaczyć ukryte usługi "
+"w działaniu, wchodząc na <a "
+"href=\"http://duskgytldkxiuqc6.onion/\">przykładową usługę ukrytą</a>. "
+"Zwykle trzeba poczekać 10-60 na załadowanie strony (lub stwierdzenie, że "
+"w danej chwili jest niedostępna). Jeśli próba od razu kończy się "
+"błędem mówiącym, że nie można znaleźć serwera "
+"\"www.duskgytldkxiuqc6.onion\", to znaczy, że nie skonfigurowałeś Tora i "
+"Privoxy poprawnie; zajrzyj do <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork\">wpisu "
+"\"to nie działa\" w FAQ</a> po pomoc."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:65
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"one\"></a>"
+msgstr "<a id=\"one\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:66
+#, fuzzy
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#one\">Step One: Install a web server locally</a>"
+msgstr "<a class=\"anchor\" href=\"#one\">Krok 1: Zainstaluj lokalnie serwer WWW</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:69
+#, fuzzy
+msgid ""
+"First, you need to set up a web server locally. Setting up a web server can "
+"be tricky, so we're just going to go over a few basics here. If you get "
+"stuck or want to do more, find a friend who can help you. We recommend you "
+"install a new separate web server for your hidden service, since even if you "
+"already have one installed, you may be using it (or want to use it later) "
+"for an actual website."
+msgstr ""
+"Teraz gdy już masz działające usługi ukryte w Torze, musisz uruchomić "
+"lokalnie serwer WWW. Uruchamianie serwera WWW jest skomplikowane, więc "
+"podamy tu tylko trochę podstawowych informacji. Jeśli utkniesz lub "
+"będziesz chciał zrobić coś więcej, znajdź znajomego, który ci "
+"pomoże. Zalecamy instalację nowego, oddzielnego serwera do usługi "
+"ukrytej, gdyż nawet jeśli już masz jeden zainstalowany, możesz już go "
+"używać (lub później będziesz chciał go używać) do normalnego serwisu "
+"WWW."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:78
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you're on Unix or OS X and you're comfortable with the command-line, by "
+"far the best way to go is to install <a "
+"href=\"http://www.acme.com/software/thttpd/\">thttpd</a>. Just grab the "
+"latest tarball, untar it (it will create its own directory), and run "
+"<kbd>./configure &amp;&amp; make</kbd>. Then <kbd>mkdir hidserv; cd "
+"hidserv</kbd>, and run <kbd>../thttpd -p 5222 -h localhost</kbd>. It will "
+"give you back your prompt, and now you're running a webserver on port "
+"5222. You can put files to serve in the hidserv directory."
+msgstr ""
+"Jeśli jesteś na systemie Unix lub OS X i nie przeszkadza ci używanie "
+"linii poleceń, najlepszym sposobem jest instalacja <a "
+"href=\"http://www.acme.com/software/thttpd/\">thttpd</a>. Po prostu pobierz "
+"archiwum tar, rozpakuj je (utworzy się osobny katalog) i uruchom "
+"<kbd>./configure &amp;&amp; make</kbd>. Potem wykonaj <kbd>mkdir hidserv; cd "
+"hidserv</kbd>, i uruchom <kbd>../thttpd -p 5222 -h "
+"localhost</kbd>. Powrócisz do wiersza poleceń, a od tej pory masz "
+"uruchomiony serwer WWW na porcie 5222. Możesz umieścić pliki dla serwera "
+"w katalogu hidserv."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:89
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you're on Windows, you might pick <a "
+"href=\"http://savant.sourceforge.net/\">Savant</a> or <a "
+"href=\"http://httpd.apache.org/\">Apache</a>, and be sure to configure it to "
+"bind only to localhost. You should also figure out what port you're "
+"listening on, because you'll use it below."
+msgstr ""
+"Jeśli używasz systemu Windows, możesz wybrać serwer WWW <a "
+"href=\"http://savant.sourceforge.net/\">Savant</a> lub <a "
+"href=\"http://httpd.apache.org/\">Apache</a>, konfigurując go tak, by "
+"podłączał się tylko do komputera, na którym jest zainstalowany "
+"(localhost). Powinieneś też jakoś sprawdzić na jakim porcie nasłuchuje, "
+"gdyż ta informacja przyda się potem."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:96
+#, fuzzy
+msgid ""
+"(The reason we bind the web server only to localhost is to make sure it "
+"isn't publically accessible. If people could get to it directly, they could "
+"confirm that your computer is the one offering the hidden service.)"
