[or-cvs] r11447: Add dutch translations to svn. (in website/trunk: . nl)

phobos at seul.org phobos at seul.org
Sat Sep 15 19:04:43 UTC 2007


Author: phobos
Date: 2007-09-15 15:04:43 -0400 (Sat, 15 Sep 2007)
New Revision: 11447

Added:
  website/trunk/nl/
  website/trunk/nl/OverviewPics.txt
  website/trunk/nl/documentation.wml
  website/trunk/nl/donate.wml
  website/trunk/nl/dowload-osx.wml
  website/trunk/nl/dowload-unix.wml
  website/trunk/nl/dowload-windows.wml
  website/trunk/nl/download.wml
  website/trunk/nl/foot.wml
  website/trunk/nl/index.wml
  website/trunk/nl/navigation.wml
  website/trunk/nl/overview.wml
  website/trunk/nl/people.wml
  website/trunk/nl/volunteer.wml
Log:
Add dutch translations to svn.


Added: website/trunk/nl/OverviewPics.txt
===================================================================
--- website/trunk/nl/OverviewPics.txt	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/OverviewPics.txt	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,37 @@
+Translator: solutions at janwoning.com
+
+
+Upper-right legend translation diagrams 1-3
+
++ Tor knooppunt (server)
+- -> open verbinding
+---> versleutelde link
+
+
+How Tor Works diagrams 1-3
+
+Hoe Tor Werkt:1
+
+Stap 1: Alice's Tor
+client haalt lijst
+met Tor knooppunten
+(Tor servers) op bij
+een directory server
+
+Hoe Tor Werkt:2
+
+Stap 2: Alice's Tor client
+kiest een willekeurig traject
+naar uitgangsserver. Groene
+links zijn versleuteld, rode
+links zijn open
+
+Hoe Tor Werkt:3
+
+Stap 3 Als gebruiker toegang
+toegang wil tot een andere
+site, kiest Alice's Tor client
+kiest een tweede willekeurig
+traject. Groene links zijn
+versleuteld, rode links
+zijn open

Added: website/trunk/nl/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/documentation.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/documentation.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,196 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 11305
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Documentatie"
+
+<div class="main-column">
+
+<a id="RunningTor"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Draaien van Tor</a></h2>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Installeren Tor
+onder Win32</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Installeren Tor onder
+Mac OS X</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Installeren Tor onder
+Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-switchproxy>">Installeren
+SwitchProxy voor Tor</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Het configureren van
+een Tor server</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Het configureren
+van een Tor verborgen dienst</a></li>
+</ul>
+
+<a id="Support"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Support">Hulp</a></h2>
+<ul>
+<li>De <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Tor
+technische FAQ Wiki</a> is uw eerste halte voor hulp. De
+<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">gids
+voor het "torificeren" van diverse applicaties</a> is eveneens populair (hoewel wij,
+Tor ontwikkelaars, regelmatig de juistheid van de Wiki pagina's controleren, zijn
+we niet verantwoordelijk voor de inhoud).</li>
+<li>De <a href="<page faq-abuse>">misbruik FAQ</a> bevat een verzameling van
+algemene vragen en aandachtspunten m.b.t. het beheren van een Tor server.</li>
+<li>De <a href="<page eff/tor-legal-faq>">Tor juridische FAQ</a> is geschreven
+door EFF advokaten. Doel is om u in te wijden in enkele wettelijke uitvloeisels
+van het Tor project in de Verenigde Staten.</li>
+<li>De <a href="<page tor-manual>">gebruiksaanwijzing</a>
+beschrijft alle mogelijk opdrachten welke u kunt configureren in het <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">torrc
+bestand</a>. Ook is er een <a href="<page tor-manual-dev>">gebruiksaanwijzing
+voor de testveries van Tor</a>.</li>
+<li>De <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
+wiki</a> bevat een overvloed aan nuttige bijdragen van Tor
+gebruikers. Warm aanbevolen!</li>
+<li>Het Tor IRC kanaal voor gebruikers, serverbeheerders en ontwikkelaars
+is <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor on irc.oftc.net</a>.</li>
+<li>We hebben een <a
+href="http://bugs.noreply.org/tor">foutenregister</a>.
+Mocht zich een programmeerfout, i.h.b. eentje die Tor platlegt, openbaren, lees
+dan eerst <a
+href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing">
+hoe de fout aan te melden</a> en rapporteer vervolgens zo veel mogelijk
+details in het Tor foutenregister (Indien de fout zich Privoxy, uw browser of
+een ander programma voordoet, zet 'm dan niet in onze foutenregister)</li>
+<li>Probeer de <a href="#MailingLists">or-discussielijst</a>.
+<li>Als laatste redmiddel, raadpleeg de <a href="<page contact>">Tor
+contact pagina</a>.</li>
+</ul>
+
+<a id="MailingLists"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Adressenlijsten</a></h2>
+<ul>
+<li>De <a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
+is een korte lijst voor aankondiging van nieuwe en tussentijds 
+bijgewerkte versies met verbeterde veiligheid. Elke gebruiker zou hierop
+moeten inschrijven.
+Een <a
+href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">RSS
+feed</a> van de or-aankondigingslijst bevindt zich op <a
+href="http://gmane.org">gmane.org</a>.</li>
+<li>De <a href="http://archives.seul.org/or/talk/">or-discussielijst</a>
+is waar veel wordt gediscussieerd en waar wij mededelingen doen over
+vooruitgaven van nieuwe versies.</li>
+<li>De <a href="http://archives.seul.org/or/dev/">or-ontwerperslijst</a>
+is uitsluitend voor berichtgeving door ontwikkelaars &mdash; d.w.z. ontwerpers en testers &mdash;
+bestemd en heeft een erg laag verkeersaanbod.</li>
+<li>De lijst voor <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">cvs commits</a>
+zou interessant kunnen zijn voor ontwikkelaars.</li>
+</ul>
+
+<a id="DesignDoc"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Ontwerpdocumenten</a></h2>
+<ul>
+<li>Het <b>ontwerpdocument</b> gepubliceerd op het Usenix Security 2004
+symposium geeft de onderbouwing en veiligheidsanalyse voor het Tor concept: 
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> en
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>
+versies beschikbaar.</li>
+<li>Ons opvolgende werkdocument over <b>uitdagingen in laag-latente anonimiteit</b>
+zet onze recente ervaringen en richtingen uiteen:
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">PDF
+werkdocument</a>.</li>
+<li>Ons artikel op de WEIS 2006 getiteld <b>Anonymity Loves Company:
+Usability and the Network Effect</b> legt uit hoe de bruikbaarheid van
+systemen voor anonimiteit er toe doet voor de veiligheid: <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/cache/usability:weis2006.pdf">PDF</a>.</li>
+<li>Ons voorlopig ontwerp, om het grote firewalls moeilijker te maken 
+de toegang tot het Tor network te blokkeren, wordt beschreven in
+<b>Design of a Blocking-Resistant Anonymity System</b>:
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/blocking.pdf">PDF werkdocument</a> en
+<a href="<svnsandbox>doc/design-paper/blocking.html">HTML werkdocument</a>.
+U kunt ook de <a
+href="http://freehaven.net/~arma/slides-23c3.pdf">dia's</a> en <a
+href="http://freehaven.net/~arma/23C3-1444-en-tor_and_china.m4v">videoclip</a>
+van Roger's <a href="http://events.ccc.de/congress/2006/Home">23C3
+voordracht</a> bekijken. Wilt u <a href="<page volunteer>#Coding">
+ons helpen dit te bouwen</a>?</li>
+<li>De <b>specificaties</b> hebben tot doel onwikkelaars voldoende informatie
+te verschaffen voor het bouwen van een compatibele versie van Tor:
+<ul>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/tor-spec.txt">Tor algemene specificatie</a>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec.txt">Tor
+versie 3 directory server specificatie</a> (en oudere <a
+href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec-v1.txt">versie 1</a> en <a
+href="<svnsandbox>doc/spec/dir-spec-v2.txt">versie 2</a> directory
+specificaties)</li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/control-spec.txt">Tor controle protocol
+specificatie</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/rend-spec.txt">Tor rendez-vous
+specificatie</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/path-spec.txt">Tor traject selectie
+specificatie</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/address-spec.txt">Bijzondere hostnamen in
+Tor</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/socks-extensions.txt">Tor's SOCKS ondersteuning
+en uitbreidingen</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/version-spec.txt">Hoe Tor versienummers in
+elkaar steken</a></li>
+<li><a href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/">Werkdocumenten met nieuwe
+specificaties and wijzigingsvoorstellen</a></li>
+</ul></li>
+<li>Bekijk de <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">dia's (PDF)</a> en de <a
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">videoclip</a>
+van Roger's voordracht op de <a
+href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a> bijeenkomst. Ook hebben wij <a
+href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">dia's</a> en een <a
+href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">videoclip</a>
+van de WTH voordracht over verborgen diensten.</li>
+</ul>
+
+<a id="NeatLinks"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Handige Links</a></h2>
+<ul>
+<li>De <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
+wiki</a> bevat een overvloed aan nuttige bijdragen van gebruikers.
+Warm aanbevolen!</li>
+<li>De <a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">verborgen wiki</a> is de
+toegangspoort voor alle informatie over verborgen diensten.</li>
+<li><a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">
+Een lijst van hulpprogramma's welke u samen met Tor
+zou kunnen gebruiken</a>.</li>
+<li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/">Weasel's grafiek
+van het aantal Tor servers in de tijd</a>.</li>
+<li>Met <a href="http://check.torproject.org/">deze
+Tor detector</a> of <a href="http://torcheck.xenobite.eu/">deze andere
+Tor detector</a> kunt u nagaan of u Tor al dan niet juist gebruikt.</li>
+<li>Bekijk Geoff Goodell's
+<a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/exit.py">Tor netwerk
+status</a> pagina, de
+<a href="http://torstatus.kgprog.com/">Tor status</a> pagina, de andere
+<a href="http://torstatus.blutmagie.de/">Tor status</a> pagina of
+Xenobite's <a href="https://torstat.xenobite.eu/">Tor knooppunt status</a> pagina.
