[or-cvs] r8788: Polish docs translation update (website/trunk/docs/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Sat Oct 21 12:36:33 UTC 2006


Author: bogdro
Date: 2006-10-21 08:36:29 -0400 (Sat, 21 Oct 2006)
New Revision: 8788

Added:
  website/trunk/docs/pl/tor-doc-osx.wml
  website/trunk/docs/pl/tor-doc-unix.wml
  website/trunk/docs/pl/tor-doc-web.wml
  website/trunk/docs/pl/tor-doc-win32.wml
Log:
Polish docs translation update

Added: website/trunk/docs/pl/tor-doc-osx.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/pl/tor-doc-osx.wml	2006-10-21 12:33:59 UTC (rev 8787)
+++ website/trunk/docs/pl/tor-doc-osx.wml	2006-10-21 12:36:29 UTC (rev 8788)
@@ -0,0 +1,235 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8724
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Instrukcje instalacji dla Mac OS X" CHARSET="UTF-8"
+
+<div class="center">
+
+<div class="main-column">
+
+<h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Mac OS X</h1>
+<br />
+
+<p>
+<b>To są instrukcje do instalacji klienta Tor'a na systemie Mac OS X. Jeśli chcesz
+ przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy), przeczytaj poradnik o <a
+ href="<page docs/tor-doc-server>">Konfigurowaniu serwera</a>.</b>
+</p>
+
+<hr />
+<a id="installing"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tor'a</a></h2>
+<br />
+
+<p>Najnowsze stabilne i eksperymelntalne wydania Tor'a dla Mac OS X zawiera
+ <a href="<page index>">Tor'a</a>,
+ <a href="http://www.vidalia-project.net/">Vidalia</a> (GUI dla Tor'a),
+ i <a href="http://www.privoxy.org/">Privoxy</a> (filtrujący serwer pośredniczący proxy)
+ w jednej paczce, prekonfigurowane do współpracy ze sobą.
+<a href="<page download>">Pobierz je ze strony pobierania</a>.
+</p>
+
+<p>Nasz instalator Tor'a powinien ułatwić wszystko. Poniżej jest zdjęcie
+ strony instalacji:
+</p>
+
+<img alt="Ekran instalacji Tor'a"
+src="../img/screenshot-osx-installer-splash.png"
+border="1">
+
+<p>Gdy instalator zakończył pracę, możesz uruchomić program Vidalia poprzez
+ jego ikonę z twojego folderu Aplikacji. Ciemna cebula z czerwonym krzyżykiem na
+ pasku oznacza, że w tej chwili Tor nie jest uruchomiony. Możesz uruchomić Tor'a
+ wybierając Start z menu "Tor" u góry ekranu.
+</p>
+
+<p>Gdy Tor działa, ikonka programu Vidalia wygląda tak:
+</p>
+
+<img alt="vidalia z działającym tor"
+src="../img/screenshot-osx-vidalia.png"
+border="1">
+
+<p>Privoxy jest instalowane jako część pakietu Tor'a. Po jego instalacji,
+ uruchomi się automatycznie po restarcie komputera.
+ Nie musisz konfigurować Privoxy, by używało Tor'a &mdash; taka konfiguracja
+ Privoxy została zainstalowana jako część pakietu instalacyjnego.
+</p>
+
+<hr />
+<a id="using"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały Tor'a</a></h2>
+<br />
+
+<p>Po instalacji Tor'a i Privoxy musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich używały.
+ Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
+
+<p>Jeśli uzywasz przeglądarki Firefox (co zalecamy), po prostu zainstaluj <a
+ href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">rozszerzenie
+ Torbutton</a>, ponownie uruchom Firefox'a i gotowe:
+</p>
+
+<img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefox'a"
+src="../img/screenshot-torbutton.png"
+border="1">
+
+<br />
+
+<p>
+(<a href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/">Dowiedz się więcej o
+ rozszerzeniu Torbutton</a>.