+msgstr ""
+"(Powodem, dla którego serwer powinien działać tylko lokalnie jest "
+"upewnienie się, że nie jest on dostępny z zewnątrz. Jeśli ktoś "
+"mógłby się do niego połączyć bezpośrednio, mógłby potwierdzić, że "
+"to twój komputer oferuje tą ukrytą usługę.)"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:102
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Once you've got your web server set up, make sure it works: open your "
+"browser and go to <a "
+"href=\"http://localhost:5222/\">http://localhost:5222/</a>, where 5222 is "
+"the port that you picked above. Then try putting a file in the main html "
+"directory, and make sure it shows up when you access the site."
+msgstr ""
+"Po ustawieniu serwera WWW, sprawdź, czy działa: otwórz przeglądarkę i "
+"przejdź pod adres <a "
+"href=\"http://localhost:5222/\">http://localhost:5222/</a>, gdzie 5222 jest "
+"numerem portu wybranym wcześniej. Potem spróbuj umieścić jakiś plik w "
+"głównym katalogu HTML serwera i sprawdź, czy pokazuje się on, gdy "
+"łączysz się ze swoim serwerem WWW."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:110
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"two\"></a>"
+msgstr "<a id=\"two\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:111
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#two\">Step Two: Configure your hidden "
+"service</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#two\">Krok 2: Konfiguracja twojej usługi "
+"ukrytej</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:114
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Next, you need to configure your hidden service to point to your local web "
+"server."
+msgstr ""
+"Teraz musisz skonfigurować swoją usługę ukrytą, by wskazywała na twój "
+"lokalny serwer WWW."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:118
+#, fuzzy
+msgid ""
+"First, open your torrc file in your favorite text editor. (See <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc\">the "
+"torrc FAQ entry</a> to learn what this means.) Go to the middle section and "
+"look for the line"
+msgstr ""
+"Najpierw otwórz swój plik torrc swoim ulubionym edytorem. (Przeczytaj <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc\">wpis "
+"o torrc w FAQ</a>, by dowiedzieć się, co to znaczy.) Przejdź do "
+"środkowej sekcji i szukaj linii"
+
+#. type: Content of: <div><div><pre>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:124
+#, fuzzy, no-wrap
+msgid "\\############### This section is just for location-hidden services ###\n"
+msgstr "\\############### This section is just for location-hidden services ###\n"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:128
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This section of the file consists of groups of lines, each representing one "
+"hidden service. Right now they are all commented out (the lines start with "
+"#), so hidden services are disabled. Each group of lines consists of one "
+"<var>HiddenServiceDir</var> line, and one or more "
+"<var>HiddenServicePort</var> lines:"
+msgstr ""
+"Ta sekcja pliku składa się z grup linii, z których każda reprezentuje "
+"jedną usługę ukrytą. W tej chwili wszystkie są zakomentowane (linie "
+"zaczynają się od krzyżyka #), więc usługi ukryte są "
+"wyłączone. Każda grupa linii składa się z jednej linii "
+"<var>HiddenServiceDir</var> i jednej lub więcej linii "
+"<var>HiddenServicePort</var>:"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:134
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<var>HiddenServiceDir</var> is a directory where Tor will store information "
+"about that hidden service. In particular, Tor will create a file here named "
+"<var>hostname</var> which will tell you the onion URL. You don't need to "
+"add any files to this directory."
+msgstr ""
+"<var>HiddenServiceDir</var> jest katalogiem, w którym Tor będzie "
+"przechowywał informacje o tej usłudze ukrytej. W szczególności, Tor "
+"utworzy w tym katalogu plik o nazwie <var>hostname</var>, z którego "
+"odczytasz \"adres cebulowy\" (onion URL). Nie musisz dodawać żadnych "
+"plików do tego katalogu."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:138
+#, fuzzy
+msgid ""
+"<var>HiddenServicePort</var> lets you specify a virtual port (that is, what "
+"port people accessing the hidden service will think they're using) and an IP "
+"address and port for redirecting connections to this virtual port."