+Wees u bewust dat deze lijsten niet zo nauwkeurig zijn als wat uw Tor
+client gebruikt. De Tor client haalt plaatselijk alle autoratieve directories op
+en combineert ze.</li>
+<li>Lees <a href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">deze
+artikelen</a> (i.h.b. de omkaderde) om uzelf op de hoogte te brengen van het
+veld der anonieme communicatiesystemen.</li>
+</ul>
+
+<a id="Developers"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Developers">Voor Ontwerpers / Ontwikkelaars</a></h2>
+ Blader door de <b>schatkamer van Tor's broncode</b>: (welke niet noodzakelijkerwijs werkt of kan worden gecompileerd):
+ <ul>
+  <li><a href="<svnsandbox>">Regelmatig bijgewerkte SVN zandbak</a></li>
+  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Blader direct door de schatkamer's broncode</a></li>
+  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=Tor">ViewCVS</a></li>
+  <li>Anonieme toegang tot <a href="http://subversion.tigris.org/">sub-versies</a>:
+   <ul>
+    <li>Make een nieuwe directory aan en gebruik deze.</li>
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
+    <li> Om de onderhoudstak te bekijken, gebruik <br />
+	<kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_2-patches</kbd></li>
+   </ul><br>
+   <b>HTTPS certificaat vingerafdruk:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
+  </li>
+ </ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/donate.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/donate.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/donate.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,104 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 11381
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Donaties"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Geef aan het Tor Project!</h2>
+<hr />
+
+<p>
+Als u Tor gebruikt en u het Tor project wilt steunen, overweeg dan a.u.b. een gift
+om ons werk te helpen voortzetten.
+</p>
+
+<p>Tor is sedert December 2006 een non-profit onderzoeks- en educatieve instelling
+onder US 501[c][3]. Giften aan het Tor project zijn aftrekbaar voor individuen en
+organisaties welke gevestigd zijn danwel belasting betalen in de Vereningde Staten
+of in een ander land dat een belastingverdrag met wederkerigheidsclausule
+betreffende charitatieve donaties met de Verenigde Staten heeft.
+</p>
+
+<p>
+Cheques, postwissels en ander betalingsmandaten kunnen worden verzonden aan:<br>
+<blockquote>
+The Tor Project<br>
+122 Scott Circle<br>
+Dedham, MA 02026<br>
+Verenigde Staten van Amerika<br>
+</blockquote>
+
+<p>
+Laat uw gift in het kader van vigerende Amerikaanse wetgeving a.u.b. vergezeld
+gaan van uw volledige naam en adres. Mocht u een grote gift willen doen,
+geef dan tevens aan of u openlijk wilt worden bedankt op onze supporterspagina!
+</p>
+
+<p>Giften d.m.v. creditcards (Visa, Mastercard and American Express) kunnen direct
+via <a
+href="https://www.communityroom.net/NPOMission.asp?449">The Tor
+Project's Community Room</a> worden gedaan. De Community Room kan donaties van
+$20 tot $10,000 verwerken.</p>
+
+<p>We accepteren eveneens giften via PayPal:</p>
+
+<form id="subscribe" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
+ <p>
+De voor ons meest nuttige benadering is lidmaatschap van het Tor project, tegen
+betaling van een <b>maandelijkse contributie</b>. Contributies verminderen de
+druk op de fondsenwerving en laten toe ons meer op ontwikkelingswerk te concentreren.
+U kunt lid worden door het aanklikken van onderstaande knop (<a
+href="http://paypal.com/">PayPal</a> rekening vereist):<br />
+<input type="radio" name="a3" value="50.00" />$50
+<input type="radio" name="a3" value="20.00" checked="checked" />$20
+<input type="radio" name="a3" value="10.00" />$10
+<input type="radio" name="a3" value="5.00" />$5
+<input type="hidden" name="p3" value="1" />
+<input type="hidden" name="t3" value="M" />
+<input type="hidden" name="sra" value="1" />
+<input type="hidden" name="src" value="1" />
+<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
+<input type="hidden" name="no_note" value="1" />
+<input name="submit" type="submit" class="button" value="Geef!" />
+<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-subscriptions" />
+<input type="hidden" name="business" value="donations at torproject.org" />
+<input type="hidden" name="item_name" value="Tor Project Membership" />
+<input type="hidden" name="return" value="http://tor.eff.org/">
+<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://tor.eff.org/donate">
+</p>
+</form>
+
+<form id="donate" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
+ <p>U kunt ook een <b>éénmalige gift storten</b> (via PayPal, rekening niet vereist):<br />
+<input type="radio" name="amount" value="100.00" />$100
+<input type="radio" name="amount" value="50.00" />$50
+<input type="radio" name="amount" value="20.00" checked="checked" />$20
+<input type="radio" name="amount" value="10.00" />$10
+<input type="radio" name="amount" value="" />other
+<input type="hidden" name="no_shipping" value="1" />
+<input name="submit" type="submit" class="button" value="Geef!" />
+<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick" />
+<input type="hidden" name="business" value="donations at torproject.org" />
+<input type="hidden" name="item_name" value="Tor" />
+<input type="hidden" name="return" value="http://tor.eff.org/">
+<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://tor.eff.org/donate">
+</p>
+</form>
+
+<p>Indien u een andere betaalwijze, bijvoobeeld een SWIFT bankoverschrijving,
+prefereert, <a
+href="mailto:donations at torproject.org">laat het ons weten</a> en we passen er
+een mouw aan. Giften van $65 or meer geven recht op een <a
+href="http://tor.eff.org/tshirt.html">heldergroen Tor t-shirt</a>.
+</p>
+
+<p>Help ons Tor <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#Funding">actief in
+ontwikkeling</a> te houden!
+</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/dowload-osx.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/dowload-osx.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/dowload-osx.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,101 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8816
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Download voor OS X"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: OS X Pakketten</h2>
+<hr />
+
+<p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
+meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Abonneer</b> u op de
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
+om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele
+versies (bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
+
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="abonneer">
+</form>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Platform</th>
+<th>Softwarepakket</th>
+<th>Setup info</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>OS X 10.4 (Tiger) Universeel binair</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OS X 10.3 (Panther)</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Voor gevorderden: Tiger</td>
+<td>Alleen Tor &amp; Privoxy:
+<a href="<package-osx-stable>"><version-osx-stable></a> (<a href="<package-osx-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-alpha>"><version-osx-alpha></a> (<a href="<package-osx-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Voor gevorderden: Panther</td>
+<td>Alleen Tor &amp; Privoxy:
+<a href="<package-oldosx-stable>"><version-oldosx-stable></a> (<a href="<package-oldosx-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-alpha>"><version-oldosx-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Nadere Informatie</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
+onder de <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.</li>
+<li>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
+<a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.</li>
+<li>Lees de <a href="<page download>#ChangeLog">beschrijving van de wijzigingen
+in elke versie</a>.</li>
+<li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van 
+gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
+voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3</a>
+of de <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
+<li>Zie ons <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
+hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
+nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/dowload-unix.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/dowload-unix.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/dowload-unix.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,184 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8698
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Download voor Linux/Unix"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Linux/Unix Paketten</h2>
+<hr />
+
+<p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
+meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
+
+
+<p><b>Abonneer</b> u op de
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
+om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele
+versies (bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
+
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="abonneer">
+</form>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Platform</th>
+<th>Softwarepakket</th>
+<th>Setup info</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Debian sid</td>
+<td><kbd>apt-get install tor</kbd>
+  </td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Other Debian, Knoppix, Ubuntu</td>
+<td><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorOnDebian">noreply.org packages</a>
+  </td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Red Hat Linux</td>
+<td>
+<a href="<package-rpm-stable>"><version-rpm-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br>
+<a href="<package-srpm-stable>"><version-rpm-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Red Hat, testpakketten</td>
+<td>
+<a href="<package-rpm-alpha>"><version-rpm-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpm-alpha-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-srpm-alpha>"><version-rpm-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpm-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></li>
+<li><a href="http://mirror.noreply.org/pub/devil.homelinux.org/Tor/">Contrib RPMs inclusief versies in ontwikkeling</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>SUSE Linux</td>
+<td>
+<a href="<package-rpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
+<br>
+<a href="<package-srpmsuse-stable>"><version-rpmsuse-stable> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>SUSE, testpakketten</td>
+<td>
+<a href="<package-rpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> RPM</a> (<a href="<package-rpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-srpmsuse-alpha>"><version-rpmsuse-alpha> SRPM</a> (<a href="<package-srpmsuse-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Gentoo Linux</td>
+<td><kbd>emerge tor</kbd></td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></li>
+<li><a href="http://gentoo-wiki.com/HOWTO_Anonymity_with_Tor_and_Privoxy">Gentoo-wiki gids</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>FreeBSD</td>
+<td><kbd>portinstall -s security/tor</kbd></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>OpenBSD</td>
+<td><kbd>cd /usr/ports/net/tor &amp;&amp; make &amp;&amp; make install</kbd></td>
+<td>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/OpenbsdChrootedTor">Gids wijziging root-directory in OpenBSD</a></li>
+</ul>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>NetBSD</td>
+<td><kbd>cd /usr/pkgsrc/net/tor &amp;&amp; make install</kbd></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/BSD/Unix instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Broncode ("tarballs")</td>
+<td>
+<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>)
+<br />
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>)
+</td>
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Nadere informatie</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
+onder de <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.</li>
+<li>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
+<a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.</li>
+<li>Lees de <a href="<page download>#ChangeLog">beschrijving van de wijzigingen
+in elke versie</a>.</li>
+<li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van 
+gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
+voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3</a>
+of de <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
+<li>Zie ons <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
+hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
+nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
+<li>Zie de <a href="<page documentation>#Developers">documentatie voor ontwikkelaars</a>
+terzake instructies voor het ophalen van de laatste Tor testversie van SVN.