+ Jeśli masz zamiar uzywać Firefox'a na innym komputerze niż Tor'a, spójrz na <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress">wpis w FAQ
+ na temat uruchamiania Tor'a na innym komputerze</a>. Jeśli musisz używać innej
+ przeglądarki niż Firefox, musisz <a href="<page
+ docs/tor-doc-web>">samodzielnie skonfigurować jej ustawienia proxy</a>.)
+</p>
+
+<h3>Apple Safari</h3>
+
+<p>Jeśli chcesz używać Tor'a z przeglądarką Safari, musisz zmienić swoje
+ ustawienia sieci. Wybierz Ustawienia Sieci (Network Preferences) z menu Apple |
+ Location:</p>
+
+<img alt="Ustawienia sieci"
+ src="../img/screenshot-osx-choose-network.png"
+ border="1">
+
+<p>Wybierz interfejs sieciowy, na którym chcesz uruchomić Tor'a. Jeśli używasz
+ więcej niż jednego interfejsu, musisz zmienić ustawienia proxy dla każdego
+ z nich osobno.</p>
+
+<img alt="Ustawienia sieci"
+ src="../img/screenshot-osx-choose-interface.png"
+ border="1">
+<p>
+
+<p>Wpisz 127.0.0.1 i port 8118 zarówno do serwera proxy WWW (HTTP), jak i
+ do bezpiecznego WWW (HTTPS). Powinieneś to zrobić także dla serwerów
+ proxy dla FTP i protokołu Gopher, zobacz <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FtpProxy">tę
+ informację</a> na temat Tor'a i serwerów FTP proxy. Pozostaw ustawienie
+ trybu pasywnego FTP (PASV) bez zmian.</p>
+
+<img alt="Proxy settings"
+ src="../img/screenshot-osx-proxy-settings.png"
+ border="1">
+
+<p>Korzystanie z privoxy jest <strong>konieczne</strong>, gdyż <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS">żądania DNS
+ z przeglądarek wyciekają, gdy przeglądarki używają bezpośrednio serwera pośredniczącego SOCKS</a>,
+ co uniemożliwia zachowanie pełnej anonimowości. Privoxy usuwa również pewne
+ niebezpieczne nagłówki z żądań WWW i blokuje okropne serwisy z banerami, jak Doubleclick.</p>
+
+<p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
+ skieruj je na Privoxy (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio używały
+ serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabber'a, IRC, itp.), skieruj je
+ bezpośrednio na Tor'a (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS">ten
+ wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie
+ obsługuje nie proxy dla HTTP, ani dla SOCKS, spójrz na <a
+ href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub
+ <a href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
+
+<p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na
+ <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify
+ HOWTO</a>.
+</p>
+
+<hr />
+<a id="verify"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
+<br />
+
+<p>Teraz powinieneś spróbować użyć swojej przeglądarki z Tor'em i
+ upewnić się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
+ href="http://serifos.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1">wykrywacz
+ Tor'a</a> i sprawdź, czy jego zdaniem używasz Tor'a, czy nie. (Jeśli ta strona
+ akurat nie działa, przeczytaj <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate">ten
+wpis w FAQ</a>, by poznać więcej sposobów na testowanie swojego Tor'a.)
+</p>
+
+<p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
+ do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
+ lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
+ wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433,
+ po czym przeczytaj <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FirewalledClient">ten
+wpis do FAQ</a>.
