[or-cvs] r8803: Polish translation update (website/trunk/docs/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Mon Oct 23 10:02:38 UTC 2006


Author: bogdro
Date: 2006-10-23 06:02:32 -0400 (Mon, 23 Oct 2006)
New Revision: 8803

Added:
   website/trunk/docs/pl/tor-switchproxy.wml
Log:
Polish translation update

Added: website/trunk/docs/pl/tor-switchproxy.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/pl/tor-switchproxy.wml	2006-10-23 05:51:46 UTC (rev 8802)
+++ website/trunk/docs/pl/tor-switchproxy.wml	2006-10-23 10:02:32 UTC (rev 8803)
@@ -0,0 +1,166 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8024
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Instrukcje do instalacji SwitchProxy" CHARSET="UTF-8"
+
+<div class="center">
+
+<div class="main-column">
+
+<p>Uwaga: SwitchProxy już nie jest polecanym rozszerzeniem do
+używania Tor'a w Firefox'ie. <b>Zamiast tego, powinieneś używać rozszerzenia <a
+href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/">Torbutton</a>.</b>
+Zostawimy instrukcje do SwitchProxy dla tych, którzy wolą starszy
+(trudniejszy) sposób lub którzy mają bardziej złożone potrzeby, jak np.
+uruchamianie Tor'a na innym komputerze niż Firefox.</p>
+
+<h1>Instalowanie SwitchProxy do współpracy z <a href="<page index>">Tor'em</a></h1>
+<hr />
+
+<p>
+SwitchProxy jest rozszerzeniem dla Firefox'a, które ułatwia przełączanie
+ się między używaniem serwera Proxy a bezpośrednim łączeniem się ze
+ stronami WWW.</p>
+
+<p>Dzięki temu dokumentowi ustawisz SwitchProxy tak, by umożliwiało
+ przełączanie się między używaniem Tor'a a połączeniem bezpośrednim.
+ Zakładamy, że masz zainstalowanego i działającego Firefox'a.</p>
+
+<p>The screenshots here are oriented towards Windows users, but
+SwitchProxy works anywhere Firefox works. Hopefully everybody else can
+follow along just fine.</p>
+
+<hr />
+<a id="zero"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#zero">Krok 0: Pobierz i zainstaluj Tor'a i Privoxy</a></h2>
+<br />
+
+<p>Zanim zaczniesz, musisz upewnić się, że 1) Tor jest uruchomiony i działa
+ 2) Privoxy jest uruchomione i działa, i 3) Privoxy jest skonfigurowane by
+ używać Tor'a.</p>
+
+<p>Użytkownicy Windows muszą wykonać <a
+ href="<page docs/tor-doc-win32>#installing">krok 1</a>
+ w opisie instalacji Tor'a dla Windows, a użytkownicy MAC OS X muszą wykonać <a
+ href="<page docs/tor-doc-osx>#installing">krok 1</a>
+ w opisie instalacji Tor'a dla MAC OS X, gdyż nasze paczki dla Win32 i OS X
+ zawierają Privoxy i jest już ono skonfigurowane. Użytkownicy Linux/BSD/Unix powinni wykonać <a
+ href="<page docs/tor-doc-unix>#installing">krok 1</a>
+ i <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">krok
+ 2</a> w opisie instalacji Tor'a dla systemów Unix.
+</p>
+
+<hr />
+<a id="one"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#one">Krok 1: Pobranie i instalacja SwitchProxy</a></h2>
+<br />
+
+<p>SwitchProxy jest rozszerzeniem do Firefox'a, więc musisz przejść przez
+ proces instalacji nowego rozszerzenia. Najpierw przejdź na stronę <a
+ href="https://addons.mozilla.org/addon.php?id=125">
+ SwitchProxy</a>.
+ Na chwilę włącz JavaScript i kliknij "Instaluj" ("Install Now"):</p>
+
+<img alt="Strona WWW SwitchProxy"
+src="../img/screenshot-switchproxy-webpage.jpg" />
+
+<p>Pojawi się okno z prośbą o pozwolenie instalacji rozszerzenia. Kliknij
+ przycisk "Zainstaluj":
+</p>
+
+<img alt="Ostrzeżenie przed instalacją rozszerzenia w Firefox'ie"
+src="../img/screenshot-switchproxy-plugin-starting.jpg" />
+
+<p>Gdy instalator skończył pracę zamknij wszystkie okna Firefox'a i
+ ponownie go uruchom.</p>
+
+<img alt="Zakończenie instalacji roszerzenia"