+msgstr ""
+"<var>HiddenServicePort</var> pozwala określić port wirtualny "
+"(tzn. użytkownikom łączącym się z usługą ukrytą będzie się "
+"zdawało, że używają tego właśnie portu) i adres IP wraz z portem do "
+"przekierowywania połączeń na ten wirtualny port."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:143
+#, fuzzy
+msgid "Add the following lines to your torrc:"
+msgstr "Dodaj następujące linie do swojego pliku torrc:"
+
+#. type: Content of: <div><div><pre>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:147
+#, fuzzy, no-wrap
+msgid ""
+"HiddenServiceDir /Library/Tor/var/lib/tor/hidden_service/\n"
+"HiddenServicePort 80 127.0.0.1:5222\n"
+msgstr ""
+"HiddenServiceDir /Library/Tor/var/lib/tor/hidden_service/\n"
+"HiddenServicePort 80 127.0.0.1:5222\n"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:151
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You're going to want to change the <var>HiddenServiceDir</var> line, so it "
+"points to an actual directory that is readable/writeable by the user that "
+"will be running Tor. The above line should work if you're using the OS X Tor "
+"package. On Unix, try \"/home/username/hidserv/\" and fill in your own "
+"username in place of \"username\". On Windows you might pick:"
+msgstr ""
+"Powinieneś zmienić linię <var>HiddenServiceDir</var> tak, by pokazywała "
+"na istniejący katalog, który jest odczytywalny/zapisywalny przez "
+"użytkownika, który uruchamia Tora. Powyższa linia powinna działać, gdy "
+"używasz paczki z Torem dla OS X. Pod systemem Unix, sprobuj "
+"\"/home/użytkownik/hidserv/\", podając własną nazwę użytkownika w "
+"miejsce \"użytkownik\". Pod systemem Windows mógłbyś wpisać:"
+
+#. type: Content of: <div><div><pre>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:157
+#, fuzzy, no-wrap
+msgid ""
+"HiddenServiceDir C:\\Documents and Settings\\username\\Application "
+"Data\\hidden_service\\\\\n"
+"HiddenServicePort 80 127.0.0.1:5222\n"
+msgstr ""
+"HiddenServiceDir C:\\Documents and Settings\\username\\Application "
+"Data\\hidden_service\\\\\n"
+"HiddenServicePort 80 127.0.0.1:5222\n"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:161
+#, fuzzy
+msgid "Now save the torrc, shut down your Tor, and then start it again."
+msgstr "Teraz zapisz zmiany w pliku torrc, zamknij Tora i uruchom go ponownie."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:165
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If Tor starts up again, great. Otherwise, something is wrong. First look at "
+"your logfiles for hints. It will print some warnings or error messages. That "
+"should give you an idea what went wrong. Typically there are typos in the "
+"torrc or wrong directory permissions (See <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Logs\">the "
+"logging FAQ entry</a> if you don't know how to enable or find your log "
+"file.)"
+msgstr ""
+"Jeśli Tor ponownie się uruchomi, to świetnie. W innym przypadku coś musi "
+"być źle. Najpierw przejrzyj plik z logami, by poszukać przyczyn. Będą w "
+"nim ostrzeżenia i błędy. Powinny one wskazać, co poszło nie "
+"tak. Zazwyczaj chodzi o literówki w pliku torrc lub złe uprawnienia do "
+"katalogów. (Przeczytaj <a "
+"href=\"https://wiki.torproject.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Logs\">wpis "
+"o logach w FAQ</a>, jeśli nie wiesz jak włączyć lub znaleźć plik z "
+"logami.)"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:174
+#, fuzzy
+msgid ""
+"When Tor starts, it will automatically create the "
+"<var>HiddenServiceDir</var> that you specified (if necessary), and it will "
+"create two files there."
+msgstr ""
+"Gdy Tor się uruchomi, automatycznie utworzy podany katalog "
+"<var>HiddenServiceDir</var> (jeśli trzeba), a w nim utworzy dwa pliki."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:178
+#, fuzzy
+msgid "<var>private_key</var>"
+msgstr "<var>private_key</var>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:179
+#, fuzzy
+msgid ""
+"First, Tor will generate a new public/private keypair for your hidden "
+"service. It is written into a file called \"private_key\". Don't share this "
+"key with others -- if you do they will be able to impersonate your hidden "
+"service."