+</p>
+
+<p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork">ten
+wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
+
+<hr />
+<a id="server"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#server">Krok 4: Konfiguracja Tor'a jako serwer</a></h2>
+<br />
+
+<p>Sieć Tor'a polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
+ ludzi uruchomi serwer, tym szybsza będzie sieć Tor'a. Jeśli masz co najmniej
+ 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Tor'owi, konfigurując swojego klienta tak,
+ by był także serwerem. Mamy wiele cech, które czynią serwery Tor'a łatwymi i
+ wygodnymi, łącznie z ograniczeniem przepustowości, polityki wyjścia byś mógł
+ zmniejszyć ryzyko skarg, i obsługę dynamicznych adresów IP.</p>
+
+<p>Posiadanie serwerów w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
+ użytkownicy są bezpieczni. <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerAnonymity">Ty
+ też możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz,
+ nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojeo komputera, czy
+ zostało przekierowane z innych.</p>
+
+<p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiguracji serwera</a>.</p>
+
+<hr />
+<a id="uninstall"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#uninstall">Jak odinstalować Tor'a i Privoxy</a></h2>
+<br />
+
+<p>Gałąź Tor'a 0.1.0.x i dalsze mają program odinstalowujący uruchamiany z linii
+ poleceń (Terminala). Jeśli chcesz usunąć Tor'a z systemu OSX, oto jak to zrobić:</p>
+
+<p>Przywróć ustawienia Proxy w aplikacjach do ich poprzednich wartości. Jeśli chcesz
+ tylko przestać używać Tor'a, możesz przerwać na tym kroku.</p>
+
+<p>Jeśli chcesz całkowicie usunąć Tor'a, a twoje konto ma prawa
+ Administratora, wykonaj co następuje:</p>
+<ol>
+<li> Otwórz Terminal lub sesję x-term.</li>
+<li> cd /Library/Tor</li>
+<li> sudo -s</li>
+<li> ./uninstall_tor_bundle.sh</li>
+</ol>
+<p>Tor and Privoxy są teraz całkowicie usunięte z systemu.</p>
+
+<p>Jeśli używasz instalatora Tor'a, który nie ma skryptu uninstall_tor_bundle,
+ musisz ręcznie usunąć następujące elementy:</p>
+<ul>
+<li>/Library/Tor</li>
+<li>/Library/Privoxy</li>
+<li>/usr/bin/tor</li>
+<li>/usr/bin/tor_resolve</li>
+<li>/var/log/tor</li>
+<li>/usr/share/man/man1/tor.1</li>
+<li>/usr/share/man/man1/tor-resolve.1</li>
+<li>/usr/share/man/man1/torify.1</li>
+<li>/Library/Receipts/Privoxy.pkg/</li>
+<li>/Library/Receipts/privoxyconf.pkg/</li>
+<li>/Library/Receipts/Tor.pkg/</li>
+<li>/Library/Receipts/torstartup.pkg/</li>
+</ul>
+
+<hr />
+
+<p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a
+href="<page contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+</div>
+
+#include <foot.wmi>
+

Added: website/trunk/docs/pl/tor-doc-unix.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/pl/tor-doc-unix.wml	2006-10-21 12:33:59 UTC (rev 8787)
+++ website/trunk/docs/pl/tor-doc-unix.wml	2006-10-21 12:36:29 UTC (rev 8788)
@@ -0,0 +1,191 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8724
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Instrukcje instalacji dla Linux/BSD/Unix" CHARSET="UTF-8"
+
+<div class="center">
+
+<div class="main-column">
+
+<h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na Linux/BSD/Unix</h1>
+<br />
+
+<p>
+<b>To są instrukcje do instalacji klienta Tor'a. Jeśli chcesz
+ przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy), przeczytaj poradnik o <a
+ href="<page docs/tor-doc-server>">Konfigurowaniu serwera</a>.</b>
+</p>
+
+
+<hr />
+<a id="installing"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tor'a</a></h2>
+<br />
+
+<p>Najnowsze wydanie Tor'a można znaleźć na stronie <a
+ href="<page download>">pobierania</a>. Mamy tam też pakiety dla systemów Debian,
+ Red Hat, Gentoo, *BSD, etc.