+Verwacht niet dat deze werkt of zelfs maar kan worden gecompileerd!</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/dowload-windows.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/dowload-windows.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/dowload-windows.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,90 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 10373
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Download vor Windows"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Windows pakketten</h2>
+<hr />
+
+<p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
+meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Abonneer</b> u op de
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
+om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele
+versies (bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="abonneer">
+</form>
+
+<!-- #Jens suggests something like:
+#<dl>
+#<dt>Windows</dt>
+#<dd>latest version: <a href="">0.1.1.23</a>, <a
+#href="">instructions</a></dd>
+#</dl> -->
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Platform</th>
+<th>Softwarepakket</th>
+<th>Setup info</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Windows</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
+<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Voor gevorderden</td>
+<td>Alleen Tor:
+<a href="<package-win32-stable>"><version-win32-stable></a> (<a href="<package-win32-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-win32-alpha>"><version-win32-alpha></a> (<a href="<package-win32-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td>vergelijkbaar met de <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">Unix instructies</a>
+</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Nadere informatie</h2>
+
+<ul>
+<li>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
+onder de <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.</li>
+<li>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
+<a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.</li>
+<li>Lees de <a href="<page download>#ChangeLog">beschrijving van de wijzigingen
+in elke versie</a>.</li>
+<li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van 
+gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
+voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
+<a href="dist/privoxy-3.0.3-2-stable.src.tar.gz">Privoxy 3.0.3</a>
+of de <a href="dist/vidalia-bundles/">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
+<li>Zie ons <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
+hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
+nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/download.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/download.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,301 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 11329
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Download"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Softwarepakketten en broncode</h2>
+<hr />
+
+<p>Tor wordt gedistribueerd als <a href="http://www.fsf.org/">gratis software</a>
+onder de <a href="<svnsandbox>LICENSE">3-clausule BSD licentie</a>.
+</p>
+
+<p>Als u wilt dat Tor sneller en gebruiksvriendelijker wordt, overweeg dan a.u.b.
+<a href="<page donate>">een gift aan het Tor project</a>.
+</p>
+
+<p>De meest recente stabiele versie is <b><version-stable></b>, en de
+meest recente testversie is <b><version-alpha></b>.</p>
+
+<p><b>Abonneer</b> u op de
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/">or-aankondigingslijst</a>
+om op de hoogte te blijven van beveiligingsadviezen en nieuwe stabiele versies
+(bevestiging per elektronische post niet vereist):</p>
+
+<form action="http://freehaven.net/cgi-bin/majordomo.cgi">
+<input type="hidden" name="mlist" value="or-announce">
+<input type="hidden" name="subscribe" value="1">
+<input type="hidden" name="host" value="freehaven.net">
+<input name="email" size="15">
+<input type="submit" value="abonneer">
+</form>
+
+<p>Een <a
+href="http://rss.gmane.org/gmane.network.onion-routing.announce">RSS
+feed</a> van de or-aankondigingslijst bevindt zich op <a
+href="http://gmane.org">gmane.org</a>.</p>
+
+<hr />
+
+<a id="Warning"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Warning">Waarschuwing: Wilt u dat Tor écht werkt?</a></h2>
+
+<p>...installeer het programma dan a.u.b. niet blind. U dient een aantal gewoonten te veranderen en
+uw software opnieuw te configureren!
+Tor op zichzelf is <b>NIET</b> voldoende voor goede anonimiteit. Diverse
+valkuilen verdienen de aandacht.
+</p>
+
+<p> Ten eerste beschermt Tor alleen Internet toepassingen welke zijn
+ingesteld om hun berichtenverkeer via Tor te sturen; het installeren van
+Tor maakt niet op magische wijze al uw berichtenverkeer anoniem. We
+adviseren het gebruik van <a href="http://www.mozilla.org/firefox">Firefox</a> 
+in combinatie met de <a 
+href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">Torbutton</a> uitbreiding.
+<!-- , en dat u <a href="comingsoon">verdere aanbevelingen t.a.v. hulpprogramma's opvolgt</a>. -->
+</p>
+
+<p>Ten tweede kunnen browser-uitbreidingen als Java, Flash, ActiveX, RealPlayer,
+Quicktime, Adobe PDF, enz. worden gemanipuleerd tot het blootgeven van uw IP adres. 
+U dient deze programma's te verwijderen
+(raadpleeg "about:plugins" om te zien wat precies is geïnstalleerd) danwel het gebruik van
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/1237/">QuickJava</a>,
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/433/">FlashBlock</a>, en
+<a href="http://noscript.net/">NoScript</a> te overwegen indien u dit echt nodig heeft.
+Overweeg verder het verwijderen van uitbeidingen als Google Toolbar welke extra
+informatie over de ingetypte website opzoeken: Deze programma's kunnen Tor omzeilen
+en gevoelige informatie lekken. Sommige gebruikers prefereren twee browsers, één
+voor Tor en een andere voor onveilig surfen.
+<!-- U zou ook een tekstbrowser zoals <a
+href="http://lynx.browser.org/">lynx</a> kunnen overwegen voor gebruik met Tor. -->
+<!-- Daarnaast vindt u
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/722/">NoScript</a> en <a
+href="https://addons.mozilla.org/firefox/1865/">AdBlock</a> mogelijk nuttig. -->
+</p>
+
+
+<p>Ten derde, pas op voor cookies: Surft u ook maar één keer zonder Tor naar een website
+die u een cookie geeft, dan kan dit cookie u verraden, zelfs wanneer u later Tor opnieuw
+gaat gebruiken. Cookies dienen frequent te worden gewist.
+<a href="https://addons.mozilla.org/firefox/82/">CookieCuller</a> kan van nut zijn
+voor het beheren van cookies die u wilt houden.
+</p>
+
+<p>Ten vierde: Tor camoufleert de herkomst van uw berichtenverkeer en versleutelt 
+uitsluitend binnen het Tor network. <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ExitEavesdroppers"> Berichtenverkeer
+tussen het Tor netwerk en de uiteindelijke bestemming</a> wordt niet versleuteld.
+Verstuurt u gevoelige informatie, dan dient u even voorzichtig te handelen als op het
+normale Internet &mdash; gebruik SSL of andere software voor versleuteling
+en digitaal handenschudden.
+</p>
+
+<p>Ten vijfde, waar Tor het opsporen danwel beïnvloeden van uw bestemming belet,
+brengt het gebruik nieuwe risico's met zich mee: Gecompromitteerde of verkeerd
+geconfigureerde Tor uitgangsservers kunnen u de verkeerde pagina of zelfs
+Java applets, vermomd als vertrouwde domein, sturen.
+</p>
+
+<p>Wees slim en leer meer. Begrijp wat Tor kan en niet kan doen. De lijst met
+valkuilen is onvolledige. We hebben uw hulp nodig voor het
+<a href="<page volunteer>#Documentation">in kaart brengen en beschrijven van
+alle mogelijke problemen</a>.
+</p>
+
+<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
+<thead>
+<tr>
+<th>Platform</th>
+<th>Softwarepakket</th>
+<th>Setup info</th>
+</tr>
+</thead>
+
+<tr>
+<td>Windows</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
+<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Windows pakketten voor gevorderden</td>
+<td><a href="<page download-windows>">Windows download pagina</a></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Windows instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Mac OS X 10.4 (Tiger) Universeel binair</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
+<a href="<package-osx-bundle-stable>"><version-osx-bundle-stable></a> (<a href="<package-osx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-osx-bundle-alpha>"><version-osx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-osx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Mac OS X 10.3 (Panther)</td>
+<td>Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia bundel:
+<a href="<package-oldosx-bundle-stable>"><version-oldosx-bundle-stable></a> (<a
+href="<package-oldosx-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-oldosx-bundle-alpha>"><version-oldosx-bundle-alpha></a> (<a href="<package-oldosx-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Mac OS X pakketten voor gevorderden</td>
+<td><a href="<page download-osx>">OS X download pagina</a></td>
+<td><a href="<page docs/tor-doc-osx>">OS X instructies</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Linux/Unix pakketten</td>
+<td><a href="<page download-unix>">Linux/Unix download pagina</a></td>
+<td>
+<a href="<page docs/tor-doc-unix>">Linux/Unix instructies</a>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td>Broncode ("tarballs")</td>
+<td>
+<a href="<package-source-stable>"><version-stable></a> (<a href="<package-source-stable-sig>">sig</a>),
+<a href="<package-source-alpha>"><version-alpha></a> (<a href="<package-source-alpha-sig>">sig</a>).
+</td>
+<td><kbd>./configure &amp;&amp; make &amp;&amp; src/or/tor</kbd></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<br />
+
+<h2>Meer Informatie</h2>
+
+<ul>
+<li>Hier is een <a href="<page mirrors>">lijst van 
+gespiegelde Tor sites</a>. Hier is een <a
+href="http://opensource.depthstrike.com/?category=tor">pagina met torrents
+voor elk van bovenstaande downloads</a>. U kunt ook de
+<a href="dist/">Privoxy</a>
+of de <a href="dist/vidalia-bundles/?C=M;O=D">Vidalia</a> bron downloaden.</li>
+<li>Zie ons <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">FAQ
+hoofdstuk over echtverklaring van digitale handtekeningen</a>, waarmee u kunt
+nagaan of u het juiste bestand gedownload heeft.</li>
+
+<li>Zie de <a href="<page documentation>#Developers">documentatie voor ontwikkelaars</a>
+terzake instructies voor het ophalen van de laatste Tor testversie van SVN.