+msgstr ""
+"Po pierwsze, Tor wygeneruje nową parę kluczy publiczny/prywatny do twojej "
+"usługi ukrytej. Zostaje ona zapisana w pliku o nazwie \"private_key\". Nie "
+"dawaj tego klucza nikomu -- jeśli to zrobisz, inni będą mogli podszyć "
+"się pod twoją usługę ukrytą."
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dt>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:183
+#, fuzzy
+msgid "<var>hostname</var>"
+msgstr "<var>hostname</var>"
+
+#. type: Content of: <div><div><dl><dd>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:184
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The other file Tor will create is called \"hostname\". This contains a short "
+"summary of your public key -- it will look something like "
+"<tt>duskgytldkxiuqc6.onion</tt>. This is the public name for your service, "
+"and you can tell it to people, publish it on websites, put it on business "
+"cards, etc."
+msgstr ""
+"Drugim plikiem, który zostanie utworzony, jest plik o nazwie \"hostname\". "
+"Zawiera on krótkie podsumowanie twojego klucza publicznego -- będzie "
+"wyglądać podobnie do tego: <tt>duskgytldkxiuqc6.onion</tt>. To jest "
+"publiczna nazwa twojej usługi i możesz podawać ją innym, rozgłaszać w "
+"internecie, umieszczać na wizytówkach etc."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:191
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If Tor runs as a different user than you, for example on OS X, Debian, or "
+"Red Hat, then you may need to become root to be able to view these files."
+msgstr ""
+"Jeśli Tor jest uruchomiony z prawami innego użytkownika niż ty, np. na "
+"systemach OS X, Debian, Red Hat, możesz potrzebować uprawnień roota, by "
+"zobaczyć te pliki."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:195
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Now that you've restarted Tor, it is busy picking introduction points in the "
+"Tor network, and generating a <em>hidden service descriptor</em>. This is a "
+"signed list of introduction points along with the service's full public "
+"key. It anonymously publishes this descriptor to the directory servers, and "
+"other people anonymously fetch it from the directory servers when they're "
+"trying to access your service."
+msgstr ""
+"Po ponownym uruchomieniu, Tor zajmuje się pobieraniem punktów wstępu w "
+"sieci Tora i generowaniem <em>deskryptorem usługi ukrytej</em>. Jest to "
+"podpisana lista punktów wstępnych razem z pełnym publicznym kluczem "
+"usługi. Tor anonimowo umieszcza ten deskryptor na serwerach katalogowych, a "
+"inni ludzie anonimowo go pobierają z serwerów katalogowych, gdy próbują "
+"połączyć się z twoją usługą."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:203
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Try it now: paste the contents of the hostname file into your web "
+"browser. If it works, you'll get the html page you set up in step one. If "
+"it doesn't work, look in your logs for some hints, and keep playing with it "
+"until it works."
+msgstr ""
+"Wypróbuj to: wklej zawartość pliku \"hostname\" do swojej przeglądarki "
+"WWW. Jeśli działa, zobaczysz stronę Google, ale adres w przeglądarce "
+"będzie adresem twojej usługi. Jeśli nie działa, poszukaj wskazówek w "
+"logach i zajmuj się tym do chwili, w której zadziała."
+
+#. type: Content of: <div><div>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:210
+#, fuzzy
+msgid "<a id=\"three\"></a>"
+msgstr "<a id=\"three\"></a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><h2>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:211
+#, fuzzy
+msgid "<a class=\"anchor\" href=\"#three\">Step Three: More advanced tips</a>"
+msgstr ""
+"<a class=\"anchor\" href=\"#three\">Krok 3: Wskazówki dla "
+"zaawansowanych</a>"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:214
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you plan to keep your service available for a long time, you might want "
+"to make a backup copy of the <var>private_key</var> file somewhere."
+msgstr ""
+"Jeśli planujesz udostępniać swoją usługę przez dłuższy czas, zrób "
+"kopię zapasową pliku <var>private_key</var>."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:218
+#, fuzzy
+msgid ""
+"We avoided recommending Apache above, a) because many people might already "
+"be running it for a public web server on their computer, and b) because "
+"it's big and has lots of places where it might reveal your IP address or "
+"other identifying information, for example in 404 pages. For people who need "
+"more functionality, though, Apache may be the right answer. Can somebody "
+"make us a checklist of ways to lock down your Apache when you're using it as "
+"a hidden service? Savant probably has these problems too."