+</p>
+
+<p>Jeśli masz zamiar kompilować Tor'a, najpierw zainstaluj <a
+ href="http://www.monkey.org/~provos/libevent/">libevent</a>, i upewniej się, że
+ masz OpenSSL i zlib (łącznie z pakietami -devel, jeśli są). Potem uruchom:<br />
+ <tt>tar xzf tor-<version-stable>.tar.gz; cd tor-<version-stable><br />
+ ./configure &amp;&amp; make</tt><br />
+ Możesz teraz uruchomić Tor'a poprzez <tt>src/or/tor</tt>, lub możesz uruchomić <tt>make install</tt>
+ (jako root, jeśli potrzebne), by zainstalować Tor'a do /usr/local, wtedy możesz
+ go uruchamiać po prostu pisząc <tt>tor</tt>.
+</p>
+
+<p>Tor jest domyślnie skonfigurowany jako klient. Używa wbudowanego domyślnego
+ pliku konfiguracji, i większość użytkowników nie będzie musiała zmieniać
+ żadnych ustawień. Tor jest teraz zainstalowany.
+</p>
+
+<hr />
+<a id="privoxy"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#privoxy">Krok 2: Instalacja Privoxy do przeglądania sieci WWW</a></h2>
+<br />
+
+<p>Po instalacji Tor'a musisz skonfigurować swoje aplikacje, by go używały.
+</p>
+
+<p>
+ Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW. Zacznij od instalacji <a
+ href="http://www.privoxy.org/">Privoxy</a>: kliknij na 'ostatnie wydania' ('recent releases') i
+ wybierz swój ulubiony typ aczki lub instaluj ze źródeł. Privoxy jest filtrującym
+ serwerem pośredniczącym (proxy) do WWW, który dobrze integruje się z Tor'em.
+</p>
+
+<p>Po instalacji Privoxy (z paczki lub źródeł)
+ <b>musisz skonfigurować Privoxy, by używało Tor</b>.
+ Otwórz plik "config" z konfiguracją Privoxy (poszukaj w /etc/privoxy/ lub /usr/local/etc/)
+ i dodaj linię <br>
+ <tt>forward-socks4a / localhost:9050 .</tt><br>
+ na górze tego pliku konfiguracyjnego. Nie zapomnij dodać kropki na końcu.
+</p>
+
+<p>Privoxy loguje wszystko, co przez niego przechodzi. Żeby temu zapobiec, musisz
+ zakomentować 3 linie poprzez wstawienie
+ \# na ich początek. Owe trzy linie to:<br>
+<tt>logfile logfile</tt><br>
+ i linia <br>
+<tt>jarfile jarfile</tt><br>
+ i (na niektórych systemach) linia <br>
+<tt>debug 1 # show each GET/POST/CONNECT request</tt><br>
+</p>
+
+<p>Musisz ponownie uruchomić Privoxy, by zmiany odniosły efekt.</p>
+
+<hr />
+<a id="using"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#using">Krok 3: Konfiguracja aplikacji, by używały Tor'a</a></h2>
+<br />
+
+<p>Po instalacji Tor'a i Privoxy musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich używały.
+ Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
+
+<p>Jeśli uzywasz przeglądarki Firefox (co zalecamy), po prostu zainstaluj <a
+ href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">rozszerzenie
+ Torbutton</a>, ponownie uruchom Firefox'a i gotowe:
+</p>
+
+<img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefox'a"
+ src="../img/screenshot-torbutton.png"
+ border="1">
+
+<br />
+
+<p>
+(<a href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/">Dowiedz się więcej o
+ rozszerzeniu Torbutton</a>.
+ Jeśli masz zamiar uzywać Firefox'a na innym komputerze niż Tor'a, spójrz na <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress">wpis w FAQ
+ na temat uruchamiania Tor'a na innym komputerze</a>. Jeśli musisz używać innej
+ przeglądarki niż Firefox, musisz <a href="<page
+ docs/tor-doc-web>">samodzielnie skonfigurować jej ustawienia proxy</a>.)