+Verwacht niet dat deze werkt of zelfs maar kan worden gecompileerd!</li>
+</ul>
+
+<hr />
+
+<a id="Testing"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Testing">Testversies</a></h2>
+
+<p>2007-08-26:
+Tor 0.2.0.6-alfa
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2007/msg00215.html">heeft
+een nieuwe Vidalia versie in de Windows en OS X bundels. Vidalia 0.0.14
+verplicht thans de controlepoort tot handenschudden in de standaard configuratie.
+Hiermee wordt een belangrijk veiligheidslek gedicht. Tevens belast deze versie het
+Tor netwerk gelijkmatiger d.m.v. traject selectie. Dit maakt het Tor netwerk sneller
+naarmate meer gebruikers hun software opwaarderen. De directory-autoriteit bepaalt
+aan de hand van de uitvalssnelheid (MTBF) i.p.v. de laatstgemeten "up" tijd welke
+Tor servers stabiel zijn</a>.
+</p>
+
+<p>2007-08-19:
+Tor 0.2.0.5-alfa
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2007/msg00187.html">heeft opnieuw
+verbeterde compilatie onder Windows; repareert een aanstootgevende "client-side"
+fout welke het Tor network vertraagde en extra belastte; brengt het gebruik van
+het v3 directory kiesschema dichterbij; vergemakkelijkt echtverklaring gebaseerd
+op cookies voor Tor managers en lost een groot aantal andere tekortkomingen op</a>.
+</p>
+
+<p>2007-08-01:
+Tor 0.2.0.4-alfa
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2007/msg00109.html">repareert een
+aanmerkelijke kwetsbaarheid voor de meeste gebruikers, i.h.b. van Vidalia, TorK,
+enz.</a>. Iedereen dient onverwijld op te waarderen.
+</p>
+
+<p>2007-07-29:
+Tor 0.2.0.3-alfa
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Aug-2007/msg00109.html">
+introduceert nieuwe experimentele blokkeer- en weerstandskenmerken en een
+voorlopige versie van het v3 directory kiesschema alsmede vele andere
+verbeteringen</a>.
+</p>
+
+<p>2007-06-02:
+Tor 0.2.0.1-alfa and 0.2.0.2-alfa
+<a href="http://archives.seul.org/or/talk/Jun-2007/msg00026.html">biedt
+nieuwe mogelijkheden voor gebruikers die Tor als client en als server draaien
+(Bekijk de nieuwe bandbreedte configuratie mogelijkheden); laat Tor
+draaien als een DNS proxy en verbetert het programma over de hele linie</a>.
+</p>
+
+<hr />
+
+<a id="Stable"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Stable">Stabiele versies</a></h2>
+
+<p>2007-08-30:
+Tor 0.1.2.17
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2007/msg00001.html"> heeft
+een nieuwe Vidalia versie in de Windows en OS X bundels. Vidalia 0.0.14
+verplicht thans de controlepoort tot handenschudden in de standaard configuratie.
+Hiermee wordt een belangrijk veiligheidslek gedicht. Tevens belast deze versie het
+Tor netwerk gelijkmatiger d.m.v. traject selectie. Dit maakt het Tor netwerk sneller
+naarmate meer gebruikers hun software opwaarderen</a>.
+</p>
+
+<p>2007-08-01:
+Tor 0.1.2.16
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2007/msg00000.html">
+repareert een aanmerkelijke kwetsbaarheid voor de meeste gebruikers, i.h.b.
+van Vidalia, TorK, enz.</a>. Iedereen dient onverwijld op te waarderen.</a>.
+</p>
+
+<p>2007-07-17:
+Tor 0.1.2.15 <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Jul-2007/msg00000.html">repareert
+diverse mankementen aangaande stabiliteit en anonimiteit, compilatie
+onder BSD en een groot aantal andere tekortkomingen</a>.
+</p>
+
+<p>2007-05-25:
+Tor 0.1.2.14 <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/May-2007/msg00000.html">wijzigt
+de adressen van twee directory-autoriteiten (met name van invloed op
+gebruikers van verborgen diensten) en lost diverse problemen met stabiliteit
+en veiligheid op</a>.
+</p>
+
+<p>2007-04-23:
+Tor 0.1.2.13
+<a href="http://archives.seul.org/or/announce/Apr-2007/msg00000.html">biedt
+een aanzienlijke verbetering van de anonimiteit d.m.v. veiliger traject selectie;
+betere werking van de client; sneller opstarten; verbeterde adresdetectie en DNS
+ondersteuning voor servers; lees- en schrijflimieten voor efficiënter serverbedrijf
+plus een stapel andere kenmerken en correcties</a>. De bundels zijn tevens
+leverbaar met Vidalia 0.0.11.
+</p>
+
+<hr />
+
+<a id="ChangeLog"></a>
+<p>Raadpleeg het <a href="<svnsandbox>ChangeLog">Wijzigingslog</a> voor meer
+details.</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/foot.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/foot.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/foot.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,38 @@
+#!/usr/bin/wml
+
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 7852
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#use "functions.wmi"
+
+</div>
+ <div class="bottom" id="bottom">
+   <p>
+   <i><a href="<page contact>" class="smalllink">Webmaster</a></i> -
+   Laaste wijziging: <:{ my @stat = stat('$(LANG)/'.$WML_SRC_FILENAME); print scalar localtime($stat[9]); }:>
+   -
+   Laaste compilatie: <: print scalar localtime(); :>
+   </p>
+
+  <: unless (translation_current()) { :>
+   <p>
+   Waarschuwing: Deze vertaling is waarschijnlijk verouderd. Het Engelse origineel is revisie
+   <:= translation_get_masterrevision() :> terwijl deze vertaling is gebaseed op revisie
+   <:= translation_get_basedonrevision() :>.
+   </p>
+  <: } :>
+
+  <: if (has_translations()) { :>
+   <p>
+    Deze pagina is tevens beschikbaar in het:
+    <: print list_translations() :>.<br>
+    Aanwijzing instellen van de <a href="http://www.debian.org/intro/cn#howtoset">standaard document-taal</a>.
+   </p>
+  <: }; :>
+   <p>Noch Tor noch EFF hebben de Nederlandse vertaling nagekeken. Deze kan derhalve verouderd
+	en incorrect zijn. De officiële Tor website is de Engelse versie op https://tor.eff.org
+   </p>
+ </div>
+</body>
+</html>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/index.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/index.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,90 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 11402
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Anonimiteit online"
+
+<!-- SIDEBAR (OPTIONAL) -->
+<div class="sidebar">
+<a href="<page download>"><img src="$(IMGROOT)/download_tor.png" alt="Download Tor" /></a>
+
+<br />
+
+<a href="<page overview>"><img src="$(IMGROOT)/how_tor_works_thumb.png" alt="Hoe Tor Werkt" /></a>
+<div class="donatebutton">
+<a href="<page donate>">Steun Tor: Geef!</a>
+</div>
+
+</div>
+<!-- END SIDEBAR -->
+
+<div class="main-column">
+
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
+
+<h2>Tor: Anonimiteit online</h2>
+
+<p>
+Tor is bestemd voor organisaties en mensen die hun veiligheid op het
+Internet willen verhogen. Het gebruik van Tor kan helpen bij anoniem
+websurfen, publiceren, verzenden van instant-berichten, IRC, SSH
+en andere toepassingen welke gebruikmaken van het Tor protocol. Tor biedt
+tevens een platform voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen met ingebouwde
+anonimiteit, veiligheids- en privacykenmerken.
+</p>
+
+<p>
+Tor richt zich op de verdediging tegen <a href="overview.html.en">traffic analysis</a>,
+een vorm van netwerktoezicht welke de persoonlijke
+anonimiteit, privacy, vertrouwelijke zakelijke activiteiten, relaties en de staatsveiligheid bedreigt.
+Tor leidt de communicatie om via een gedistribueerd netwerk van servers, de zogenaamde
+"onion (ui) routers". <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WhatProtections">Deze beschermen u</a>
+tegen web sites welke uw profiel en belangen gadeslaan, tegen gluurders die uw
+berichten lezen en meekijken welke websites u bezoekt, 
+en tegen de onion routers zelf.
+</p>
+
+<p>
+Tor's veiligheid groeit met het toenemend aantal gebruikers en
+doordat meer vrijwilligers een Tor server draaien. Overweeg a.u.b.
+<a href="volunteer.html.en">vrijwillig uw tijd</a> danwel
+<a href="docs/tor-doc-server.html.en">vrijwillig uw bandbreedte</a> aan ons
+ter beschikking te stellen. Bedenk dat het hier om experimentele
+software gaat&mdash;het is geen goed idee op het huidige Tor netwerk te
+vertrouwen indien u werkelijk rigoreuze anonimiteit nodig heeft.
+</p>
+
+<a id="News"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#News">Nieuws</a></h2>
+
+<ul>
+<li>Sep 2007: Indien u elektronische post met afzender Tor heeft onvangen, dan is deze niet van
+ons afkomstig. De <a href="https://tor.eff.org">officiële Tor bundels</a> kunnen
+als <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/VerifyingSignatures">echt worden
+gewaarmerkt</a>.</li>
+<li>Aug 2007: <strong>Waardeer uw Tor software op, a.u.b.!</strong> De laatste
+versies (stabiel: 0.1.2.17; test: 0.2.0.6-alfa)
+dichten een aanmerkelijk veiligheidslek. Lees de <a
+href="http://archives.seul.org/or/announce/Aug-2007/msg00000.html">
+aankondiging</a> voor meer informatie.</li>
+
+<li>Feb 2007: Het Tor Project en de Universiteit van Colorado (Boulder)
+<a href="http://blogs.law.harvard.edu/anonymous/2007/02/26/the-rumors-of-our-demise/">antwoorden</a>
+op een recente blogstorm terzake van een artikel dat een mogelijke aanvalsstrategie tegen Tor beschrijft.