+msgstr ""
+"Wcześniej unikaliśmy polecania serwera Apache, a) gdyż wielu ludzi może "
+"już go używać jako publicznego serwera na ich komputerach, i b) gdyż "
+"jest duży i ma wiele miejsc, w których mógłby podać twój adres IP lub "
+"inne informacje identyfikujące, np. na stronach 404. Jednak dla ludzi, "
+"którzy chcą więcej funkcjonalności, Apache może być dobrym "
+"rozwiązaniem. Czy ktoś mógłby napisać nam listę sposobów na "
+"zabezpieczenie Apache, gdy jest używany jako usługa ukryta? Savant "
+"prawdopodobnie też ma takie problemy."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:228
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you want to forward multiple virtual ports for a single hidden service, "
+"just add more <var>HiddenServicePort</var> lines. If you want to run "
+"multiple hidden services from the same Tor client, just add another "
+"<var>HiddenServiceDir</var> line. All the following "
+"<var>HiddenServicePort</var> lines refer to this <var>HiddenServiceDir</var> "
+"line, until you add another <var>HiddenServiceDir</var> line:"
+msgstr ""
+"Jeśli chcesz przekierować wiele portów wirtualnych w ramach pojedynczej "
+"usługi ukrytej, po prostu dodaj więcej linii "
+"<var>HiddenServicePort</var>. Jeśli chcesz uruchomić wiele usług "
+"ukrytych z tego samego klienta Tora, po prostu dodaj kolejną linię "
+"<var>HiddenServiceDir</var>. Wszystkie następujące po niej linie "
+"<var>HiddenServicePort</var> odnoszą się do aktualnej linii "
+"<var>HiddenServiceDir</var>, dopóki nie dodasz kolejnej linii "
+"<var>HiddenServiceDir</var>:"
+
+#. type: Content of: <div><div><pre>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:237
+#, fuzzy, no-wrap
+msgid ""
+"HiddenServiceDir /usr/local/etc/tor/hidden_service/\n"
+"HiddenServicePort 80 127.0.0.1:8080\n"
+"\n"
+"HiddenServiceDir /usr/local/etc/tor/other_hidden_service/\n"
+"HiddenServicePort 6667 127.0.0.1:6667\n"
+"HiddenServicePort 22 127.0.0.1:22\n"
+msgstr ""
+"HiddenServiceDir /usr/local/etc/tor/hidden_service/\n"
+"HiddenServicePort 80 127.0.0.1:8080\n"
+"\n"
+"HiddenServiceDir /usr/local/etc/tor/other_hidden_service/\n"
+"HiddenServicePort 6667 127.0.0.1:6667\n"
+"HiddenServicePort 22 127.0.0.1:22\n"
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:245
+#, fuzzy
+msgid "There are some anonymity issues you should keep in mind too:"
+msgstr ""
+"Są też pewne sprawy dotyczące anonimowości, o których trzeba "
+"pamiętać:"
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:248
+#, fuzzy
+msgid ""
+"As mentioned above, be careful of letting your web server reveal identifying "
+"information about you, your computer, or your location. For example, "
+"readers can probably determine whether it's thttpd or Apache, and learn "
+"something about your operating system."
+msgstr ""
+"Jak wspomniano wyżej, uważaj z pozwoleniem dla serwera o podawaniu "
+"informacji identyfikujących ciebie, twój komputer lub położenie. Na "
+"przykład, czytelnicy mogą prawdopodobnie dowiedzieć się, czy używasz "
+"Apache czy thttpd i dowiedzieć sie czegoś o twoim systemie operacyjnym."
+
+#. type: Content of: <div><div><ul><li>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:252
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If your computer isn't online all the time, your hidden service won't be "
+"either. This leaks information to an observant adversary."
+msgstr ""
+"Jeśli twój komputer nie jest cały czas on-line, twoja usługa ukryta też "
+"nie będzie. Jest to wyciek informacji dla obserwującego przeciwnika."
+
+#. type: Content of: <div><div><p>
+#: /home/runa/tor/updatepo/wml/docs/en/tor-hidden-service.wml:259
+#, fuzzy
+msgid ""
+"If you have suggestions for improving this document, please <a href=\"<page "
+"contact>\">send them to us</a>. Thanks!"
+msgstr ""
+"Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a href=\"<page "
+"contact>\">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!"More information about the tor-commits mailing list