+</p>
+
+<p>Korzystanie z privoxy jest <strong>konieczne</strong>, gdyż <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS">żądania DNS
+ z przeglądarek wyciekają, gdy przeglądarki używają bezpośrednio serwera pośredniczącego SOCKS</a>,
+ co uniemożliwia zachowanie pełnej anonimowości. Privoxy usuwa również pewne
+ niebezpieczne nagłówki z żądań WWW i blokuje okropne serwisy z banerami, jak Doubleclick.</p>
+
+<p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
+ skieruj je na Privoxy (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio używały
+ serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabber'a, IRC, itp.), skieruj je
+ bezpośrednio na Tor'a (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS">ten
+ wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie
+ obsługuje nie proxy dla HTTP, ani dla SOCKS, spójrz na <a
+ href="http://www.taiyo.co.jp/~gotoh/ssh/connect.html">connect</a> lub
+ <a href="http://www.dest-unreach.org/socat/">socat</a>.</p>
+
+<p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na
+ <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify
+ HOWTO</a>.
+</p>
+
+<hr />
+<a id="verify"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 4: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
+<br />
+
+<p>Teraz powinieneś spróbować użyć swojej przeglądarki z Tor'em i
+ upewnić się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
+ href="http://serifos.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1">wykrywacz
+ Tor'a</a> i sprawdź, czy jego zdaniem używasz Tor'a, czy nie. (Jeśli ta strona
+ akurat nie działa, przeczytaj <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate">ten
+wpis w FAQ</a>, by poznać więcej sposobów na testowanie swojego Tor'a.)
+</p>
+
+<p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
+ do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
+ lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
+ wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433,
+ po czym przeczytaj <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FirewalledClient">ten
+ wpis do FAQ</a>. Jeśli twoja konfiguracja SELinux'a nie pozwala na
+ prawidowe działanie Tor'a lub Privoxy, utwórz plik o nazwie booleans.local
+ w katalogu /etc/selinux/targeted. Wyedytuj ten plik swoim ulubionym edytorem
+ i dopisz "allow_ypbind=1". Aby zmiany odniosły efekt, ponownie uruchom komputer.
+</p>
+
+<p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork">ten
+wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
+
+<hr />
+<a id="server"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#server">Krok 5: Konfiguracja Tor'a jako serwer</a></h2>
+<br />
+
+<p>Sieć Tor'a polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
+ ludzi uruchomi serwer, tym szybsza będzie sieć Tor'a. Jeśli masz co najmniej
+ 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Tor'owi, konfigurując swojego klienta tak,
+ by był także serwerem. Mamy wiele cech, które czynią serwery Tor'a łatwymi i
+ wygodnymi, łącznie z ograniczeniem przepustowości, polityki wyjścia byś mógł
+ zmniejszyć ryzyko skarg, i obsługę dynamicznych adresów IP.</p>
+
+<p>Posiadanie serwerów w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
+ użytkownicy są bezpieczni. <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerAnonymity">Ty
+ też możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz,
+ nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojeo komputera, czy
+ zostało przekierowane z innych.</p>
+
+<p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiguracji serwera</a>.</p>
+
+<hr />
+
+<p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a
+href="<page contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+</div>
+
+#include <foot.wmi>
+

Added: website/trunk/docs/pl/tor-doc-web.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/pl/tor-doc-web.wml	2006-10-21 12:33:59 UTC (rev 8787)
+++ website/trunk/docs/pl/tor-doc-web.wml	2006-10-21 12:36:29 UTC (rev 8788)
@@ -0,0 +1,54 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8724
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Konfiguracja przeglądarki, by używała Tor'a" CHARSET="UTF-8"
+
+<div class="center">
+
+<div class="main-column">
+
+<h1>Konfiguracja przeglądarki, by używała <a href="<page index>">Tor'a</a></h1>
+<br />
+
+<p>Jeśli uzywasz przeglądarki Firefox (co zalecamy), nie musisz czytać tej strony.