+<li>Jan 2007: Het Tor netwerk is gegroeid tot honderdduizenden
+gebruikers. De ontwikkelaars zijn niet langer zelf in staat alle nieuwe
+opties, vebeteringen en documentatie te
+verzorgen. <a href="volunteer.html.en">Wij hebben uw hulp nodig!</a></li>
+<li>Jan 2006: <b>We zijn thans actief op zoek naar nieuwe sponsors en fondsen.</b>
+Indien uw organisatie baat heeft bij een bruikbaar, snel Tor netwerk,
+neem dan a.u.b. <a href="contact.html.en">contact met ons</a> op. Tor sponsors
+verkrijgen tevens persoonlijke aandacht, betere hulp, (indien gewenst) publiciteit,
+en invloed op de richting van ons onderzoek en ontwikkeling.</li>
+
+</ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/navigation.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/navigation.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/navigation.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,20 @@
+#!/usr/bin/wml
+
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 7821
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+<:
+	my @navigation = (
+		'index'			, 'Thuis',
+		'overview'		, 'Overzicht',
+		'download'		, 'Download',
+		'docs'			, 'Docs',
+#		'support'		, 'Hulp',
+#		'faq'			, 'FAQs',
+		'volunteer'		, 'Vrijwilliger',
+#		'developer'		, 'Ontwikkelaars',
+		'people'		, 'Mensen',
+		'donate'		, 'Donaties',
+	);
+:>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/overview.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/overview.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/overview.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,228 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 7935
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Overzicht"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: Overzicht</h2>
+<hr />
+
+<p>
+Tor is een netwerk met virtuele tunnels dat mensen en groepen in staat
+stelt hun privacy en veiligheid op het Internet te verbeteren. Tevens
+geeft het software ontwerpers de mogelijkheid om nieuw communicatiegereedschap
+met ingebouwde privacykenmerken te creëren. Tor levert het fundament
+voor een reeks toepassingen welke organisaties en personen informatie
+over een openbaar netwerk laat delen zonder aantasting van de privacy.
+</p>
+
+<p>
+Individuen gebruiken Tor om te voorkomen dat zij en hun familieleden via
+websites worden gevolgd, en om toegang te krijgen tot nieuwssites,
+berichtendiensten, enz. welke door hun plaatselijke Internetdienst worden
+geblokkeerd. Tor's <a
+href="docs/tor-hidden-service.html.en">verborgen diensten</a> stellen
+gebruikers in staat websites te publiceren en andere diensten te leveren,
+zonder de locatie van hun site bloot te geven. Individuen gebruiken Tor
+tevens voor sociaal gevoelige communicatie: Chat rooms en webforums voor
+slachtoffers van verkrachting en geweld of voor medische patiënten.
+</p>
+
+<p>
+Journalisten gebruiken Tor om veiliger te communiceren met informanten en
+dissidenten. Niet-gouvernementele organisations (NGOs) gebruiken Tor om hun
+buitenlands personeel contact te laten maken met de eigen website, zonder
+ter plaaste de identiteit van hun organisatie te onthullen.
+</p>
+
+<p>
+Groepen als Indymedia bevelen Tor aan ter bescherming van de online privacy
+en veiligheid van hun leden. Activistische groepen als de Electronic Frontier
+Foundation ondersteunen de ontwikkeling van Tor als werktuig ter waarborging
+van burgelijke vrijheden online. Bedrijven gebruiken Tor als een veilig middel
+voor research naar concurrenten en ter bescherming van gevoelige bedrijfsinformatie
+tegen afluisteren. Zij gebruiken Tor tevens ter vervanging van traditionele
+Virtual Private netwerken, opdat de precieze omvang en timing van hun interne
+contacten (bijvoobeeld welke locaties personeel laten overwerken, vanuit welke
+locaties werknemers banensites bezoeken of welke onderzoeksdivisies praten met de
+patentadvokaten van het bedrijf) niet langer wordt prijsgegeven.
+</p>
+
+<p>
+De Amerikaanse Marine gebruikt Tor voor het verzamelen van militaire
+inlichtingen. Eén marine-team heeft onlangs Tor gebruikt tijdens een 
+missie in het Midden Oosten. Politie en Justitie gebruiken Tor voor het
+observeren van websites en voor undercover werk, zonder IP adressen
+van de overheid in de weblogs van onderzochte sites achter te laten.
+</p>
+
+<p>
+De grote verscheideneheid aan gebruikers is hetgeen <a
+href="http://freehaven.net/doc/fc03/econymics.pdf">Tor zo veilig maakt</a>.
+Tor verbergt u onopgemerkt temidden van andere netwerkgebruikers. Des te
+groter en hoe gevariëerder het Tor gebruikersbestand, des te beter de
+anonimiteit wordt gewaarborgd.
+</p>
+
+<h3>Waarom Tor nodig is</h3>
+
+<p>
+Tor beveiligt tegen zogenaamde "traffic analysis", een veel voorkomende
+vorm van Internettoezicht. Uit analyse van het berichtenverkeer kan worden
+afgeleid wie met wie over een openbaar netwerk communiceert. Kennis
+omtrent de bron en bestemming van uw berichtenverkeer stelt derden in
+staat uw gedrag en belangen gade te slaan. Dit kan van invloed zijn op uw
+banksaldo, wanneer bijvoorbeeld een webwinkel aparte prijzen per land hanteert.
+Het kan zelfs uw baan en fysieke veiligheid op het spel zetten, door te
+onthullen wie en waar u bent. Indien u bijvoorbeeld vanuit het buitenland
+de computer op uw werk gebruikt voor het ophalen en versturen van
+elektronische post, kunt u onbedoeld uw nationaliteit en professionele
+banden prijs geven aan iedereen die het network observeert, zelfs indien
+de verbinding is versleuteld.
+</p>
+
+<p>
+Hoe werkt traffic analysis? Een Internet bericht bestaat uit twee delen, te
+weten nuttige vracht en een kop voor de routing. De nuttige vracht kan
+elektronische post, een webpagina of audiobestand omvatten. Zelfs bij versleutelde
+berichten kan d.m.v. traffic analysis veel van wat u doet en mogelijk ook
+van wat u zegt worden achterhaald. Dit komt doordat het zich richt op de
+niet-versleutelde kop, welke de bron, bestemming, omvang, tijd, enz. van
+uw bericht bevat.
+</p>
+
+<p>
+Primair probleem voor de privacybewusten is dat de ontvanger van uw bericht
+aan de kop kan zien dat u de afzender bent. Ditzelfde geldt voor legale
+tussenpersonen als Internetdiensten, en soms ook voor kwaadwillenden.
+Een eenvoudige vorm van traffic analysis betreft het onderscheppen van de kop
+en route van afzender naar ontvanger.
+</p>
+
+<p>
+Er bestaan echter ook krachtiger vormen van traffic analysis. Sommige
+kwaadwillenden bespioneren meerdere delen van het Internet en gebruiken
+geavanceerde statistische methoden om de communicatiepatronen van vele
+organisaties en personen tegelijkertijd te volgen. Versleutelen helpt
+niet tegen deze aanvallers, omdat uitsluitend de inhoud -niet de koppen-
+van het Internet berichtenverkeer wordt verborgen.
+</p>
+
+<h3>De oplossing: een gedistribueerd, anoniem netwerk</h3>
+
+<p>
+Tor helpt het risico van zowel eenvoudige als complexe traffic analysis
+te bepereken, door uw transacties via diverse locaties te versturen,
+zodanig dat geen enkele locatie u aan uw eindbestemming kan koppelen.
+Het concept is vergelijkbaar met het lopen van een moeilijk begaanbaar
+kronkelpad teneinde achtervolgers af te schudden, in combinatie met het
+periodiek uitwissen van uw voetafdrukken. In plaats van direct van bron
+naar eindbestemming, reist berichtenverkeer in het Tor netwerk langs
+willekeurige wegen via meerdere servers, hetgeen uw sporen uitwist.
+Geen enkele waarnemer kan nagaan van wie het berichtenverkeer afkomstig
+is en waarheen het wordt verzonden. 
+</p>
+
+<img alt="Tor circuit step one" src="$(IMGROOT)/htw1.png" />
+
+<p>
+Teneinde een netwerktraject via Tor op te zetten, bouwt de Tor gebruiker
+("client") een reeks versleutelde verbindingen via als doorgeefluik
+fungerende Tor servers. Het traject wordt stapsgewijs opgebouwd en het
+berichtenverkeer stapsgewijs doorgegeven. Elke server in de route kent
+slechts de voorafgaande en volgende server. Geen enkele server kent het
+gehele af te leggen traject. De Tor gebruikerssoftware creëert een aparte
+sleutel voor elke transmissiestap. Hierdoor wordt voorkomen dat verbindingen
+aan de hand van het doorgegeven berichtenverkeer kunnen worden getraceerd.
+Elke server pelt een laag versleutelde routinginformatie weg (als bij een
+ui) totdat het onversleutelde berichtenverkeer het Tor netwerk vanaf de
+laatste server verlaat. Voor de ontvanger lijkt het alsof inkomend
+verkeer van de Tor uitgangsserver afkomstig is.
+
+</p>
+
+<img alt="Tor circuit step two" src="$(IMGROOT)/htw2.png" />
+
+<p>
+Zodra het traject is uitgezet, kunnen vele typen data worden
+uitgewisseld en applicaties worden ingezet over het Tor netwerk.
+Doordat elke server niet meer ziet dan één stap in het traject, wordt
+traffic analyis door afluisteren of gecompromitteerde servers onmogelijk
+gemaakt. Tor werkt alleen voor TCP datastromen en kan door elke applicatie
+met SOCKS ondersteuning worden aangeroepen.
+</p>
+
+<p>
+Omwille van de transmissiesnelheid gebruikt de Tor software een netwerktraject
+gedurende ongeveer één minuut. Latere verzoeken worden toegewezen aan een nieuw
+traject, om te voorkomen dat nieuwe met eerdere acties kunnen worden gecorreleerd.
