[or-cvs] r11689: Translation/mainetance update of web-svn (in website/trunk: docs/en docs/pl pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Fri Sep 28 15:32:30 UTC 2007


Author: bogdro
Date: 2007-09-28 11:32:30 -0400 (Fri, 28 Sep 2007)
New Revision: 11689

Modified:
  website/trunk/docs/en/tor-hidden-service.wml
  website/trunk/docs/pl/tor-hidden-service.wml
  website/trunk/pl/volunteer.wml
Log:
Translation/mainetance update of web-svn

Modified: website/trunk/docs/en/tor-hidden-service.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/en/tor-hidden-service.wml	2007-09-28 15:29:02 UTC (rev 11688)
+++ website/trunk/docs/en/tor-hidden-service.wml	2007-09-28 15:32:30 UTC (rev 11689)
@@ -49,7 +49,7 @@
 
 <p>Once you've got Tor and Privoxy installed and configured,
 you can see hidden services in action by following this link to <a
-href="http://duskgytldkxiuqc6..onion/">the hidden wiki</a>.
+href="http://duskgytldkxiuqc6.onion/">the hidden wiki</a>.
 It will typically take 10-60 seconds to load
 (or to decide that it is currently unreachable). If it fails
 immediately and your browser pops up an alert saying that

Modified: website/trunk/docs/pl/tor-hidden-service.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/pl/tor-hidden-service.wml	2007-09-28 15:29:02 UTC (rev 11688)
+++ website/trunk/docs/pl/tor-hidden-service.wml	2007-09-28 15:32:30 UTC (rev 11689)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 10766
+# Based-On-Revision: 11648
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Instrukcja konfiguracji usług ukrytych" CHARSET="UTF-8"
@@ -18,8 +18,8 @@
 </p>
 
 <p>Jeśli masz zainstalowanego Tora i Privoxy, możesz zobaczyć usługi
- ukryte w działaniu, odwiedzając <a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">ukryte
- wiki</a>.
+ ukryte w działaniu, odwiedzając <a href="http://duskgytldkxiuqc6.onion/">przykładową
+ usługę ukrytą</a>.
 </p>
 
 <p>Ten dokument opisuje kroki potrzebne do uruchomienia własnej ukrytej usługi WWW.
@@ -47,10 +47,10 @@
 
 <p>Po instalacji i konfiguracji Tora i Privoxy możesz zobaczyć ukryte usługi
 w działaniu, wchodząc na <a
- href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">ukryte wiki</a>.
+ href="http://duskgytldkxiuqc6.onion/">ukryte wiki</a>.
 Zwykle trzeba poczekać 10-60 na załadowanie strony (lub stwierdzenie, że w
 danej chwili jest niedostępna). Jeśli próba od razu kończy się błędem mówiącym, że
- nie można znaleźć serwera "6sxoyfb3h2nvok2d.onion", to znaczy, że nie skonfigurowałeś
+ nie można znaleźć serwera "duskgytldkxiuqc6.onion", to znaczy, że nie skonfigurowałeś
 Tora i Privoxy poprawnie; zajrzyj do <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork">wpisu
 "to nie działa" w FAQ</a> po pomoc.
@@ -177,7 +177,7 @@
 <dt><var>hostname</var></dt>
 <dd>Drugim plikiem, który zostanie utworzony, jest plik o nazwie "hostname".
 Zawiera on krótkie podsumowanie twojego klucza publicznego -- będzie wyglądać
- podobnie do tego: <tt>6sxoyfb3h2nvok2d.onion</tt>. To jest publiczna nazwa
+ podobnie do tego: <tt>duskgytldkxiuqc6.onion</tt>. To jest publiczna nazwa
 twojej usługi i możesz podawać ją innym, rozgłaszać w internecie,
 umieszczać na wizytówkach etc.</dd>
 </dl>

Modified: website/trunk/pl/volunteer.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/volunteer.wml	2007-09-28 15:29:02 UTC (rev 11688)
+++ website/trunk/pl/volunteer.wml	2007-09-28 15:32:30 UTC (rev 11689)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 10723
+# Based-On-Revision: 11649
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Wolontariusze" CHARSET="UTF-8"
@@ -92,12 +92,9 @@
 swoje wyniki.</li>
 <li>Pomóż przetłumaczyć stronę WWW i dokumentację na inne języki. Spójrz na
 <a href="<page translation>">wskazówki do
- tłumaczenia</a>, jeśli chcesz pomóc. Potrzebujemy też ludzi do opieki nad
- istniejącymi tłumaczeniami: francuskim i szwedzkim - zobacz
- <a href="<page translation-status>">stan tłumaczeń</a>.</li>
-<li>Czy ktoś może nas przekonać, że powinniśmy używać
- <a href="http://www.cacert.org/">cacert</a> do
- SSL w naszym <a href="<page documentation>#Developers">repozytorium SVN?</a></li>
+ tłumaczenia</a>, jeśli chcesz pomóc. Potrzebujemy zwłaszcza tłumaczy na język
+ arabski i Farsi dla wielu użytkowników Tora w cenzorowanych obszarach.</li>
+
 </ol>
 
 <a id="Coding"></a>More information about the tor-commits mailing list