+ Po prostu zainstaluj <a
+ href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">rozszerzenie
+ Torbutton</a>, ponownie uruchom Firefox'a i gotowe:
+</p>
+
+<img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefox'a"
+ src="../img/screenshot-torbutton.png"
+ border="1">
+
+<br />
+
+<p>W innym przypadku, musisz ręcznie skonfigurować ustawienia proxy w swojej przeglądarce.
+<br>W przeglądarkach Mozilla i Firefox pod Windows/Linux, znajdują się w
+ Edycja - Preferencje - Zaawansowane - Serwery Proxy. [Od tłumacza: Firefox 1.5:
+ Edycja - Preferencje - Ogólne - Ustawienia połączenia].
+<br>W Firefoksie na OS X, są w Firefox - Preferencje - Ogólne - Ustawienia połączenia.
+<br>W Operze są w Narzędzia - Preferencje(Zaawansowane) - sieć - Serwery Proxy.
+<br>W IE, są w Narzędzia - Opcje internetowe - Połączenia - Ustawienia sieci LAN - zaznacz Serwer Proxy
+- Zaawansowane.</p>
+
+<img alt="Ustawienia proxy w Firefoksie"
+ src="../img/screenshot-win32-firefox-proxies.jpg" />
+
+<p>Powinieneś wpisać "localhost" i "8118", by skierować górne cztery protokoły na
+ Privoxy, jak pokazano. (Nawet mimo tego, że Privoxy nie obsługuje FTP i Gophera, <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FtpProxy">powinieneś
+ i tak je ustawić</a>.) Powinieneś też wypełnić pole SOCKS Proxy, by wskazywało
+ bezpośrednio na Tor'a ("localhost", "9050", and socks5), by pokryć inne protokoły
+ poza pierwszymi czterema. Po wszystkim kliknij "OK".</p>
+
+<hr />
+
+<p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a
+href="<page contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+</div>
+
+#include <foot.wmi>
+

Added: website/trunk/docs/pl/tor-doc-win32.wml
===================================================================
--- website/trunk/docs/pl/tor-doc-win32.wml	2006-10-21 12:33:59 UTC (rev 8787)
+++ website/trunk/docs/pl/tor-doc-win32.wml	2006-10-21 12:36:29 UTC (rev 8788)
@@ -0,0 +1,179 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 8734
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Instrukcje instalacji dla MS Windows" CHARSET="UTF-8"
+
+<div class="center">
+
+<div class="main-column">
+
+<h1>Uruchamianie klienta <a href="<page index>">Tor</a> na MS Windows</h1>
+<br />
+
+<p>
+<b>To są instrukcje do instalacji klienta Tor'a na systemach
+ MS Windows (98, 98SE, NT4, 2000, XP, Server). Jeśli chcesz
+ przekazywać ruch innych, by wspomóc rozwój sieci (prosimy), przeczytaj poradnik o <a
+ href="<page docs/tor-doc-server>">Konfigurowaniu serwera</a>.</b>
+</p>
+
+<hr />
+<a id="installing"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#installing">Krok 1: Pobranie i instalacja Tor'a</a></h2>
+<br />
+
+<p>Instalator dla MS Windows zawiera programy: <a href="<page index>">Tor</a>,
+ <a href="http://www.vidalia-project.net/">Vidalia</a> (GUI dla Tor'a), i <a
+ href="http://www.privoxy.org">Privoxy</a> (filtrujący serwer proxy do WWW)
+ w jednym pliku, wszystkie prekonfigurowane do współpracy ze sobą.
+ <a href="<page download>">Pobierz stabilną lub eksperymentalną wersję dla Windows
+ ze strony pobierania</a>.