+</p>
+
+<img alt="Tor circuit step three" src="$(IMGROOT)/htw3.png" />
+
+<h3>Verborgen diensten</h3>
+
+<p>
+Tor biedt tevens de mogelijkheid om locaties (IP adressen) van diverse typen
+diensten, zoals webpublicatie of een berichtendienst, te camoufleren. Gebruik
+makend van Tor rendez-vous punten kunnen andere Tor gebruikers met deze
+<a href="<page docs/tor-hidden-service>">verborgen diensten</a> communiceren
+zonder hun identiteit bloot te geven. M.b.v. deze functionaliteit kunnen
+Tor gebuikers websites opzetten, waar materiaal zonder vrees voor censuur
+openbaar kan worden gemaakt. Niemand zal de aanbieders van
+dergelijke websites menselijkerwijze kunnen opsporen.
+</p>
+
+<h3>Anoniem blijven</h3>
+
+<p>
+Tor kan niet alle problemen met anonimiteit oplossen. Tor richt zich
+uitsluitend op bescherming van het datatransport. Indien u niet wilt
+dat bezochte sites uw identiteit (IP adres) zien, dan dient u gebruik
+te maken van protocolspecifieke software als Privoxy. Tevens dient u
+uw browser in te stellen op het blokkeren van cookies en achterhouden
+van informatie omtrent het browser type.
+</p>
+
+<p>
+Wees verder alert op het beschermen van uw anonimiteit. Gebruik nooit
+uw naam of andere gevoelige informatie in webforums. Hou rekening met
+dat Tor, evenals andere anonieme netwerken welke snel genoeg zijn voor
+praktisch gebruik, geen bescherming biedt tegen "end-to-end timing attacks".
+Wanneer een aanvaller zowel het uitgaande verkeer van de afzender als het
+inkomende verkeer op de bestemming kan zien, dan kan m.b.v. statistische
+analyse worden achterhaald dat beide verkeersstromen bij elkaar horen.
+</p>
+
+<h3>De toekomst van Tor</h3>
+
+<p>
+Het bedrijven van een bruikbaar anoniem netwerk op het Internet vormt
+een continue uitdaging. We hebben software nodig die aan de eisen van
+gebruikers tegemoet komt. Tevens willen we het netwerk operationeel houden
+ten gunste van een zo groot mogelijk aantal gebruikers. Veiligheid en
+bruikbaarheid hoeven echter niet strijdig te zijn. De toenemende
+bruikbaarheid van Tor zal nieuwe gebruikers aantrekken. Hierdoor
+zal het aantal beschikbare verbindingstrajecten en de veiligheid
+van individuele gebruikers toenemen. Tor boekt vooruitgang, echter
+wij hebben uw hulp nodig. Overweeg a.u.b.
+<a href="<page docs/tor-doc-server>">een Tor server te draaien</a>
+danwel uw <a href="<page volunteer>">vrijwillige deelname</a>
+als <a href="<page developers>">ontwikkelaar</a> aan het project.
+</p>
+
+<p>
+Huidige tendensen in wetgeving, beleid en technologie bedreigen de anonimiteit
+als nooit tevoren. Hierdoor worden het recht op vrije meningsuiting en vrije
+nieuwsgaring ondergraven. Tegelijkerijd ondermijnen deze trends de staatsveiligheid
+en kritische infrastructuur, vanwege toenemende kwetsbaarheid voor afluisteren
+van verbindingen tussen personen, organisaties, bedrijven en overheden. Elke
+nieuwe Tor gebruiker en server vermindert dit risico, waardoor Tor in
+toenemende mate de veiligheid en privacy zal kunnen waarborgen.
+</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/people.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/people.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/people.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,36 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 11381
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Mensen"
+
+<div class="main-column">
+
+<h2>Tor: People</h2>
+<hr />
+
+<p>Het Tor Project wordt beheerd door <a href="http://freehaven.net/">The
+Free Haven Project</a> als een bouwsteen voor anonieme en censuur-resistente
+communicatie- en publicatiesystemem. Tor is
+ontwikkeld door <a href="http://freehaven.net/~arma/">Roger Dingledine</a>
+en <a href="http://www.wangafu.net/~nickm/">Nick Mathewson</a>, met hulp
+van vele vrijwilligers op het Internet.</p>
+
+<p>Shava Nerad is in 2006 benoemd tot Directeur Ontwikkeling. Neem a.u.b.
+<a href="mailto:execdir at torproject.net">contact met haar op</a> met uw pers-
+en financiële vragen.</p>
+
+<p>Tor is ontworpen door Roger Dingledine en Nick Mathewson van Free
+Haven and <a href="http://www.syverson.org/">Paul Syverson</a> van het
+<a href="http://www.nrl.navy.mil/">Onderzoekslaboratorium van de
+Amerikaanse Marine</a>, gebaseerd op het oorspronkelijke 
+<a href="http://www.onion-router.net/">onion routing</a>
+idea aldaar bedacht en ontwikkeld.</p>
+
+<p>Neemt u a.u.b. géén individueel contact met ons op over Tor kwesties &mdash; Indien
+u een probleem of vraag heeft, raadpleeg dan de <a href="<page
+contact>">contact pagina</a> voor de juiste addressen.</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of file

Added: website/trunk/nl/volunteer.wml
===================================================================
--- website/trunk/nl/volunteer.wml	            (rev 0)
+++ website/trunk/nl/volunteer.wml	2007-09-15 19:04:43 UTC (rev 11447)
@@ -0,0 +1,381 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 10723
+# Last-Translator: solutions at janwoning.com
+
+#include "head.wmi" TITLE="Volunteer"
+
+<div class="main-column">
+
+<!-- PUT CONTENT AFTER THIS TAG -->
+<h2>Drie dingen die iedereen nu kan doen:</h2>
+<ol>
+<li>Overweeg a.u.b. <a href="<page docs/tor-doc-server>">een Tor server te
+draaien</a> om het Tor netwerk te helpen groeien.</li>
+<li>Zegt het voort! Haal uw vrienden over om Tor servers te draaien, verborgen
+diensten aan te bieden en het op hun beurt door te vertellen aan hun vrienden.
+
+<li>Wij zijn thans actief op zoek naar fondsen en sponsors. Indien u Tor's
+doelstellingen steunt, neemt u dan a.u.b. even de tijd voor een
+<a href="<page donate>">donatie t.b.v. de verdere ontwikkeling van Tor</a>.
+Indien u bedrijven, NGOs of andere organisaties weet die
+verlegen zijn om veilige communicatie, vertel hen dan over ons.</li>
+</ol>
+
+<a id="Usability"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Usability">Hulpprogramma's</a></h2>
+<ol>
+<li>We hebben goede methoden nodig voor het onderscheppen van DNS verzoeken,
+zodat deze geen informatie lekken naar een plaatselijke waarnemer, waar
+wij anoniem proberen te zijn (kan gebeuren doordat DNS verzoeken worden afgehandeld
+vóór verzending naar de SOCKS proxy).</li>
+<li>Tsocks/dsocks items:
+<ul>
+<li>We moeten <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TSocksPatches">al onze tsocks
+patches toepassen</a> en een nieuwe vork onderhouden. Wij zullen uw oplossing
+desgewenst hosten.</li>
+<li>We zouden Dug Song's "dsocks" programma moeten opwaarderen voor het gebruik van 
+<i>mapaddress</i> opdrachten door Tor's controle koppeling, opdat we niet langer
+een retourtje binnen Tor verspillen aan het verwerken van DNS verzoeken voor het
+leggen van verbindingen.</li>
+<li>We moeten ons <i>torificatie</i> script laten bepalen welke type tsocks of
+dsocks is geïnstalleerd en deze dienovereenkomstig aanroepen. Dit komt waarschijnlijk
+neer op het samenvoegen van hun koppelingen, waarbij de code wordt gedeeld of
+één van de twee geheel wordt afgedankt.</li>
+</ul>
+</li>
+<li>
+Serverbeheerders wensen de optie tot het instellen van een zekere bandbreedte gedurende
+een bepaald dagdeel en een andere bandbreedte gedurende een ander dagdeel. I.p.v.
+programmeren in Tor, is een script gewenst dat via de
+<a href="<page gui/index>">Tor Controller Interface</a> praat en een "setconf" uitvoert
+om de bandbreedte aan te passen. Het script zou mogelijk onder (Unix) cron kunnen draaien
+danwel slapen om op de juiste tijd de kneep te doen (dit laatste is waarschijnlijk beter
+overdraagbaar). Zou iemand zo'n script voor ons kunnen schrijven?
+Wij zullen het dan in de <a href="<svnsandbox>contrib/">contrib/</a> plaatsen. Dit
+zou een goede inzending zijn voor de <a href="<page gui/index>">Tor GUI wedstrijd</a>.