+src="../img/screenshot-switchproxy-plugin-finished.jpg" />
+
+<hr />
+<a id="two"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#two">Krok 2: Konfiguracja SwitchProxy</a></h2>
+<br />
+
+<p>Po ponownym uruchomieniu Firefox'a zauważysz nowy pasek narzędzi, który
+ pozwala na kontrolę serwerów Proxy. Teraz ustawimy konfigurację Proxy dla
+ Tor'a. Kliknij "Dodaj" ("Add") na nowym pasku narzędzi Proxy:</p>
+
+<img alt="Nowy pasek narzędzi"
+src="../img/screenshot-switchproxy-toolbar.jpg" />
+
+<p>Zostaniesz zapytany o typ serwera proxy. Wybierz "Standardowy".
+ (Jest też typ "anonimowy", który używa istniejących anonimowych serwerów proxy.
+ Nie używaj tego typu, gdyż te inne "anonimowe" serwery proxy <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ComparisonProxyAggregators">dają
+ o wiele gorsze zabezpieczenia niż Tor</a>.)
+</p>
+
+<img alt="Standardowe proxy"
+src="../img/screenshot-switchproxy-proxytype.jpg" />
+
+<p>Teraz zobaczysz standardowe okno konfiguracji serwerów proxy w Firefox'ie.
+ Nadaj tej konfiguracji nazwę (etykietę) "tor". Potem wpisz "localhost" i
+ "8118" do czterech pierwszych protokołów, by skierować je na Privoxy, jak
+ pokazano. (Nawet mimo iż Privoxy nie obsluguje FTP i Gophera, <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FtpProxy">i tak
+ powinieneś je ustawić</a>.) Powinieneś też wypełnić pola serwera SOCKS tak, by
+ wskazywały bezpośrenio na Tor'a ("localhost", "9050" i socks5), by
+ pokryć inne protokoły niż te cztery. Po wszystkim klinij "OK":</p>
+
+<img alt="Konfiguracja serwerów proxy"
+src="../img/screenshot-switchproxy-proxyconfig.jpg" />
+
+<p>Utworzyłeś etykietę "tor" dla serwera proxy, ale przeglądarka jeszcze jej nie używa.
+ Kliknij na listę rozwijaną i wybierz "tor", jak pokazano:</p>
+
+<img alt="Przełączanie się na Tor'a"
+src="../img/screenshot-switchproxy-switch.jpg" />
+
+<p>Prawie gotowe. Kliknij "Zastosuj", by zmiany odniosły skutek:</p>
+
+<img alt="Zastosuj"
+src="../img/screenshot-switchproxy-apply.jpg" />
+
+<p>Koniec. Firefox przeładuje bieżącą stronę. Na tym przykładowym zrzucie ekranu,
+ przeładował stronę i <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#GoogleLanguage">akurat
+ dostał niemiecki węzeł wyjściowy</a>:</p>
+
+<img alt="Niemieckie google"
+src="../img/screenshot-switchproxy-german.jpg" />
+
+<hr />
+<a id="three"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#three">Krok 3: Sprawdzenie, czy wszystko działa</a></h2>
+<br />
+
+<p>Teraz Firefox korzysta z Privoxy jako serwera HTTP proxy, Privoxy używa
+ Tor'a jako serwer proxy SOCKS4a, a Tor wykonuje Twoje połączenia do internetu.</p>
+
+<p>W powyższym przykładzie było jasne, że wszystko działa, gdyż strona WWW pokazała
+ się w innym języku. Jednak w innych przypadkach wolałbyś sprawdzić, że twoje
+ ustawienia działają. Wykonaj
+ <a href="<page docs/tor-doc-win32>#verify">krok 3</a>
+ w opisie instalacji Tor'a dla Windows lub
+ <a href="<page docs/tor-doc-osx>#verify">krok 3</a>
+ w opisie instalacji Tor'a dla OS X.</p>
+
+<p>Powinieneś jednak zdawać sobie sprawę z haczyka dotyczącego anonimowości:
+ gdy przełączasz się z Tor'a na połączenie bezpośrednie (lub na odwrót),
+ bieżąca strona zostanie domyślnie przeładowana, korzystając z nowych
+ ustawień proxy. Dlatego przed przełączaniem się, upewnij się, że
+ jesteś na stronie nie zawierającej żadnych istotnych informacji.
+ (Możesz też zmienić to zachowanie w menu "Opcje | Preferencje" w SwitchProxy)</p>
+
+<hr />
+
+<p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a
+href="<page contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
+
+  </div><!-- #main -->
+</div>
+
+#include <foot.wmi>
+More information about the tor-commits mailing list