+</p>
+
+<p>Jeśli paczka u ciebie nie działa, możesz ściągnąć samego Tor'a ze
+ <a href="<page download-windows>">strony opbierania dla Windows</a>,
+ po czym <a href="<page docs/tor-doc-unix>#privoxy">samodzielnie zainstalować
+ i skonfigurować Privoxy</a>.
+</p>
+
+<img alt="Ekran instalacji Tor'a"
+src="../img/screenshot-win32-installer-splash.png" />
+
+<p>Jeśli już wcześniej zainstalowałeś Tor'a, Vidalię lub Privoxy, możesz
+ odznaczyć elementy, których nie musisz instalować w oknie dialogowym
+ pokazanym niżej.
+</p>
+
+<img alt="Wybór składników instalacji"
+src="../img/screenshot-win32-installer-components.png" />
+
+<p>Po zakończeniu instalacji wybrane składniki zostaną automatycznie uruchomione.
+</p>
+
+<!--
+<p>Tor jest domyślnie skonfigurowany jako klient. Używa wbudowanego domyślnego
+ pliku konfiguracji, i większość użytkowników nie będzie musiała zmieniać
+ żadnych ustawień. Tor jest teraz zainstalowany.
+</p>
+-->
+
+<hr />
+<a id="using"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#using">Krok 2: Konfiguracja aplikacji, by używały Tor'a</a></h2>
+<br />
+
+<p>Po instalacji Tor'a i Privoxy musisz skonfigurować swoje aplikacje, by ich używały.
+ Pierwszym krokiem jest ustawienie sposobu przeglądania sieci WWW.</p>
+
+<p>Jeśli uzywasz przeglądarki Firefox (co zalecamy), po prostu zainstaluj <a
+ href="https://addons.mozilla.org/firefox/2275/">rozszerzenie
+ Torbutton</a>, ponownie uruchom Firefox'a i gotowe:
+</p>
+
+<img alt="Rozszerzenie Torbutton dla Firefox'a"
+src="../img/screenshot-torbutton.png"
+border="1">
+
+<br />
+
+<p>
+(<a href="http://freehaven.net/~squires/torbutton/">Dowiedz się więcej o
+ rozszerzeniu Torbutton</a>.
+ Jeśli masz zamiar uzywać Firefox'a na innym komputerze niż Tor'a, spójrz na <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SocksListenAddress">wpis w FAQ
+ na temat uruchamiania Tor'a na innym komputerze</a>. Jeśli musisz używać innej
+ przeglądarki niż Firefox, musisz <a href="<page
+ docs/tor-doc-web>">samodzielnie skonfigurować jej ustawienia proxy</a>.)
+</p>
+
+<p>Korzystanie z privoxy jest <strong>konieczne</strong>, gdyż <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS">żądania DNS
+ z przeglądarek wyciekają, gdy przeglądarki używają bezpośrednio serwera pośredniczącego SOCKS</a>,
+ co uniemożliwia zachowanie pełnej anonimowości. Privoxy usuwa również pewne
+ niebezpieczne nagłówki z żądań WWW i blokuje okropne serwisy z banerami, jak Doubleclick.</p>
+
+<p>By "storyfikować" inne aplikacje, które używają proxy dla HTTP, po prostu
+ skieruj je na Privoxy (czyli localhost, port 8118). By aplikacje bezpośrednio używały
+ serwera SOCKS (do komunikatorów, Jabber'a, IRC, itp.), skieruj je
+ bezpośrednio na Tor'a (localhost, port 9050), ale przeczytaj <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#SOCKSAndDNS">ten
+ wpis do FAQ</a>, dlaczego to może być niebezpieczne. Jeśli aplikacja nie
+ obsługuje nie proxy dla HTTP, ani dla SOCKS, spójrz na <a
+href="http://www.socks.permeo.com/Download/SocksCapDownload/index.asp">SocksCap</a> lub
+<a href="http://www.freecap.ru/eng/">FreeCap</a>.