+ <!-- We have a good script to adjust stuff now, right? -NM -->
+</li>
+
+<li>Berichtenverkeer kan <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ChooseEntryExit">het Tor
+netwerk verlaten via een gekozen uitgangsserver</a>. Echter het moet mogelijk zijn
+alleen het land te selecteren en het programma vervolgens automatisch een uitgangsserver
+te laten kiezen. De beste optie is om Blossom's directory ook op te halen, met een 
+lokale Blossom client die dit veilig (via Tor, met echtverklaring van de
+handtekening) doet, <tt>.country.blossom</tt> onderschept en de juiste actie neemt.</li>
+
+<li>Over geografische lokaties gesproken: Iemand zou een wereldkaart moeten
+tekenen, met elke Tor serverlokatie gemarkeerd door een speld. Bonuspunten indien
+de kaart zichzelf aanpast aan een groeiend, veranderend Tor netwerk. Eenvoudigst
+zou zijn om alle gegevens naar Google te sturen en hen de kaart laten tekenen. In
+hoeverre zou dit de privacy beïnvloeden en zijn er alternatieven?</li>
+</ol>
+
+<a id="Documentation"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Documentation">Documentatie</a></h2>
+<ol>
+<li>We horen dat Tor gebruikers slachtoffer kunnen worden van anonimiteit-brekende
+aanvallen via Javascript, Java, ActiveX, Flash, enz. indien zij
+deze programma's niet uitschakelen. Bestaan er uitbeidingen, zoals
+NoScript voor Firefox, welke dit risico eenvoudig te beheren maken? Wat is
+het risico precies?</li>
+
+<li>Bestaat er een suite van uitbreidingen voor Firefox 1.5+ met volledige
+Privoxy functionaliteit? We hebben vernomen dat Tor veel sneller werkt zonder
+Privoxy in de lus.</li>
+
+<li>Helpt u Matt Edman a.u.b. met het documenteren van zijn
+<a href="http://vidalia-project.net/">Vidalia</a> Tor controller.</li>
+
+<li>Evalueer en documenteer
+<a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">onze
+lijst van programma's</a> welke kunnen worden geconfigureerd voor gebruik met Tor.</li>
+
+<li>We hebben betere documentatie nodig voor het dynamisch onderscheppen
+en omleggen van verbindingen via Tor. Tsocks (Linux), dsocks (BSD), freecap
+(Windows) en een beter gebruik van onze nieuwe TransPort lijken goede kandidaten.</li>
+
+<li>We hebben <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">een lange lijst
+potentiëel bruikbare programma's</a> die met Tor kunnen samenwerken. Welke zijn nuttig en in
+welke situaties? Help ons a.u.b. met testen en vastleggen van de uitkomsten.</li>
+
+<li>Help met het vertalen van de Tor webpagina's en documenten. Zie de
+<a href="<page translation>">richtlijnen</a> indien u wilt meehelpen.
+Ook hebben we mensen nodig om de bestaande Franse en Zweedse vertalingen
+bij te houden, zie het betreffende <a href="<page translation-status>">status
+overzicht</a>.</li>
+
+<li>Kan iemand ons uitleggen en helpen besluiten of we de 
+<a href="http://www.cacert.org/">cacert</a> weg met ons SSL
+<a href="<page documentation>#Developers">SVN repository</a> moeten opgaan?</li>
+</ol>
+
+<a id="Coding"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Coding">Programmeren en Ontwerp</a></h2>
+<ol>
+<li>Tor servers werken niet goed onder Windows XP. Onder Windows doet Tor
+een standaard <tt>select()</tt> systeem aanroep, welke niet-wegschrijfbaar 
+geheugen gebruikt. Dit houdt in dat een gemiddelde Tor server deze
+geheugenruimte in z'n geheel overschrijft, <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/WindowsBufferProblems">resulterend
+in systeemuitval</a>.
+Vermoedelijk moeten we "overlapped IO" gebruiken. Eén oplossing is, om een
+<a href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a> te leren hoe
+overlapped IO i.p.v. select() onder Windows te gebruiken, en vervolgens Tor op
+de nieuwe libevent koppeling af te stemmen.</li>
+
+<li>Omdat Tor servers elke cel die zij behandelen moeten opslaan en uitsturen,
+gebruiken breedbandige Tor servers tientallen megabytes aan uitsluitend
+buffergeheugen. We hebben een betere geheugenhiërarchie nodig om te bepalen
+wanneer buffers in te krimpen danwel uit te breiden. Moet dit misschien
+analoog aan het Linux kernelontwerp worden ingericht, waar sprake is van
+vele kleine buffers welke naar elkaar verwijzen, i.p.v. monolithische buffers?
+</li>
+
+<li>
+We zijn verlegen om een officiële centrale lokatie welke de vraag "Is dit
+IP adres een Tor uitgangsserver?" beantwoordt. Dit zou moeten
+leiden tot diverse koppelingen, inclusief een webkoppeling en een
+DNSBL-stijl koppeling. Deze opzet is in staat de meest precieze
+antwoorden te leveren, door een lokale kopie ("mirror") van de Tor
+directory informatie aan te houden. Teer punt is, dat de
+uitgangsserver-functie niet booleaans is. Daarom luidt de eigenlijke vraag
+"Is dit IP adres een Tor uitgangsserver welke uit kan sturen naar
+mijn IP adres:poort?". DE DNSBL koppeling ontvangt waarschijnlijk
+ honderen informatieverzoeken per minuut. Derhalve zijn er slimme
+algoritmen nodig. Bonuspunten voor algoritmen welke actief elke
+uitgangsserver testen om te bepalen vanuit welk IP adres het Tor network
+daadwerkelijk wordt verlaten.
+<a href="<svnsandbox>doc/contrib/torbl-design.txt">Lees hier verder</a>.</li>
+
+<li>
+Af en toe vallen Tor servers uit, verliezen computers waarop zij draaien
+hun netwerkverbinding of gebeuren er andere ongelukken. Een aantal Tor
+beheerders heeft interesse getoond in een berichtendienst
+welke periodiek nagaat of hun Tor server gezond is en een herinnering
+stuurt indien dit niet het geval is. Is iemand bereid om een paar cgi
+scripts en webpagina's te schrijven en een wget hack danwel iets
+ingewikkelders, bijvoorbeeld <a
+href="http://nagios.org/">Nagios</a> voor deze controle op te zetten?
+De eerste versie zou alleen de directory poort kunnen uitlezen, bijvoorbeeld
+door de cached netwerk statuspagina op het juiste IP adres en poort te
+doorzoeken en dan de "/tor/server/authority" pagina op te vragen.</li>
+
+<li>Het zou mooi zou om een live CD te hebben met alle inclusief de
+meest recente versies van Tor, Polipo, Privoxy, Firefox, Gaim+OTR, enz.
+Er zijn twee uitdagingen: De eerste is het documenteren van het system
+en de keuzemogelijkheden, op een wijze welke veiligheidsmensen in staat
+stelt een mening te vormen hoe veilig het zou moeten zijn.
+De tweede is nadenken over hoe de inhoud kan worden bijgehouden, opdat
+deze niet snel in onbruik raakt (in tegenstelling tot AnonymOS). Bonuspunten
+indien het image bestand op moderne CDs met kleine vormfactor past.</li>
+
+<li>
+In analogie met een live CD image, zouden we moeten werken aan een intuïtief
+veilig en goed beschreven USB image bestand voor Tor en de hulpprogramma's.
+
+<li>Het door ons verkozen grafische bedieningspaneel voor Tor,
+<a href="http://vidalia-project.net/">Vidalia</a> genaamd, heeft behoefte aan
+velerlei ontwikkelingswerk.</li>
+
+<li> We moeten daadwerkelijk beginnen met het bouwen van het
+<a href="<page
+documentation>#DesignDoc">blokkade-weerstand ontwerp</a> (tegen
+firewalls enz). Dit omvat het verder uitwerken van het ontwerp,
+wijzigen van diverse onderdelen van Tor, modificeren van
+<a href="http://vidalia-project.net/">Vidalia</a>
+ter ondersteuning van de nieuwe Tor functionaliteit, en planning
+voor de uitgifte.</li>
+
+<li>We hebben een flexibel simulatie-raamwerk nodig voor de studie
+van "end-to-end traffic confirmation" aanvallen. Vele onderzoekers
+hebben ad hoc simulators opgeklopt ter onderbouwing van hun
+oordeel dat dergelijke aanvallen hetzij goed werken of goed kunnen
+worden afgeweerd. Kunnen we een duidelijk omschreven simulator
+bouwen die dusdanig open is, dat iedereen weet dat er redelijke
+antwoorden uitkomen? Dit zal de prikkel geven tot veel nieuw
+onderzoek. Zie <a href="#Research">onderstaande bijdrage</a> over
+"confirmation" aanvallen voor de onderzoeksaspecten van deze taak
+&mdash; wie weet, kunt u bij het gereedkomen ook meehelpen met het
+schrijven van een stuk of drie artikelen.</li>
+
+<li>We hebben prestatiemetingen nodig van <a
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a>
+tegen <a href="http://www.privoxy.org/">Privoxy</a>. Is Polipo
+in feite aanmerkelijk sneller dan Privoxy, wanneer de vertraging door
+Tor buiten beschouwing wordt gelaten? Zijn de resultaten gelijk onder
+Linux en Windows? Behandelt Polipo meer websites correct dan Privoxy
+of omgekeerd? Zijn er problemen met de stabiliteit onder Windows
+of andere wijdverbreide platforms?</li>
+
+<li>In relatie tot het bovenstaande, zou u willen helpen met het
+omprogammeren van <a
+href="http://www.pps.jussieu.fr/~jch/software/polipo/">Polipo</a> voor
+stabiel en efficiënt gebruik onder Windows?</li>
+
+<li>We hebben een gedistribueerd test-raamwerk nodig. We beschikken
+over eenheidstests. Mooier zou zijn een script dat een Tor netwerk opstart, korte
+tijd gebruikt en bevestigt dat tenminste een deel ervan werkt.</li>
+
+<li>Help Mark Perry a.u.b. met zijn <a
+href="http://tor.eff.org/svn/torflow/">TorFlow</a>
+bibliotheek (<a href="http://tor.eff.org/svn/torflow/TODO">TODO</a>). Dit 
+betreft een python programmabibliotheek welke het <a
+href="http://tor.eff.org/svn/torctl/doc/howto.txt">Tor controller
+protocol</a> gebruikt om Tor op diverse manieren verbindingstrajecten
+te laten uitzetten, en vervolgens de prestaties te meten en anomalieën 
+op te sporen.</li>
+<!--
+<li>Thans worden de verborgen service descriptors op slechts enkele directory
+servers opgeslagen. Dit is slecht voor de privacy en de robuustheid. Voor
+meer robuustheid, dienen we verborgen-service descriptiors minder privé te
+maken, omdat ze naar vele plaatsen moeten worden gespiegeld. Idealiter willen
+we het opslag/opzoeksysteem van de Tor directory servers volledig scheiden.
+Eerste probleem is het ontwerpen van een nieuw verborgen-service descriptorformaat
+voor a) ascii i.p.v. binair voor gebruiksgemak; b) het versleuteld houden van de
+lijst van introductiepunten, tenzij het <tt>.onion</tt> adres bekend is, zodat
+de directory deze niet kan achterhalen en c) de directories toe te staan het
+datum-tijdstempel en de handtekening van de verborgen service descriptor
+echt te verklaren, zodat de descriptors niet kunnen worden verleid tot
+het aannemen van een valse indentiteit. Ten tweede is elk betrouwbaar
+gedistribueerd opslagsysteem goed, mits het echtverklaring van wijzingen
+ondersteund. Dit is voor tot dusverre geïmplementeerde DHT code niet het geval.</li>
+-->
+<li>Tor 0.1.1.x en latere versies ondersteunen hardware welke versleuteling
+via OpenSSL versnelt. Niemand heeft dit echter ooit getest. Is er misschien
+iemand die een testkaart wil hebben en ons wil laat weten of het werkt? </li>
+
+<li>
+Voer een veiligheidsanalyse van Tor uit met <a
+href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzz_testing">"fuzz"</a>. Bepaal of er
+goede "fuzzing" bibliotheken bestaan voor wat we willen. Maak naam door
+puntenwinst, wanneer wij speciaal vanwege u een nieuwe versie uitgeven!</li>
+
+<li>Tor gebruikt TCP voor transport en TLS voor versleuteling van verbindingen.
+Dit is mooi en eenvoudig, maar betekent wel dat alle cellen op een verbinding
+worden vertraagd bij verlies van één enkel datapakket, en dat we alleen TCP
+datastromen redelijk kunnen ondersteunen. We hebben een <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#TransportIPnotTCP">lijst
+met redenen waarom we niet zijn overgegaan op UDP transport</a>. Echter het zou
+prima zijn indien de lijst kan worden ingekort. Ook hebben we een <a
+href="<svnsandbox>doc/spec/proposals/100-tor-spec-udp.txt">specificatie voor
+voor Tor met UDP voorgesteld</a> &mdash; laat ons a.u.b. weten wat er
+verkeerd aan is.</li>
+
+<li>We zijn dichtbij IPv6 ondersteuning voor bestemmingsadressen
+(vanaf uitgangsservers). Indien u veel waarde hecht aan IPv6, dan is dit de
+eerste plaats om te beginnen.</li>
+
+<li>Geen van alle naar uw zin? Kijk naar de <a
+href="<svnsandbox>doc/design-paper/roadmap-2007.pdf">plan voor verdere
+ontwikkeling van Tor</a> voor meer ideeën.</li>
+<li>Uw idee hier niet gevonden? Tien tegen één dat we het toch nodig hebben! Neem
+contact met ons op.</li>
+</ol>
+
+<a id="Research"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Research">Onderzoek</a></h2>
+<ol>
+<li>De "website fingerprinting" aanval: Maak een lijst van een paar honderd
+websites en een reeks "handtekeningen" voor elke site. Observeer het
+berichtenverkeer van een Tor client. Terwijl u hem data ziet ontvangen,
+krijgt u snel inzicht in welke van deze sites hij aan het bezoeken is. Hoe
+effecief is deze aanval op de geplaatste Tor codebasis? Begin vervolgens met
+het verkennen van mogelijke verdedigingen: We zouden bijvoorbeeld Tor's cel
+van 512 naar 1024 bytes kunnen vergroten, paddingtechnieken als <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/#timing-fc2004">defensive dropping</a>
+kunnen toepassen of het berichtenverkeer kunnen vertragen. Hoeveel effect
+hebben deze maatregelen en wat is effect op de bruikbaarheid (gebruikmakend van een
+toepasselijke metriek) van een succesvolle verdediging in elk
+van deze gevallen?.</li>
+
+<li>De "end-to-end traffic confirmation" aanval: Door bewaken van het
+berichtenverkeer bij Alice en Bob kunnen we <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/#danezis:pet2004">handtekeningen vergelijken
+en overtuigd raken dat we dezelfde datastroom zien</a>. Tot dusverre accepteert
+Tor dit en neemt in alle gevallen aan dat het om een triviale aanval gaat.
+Is dit eigenlijk wel waar? Hoeveel berichtenverkeer van welk soort distributie is
+nodig om de vijand in zijn overwinning te doen geloven? Zijn er scenarios (bijv. weining
+transmissie) welke de aanval vertragen? Werken sommige vormen van padding beter dan
+dan andere?</li>
+
+<li>The "routing zones" aanval: De meeste literatuur benadert het netwerktraject
+tussen Alice en haar ingangsserver (en tussen Bob en zijn uitgangsserver) als
+een enkelvoudige verbinding in een raster. In de praktijk kruist het traject
+vele autonome systemen (ASes), en <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/#feamster:wpes2004">is het niet ongewoon dat
+dezelfde ASes in zowel het ingangs- als het uitgangstraject voorkomen</a>.
+Helaas, om nauwkeurig te voorspellen of een zeker (Alice, ingang, uitgang, Bob)-kwartet
+gevaarlijk is, moeten we een complete Internet routing zone downloaden
+en kostbare berekeningen uitvoeren. Zijn er praktische benaderingen, zoals het
+vermijden van IP adressen in eenzelfde /8 netwerk?</li>
+
+<li>
+Andere onderzoeksvragen m.b.t. geografische diversiteit zetten de keuze van
+een efficiënt traject af tegen de keuze van een willekeurig traject. Zie Stephen
+Rollyson's <a
+href="http://swiki.cc.gatech.edu:8080/ugResearch/uploads/7/ImprovingTor.pdf">position
+paper</a> hoe te trage keuzes af te danken zonder de anonimteit teveel 
+geweld aan te doen. Deze veelbelovende redenering vraagt om nader onderzoek
+en denkwerk.</li>
+
+<li>Tor werkt niet erg goed op kabel of DSL servers met asymmetrische
+bandbreedte. Gegeven dat Tor gescheiden TCP verbindigen voor elke transmissiestap
+heeft: Indien alle bytes normaal binnenkomen terwijl er uitgaande bytes verloren
+gaan, dan koppelt de TCP deze informatie niet terug. Moet Tor misschien detecteren
+wanneer een aanmerkelijk deel van de uitgaande bytes verloren gaat en hierop de
+snelheid van de inkomende informatiestroom afregelen? Ik kan me een regelschema
+voorstellen waarbij we de transmissiesnelheid langzaam laten toenemen tot er
+nog net geen uitgaande bytes verloren gaan en vervolgens via terugkoppeling de
+snelheid van de inkomende datastroom hierop af te stemmen. We hebben iemand nodig
+die goed is met netwerken om e.e.a. te kunnen simuleren en te helpen met het
+ontwerpen van oplossingen, danwel de omvang van het prestatieverlies te begrijpen
+en als argument voor heroverweging van UDP transport in te brengen.</li>
+
+
+<li>Een aanverwant onderwerp is controle van verkeersopstoppingen. Is ons
+huidige ontwerp voldoende voor zwaar gebruik? Misschien moeten we variabele
+i.p.v. vaste vensters uitproberen. Dit leek goed te gaan in een <a
+href="http://www.psc.edu/networking/projects/hpn-ssh/theory.php">ssh
+data-doorzet experiment</a>. We zullen moeten meten en knijpen, en
+mogelijk grondig inspecteren als de resultaten goed zijn.</li>
+
+<li>
+Om dissidenten uit verre landen Tor ongehinderd ('s lands firewall omzeilend)
+te laten gebruiken, hebben we een manier nodig om tienduizenden i.p.v.
+honderden relais te verkrijgen. We kunnen ons een bedieningspaneel
+voorstellen met een "Tor voor Vrijheid" knop die een poort opent en enkele
+kB/s het netwerk in stuurt (dit zal nauwelijks ophef of kwesties t.a.v.
+misbruik veroorzaken daar er geen uitgangsservers in het spel zijn).
+Echter hoe kunnen we automatisch een lijst van deze vrijwillige clients
+onder de goede dissidenten verdelen, zonder interceptie door de firewall?
+Het is waarschijnlijk nodig op het niveau van menselijk vertrouwen te
+werken. Zie ons <a
+href="<page documentation>#DesignDoc">vroege blokkade-afweer
+ontwerpdocument</a> plus ons <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#BlockingResistance">FAQ
+hoofdstuk</a> hierover. Lees daarna het onderdeel <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Communications_20Censorship">censuur
+afweer van anonbib</a>.</li>
+
+<li>Tor trajecten worden stapsgewijs opgebouwd. Derhalve zijn we in theorie in
+staat om enkele datastromen te doen uitgaan in de tweede stap, een paar andere
+in de derde stap, enz. Dit lijkt mooi omdat de samenhange tussen uitgaande
+datastromen welke een gegeven server kan zien wordt vergebroken. Maar als we
+elke stroom willen beveiligen, dan omvat het kortste traject volgens onze
+huidige logica minimaal 3 stappen (meer voor de rest). Deze uitruil tussen
+prestatie en beveiliging verdient nadere studie.</li>
+
+<li>Het is niet moelijk Tor of dirservers met DoS aan te vallen. Zijn client
+puzzels het juiste antwoord? Welke ander praktische benaderingen zijn er? Bonus
+indien deze achterwaarts compatibel zijn met het huidige Tor protocol.</li>
+</ol>
+
+<a href="<page contact>">Laat ons weten</a> wanneer u vooruitgang heeft geboekt
+op één van bovenstaande punten!
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>
\ No newline at end of fileMore information about the tor-commits mailing list