+(FreeCap jest wolnym oprogramowaniem; SocksCap nie.)</p>
+
+<p>Po informacje, jak "storyfikować" inne aplikacje, spójrz na
+ <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Torify
+ HOWTO</a>.
+</p>
+
+<hr />
+<a id="verify"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#verify">Krok 3: Upewnij się, że wszystko działa</a></h2>
+<br />
+
+<p>Sprawdź, czy Privoxy i vidalia są uruchomione. Ikona Privoxy to niebieskie
+ lub zielone kółko z "P" w środku, Vidalia używa małej zielonej cebuli, gdy Tor
+ działa lub ciemnej cebuli z czerwonym "X", gdy Tor nie działa. Możesz zatrzymać
+ lub uruchomić Tor'a, klikając prawym klawiszem myszki na ikonę Vidalii w zasobniku
+ systemowym i wybierając "Start" lub "Stop" z menu, jak pokazano niżej:
+</p>
+
+<img alt="Ikona Vidalii w zasobniku"
+src="../img/screenshot-win32-vidalia.png">
+
+<p>Teraz powinieneś spróbować użyć swojej przeglądarki z Tor'em i
+ upewnić się, że Twój adres IP jest anonimizowany. Kliknij na <a
+ href="http://serifos.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1">wykrywacz
+ Tor'a</a> i sprawdź, czy jego zdaniem używasz Tor'a, czy nie. (Jeśli ta strona
+ akurat nie działa, przeczytaj <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#IsMyConnectionPrivate">ten
+wpis w FAQ</a>, by poznać więcej sposobów na testowanie swojego Tor'a.)
+</p>
+
+<p>Jeśli masz zaporę ogniową, która ogranicza możliwości Twojego komputera co
+ do łączenia się z samym sobą, zezwól w niej na połączenia od programów
+ lokalnych na porty lokalne 8118 i 9050. Jeśli zapora blokuje połączenia
+ wychodzące, spraw, by można się było połączyć choć z portami 80 i 433,
+ po czym przeczytaj <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#FirewalledClient">ten
+wpis do FAQ</a>.
+</p>
+
+<p>Jeśli dalej nie działa, spójrz na <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ItDoesntWork">ten
+wpis FAQ</a>, by poszukać wskazówek.</p>
+
+<hr />
+<a id="server"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#server">Krok 4: Konfiguracja Tor'a jako serwer</a></h2>
+<br />
+
+<p>Sieć Tor'a polega na ochotnikach oddających część swojego łącza. Im więcej
+ ludzi uruchomi serwer, tym szybsza będzie sieć Tor'a. Jeśli masz co najmniej
+ 20 kilobajtów/s w obie strony, pomóż Tor'owi, konfigurując swojego klienta tak,
+ by był także serwerem. Mamy wiele cech, które czynią serwery Tor'a łatwymi i
+ wygodnymi, łącznie z ograniczeniem przepustowości, polityki wyjścia byś mógł
+ zmniejszyć ryzyko skarg, i obsługę dynamicznych adresów IP.</p>
+
+<p>Posiadanie serwerów w wielu różnych miejscach w sieci sprawia, że
+ użytkownicy są bezpieczni. <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerAnonymity">Ty
+ też możesz mieć lepszą anonimowość</a>, gdyż serwery, do których się łączysz,
+ nie mogą stwierdzić, czy połączenie pochodzi z Twojeo komputera, czy
+ zostało przekierowane z innych.</p>
+
+<p>Przeczytaj szczegóły w naszym przewodniku <a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiguracji serwera</a>.</p>
+
+<hr />
+
+<p>Jeśli masz pomysły na ulepszenie tej strony, prosimy <a
+href="<page contact>">je do nas wysłać</a>. Dziękujemy!</p>
+
+ </div><!-- #main -->
+</div>
+
+#include <foot.wmi>
+More information about the tor-commits mailing list