[or-cvs] r8787: Polish website translation update (website/trunk/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Sat Oct 21 12:34:04 UTC 2006


Author: bogdro
Date: 2006-10-21 08:33:59 -0400 (Sat, 21 Oct 2006)
New Revision: 8787

Modified:
  website/trunk/pl/contact.wml
  website/trunk/pl/documentation.wml
  website/trunk/pl/translation-status.wml
  website/trunk/pl/volunteer.wml
Log:
Polish website translation update

Modified: website/trunk/pl/contact.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/contact.wml	2006-10-21 10:07:55 UTC (rev 8786)
+++ website/trunk/pl/contact.wml	2006-10-21 12:33:59 UTC (rev 8787)
@@ -37,7 +37,7 @@
 <tt>tor-webmaster</tt> zajmuje się poprawianiem błędów na stronie,
 zminą błędnych sformułowań oraz dodawaniem nowych sekcji i paragrafów,
 które możesz nam wysłać. Jednak wcześniej lepiej będzie jeśli
-wpiszesz je do <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor wiki<a/>.
+wpiszesz je do <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor wiki</a>.
 </li>
 
 <li>

Modified: website/trunk/pl/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/documentation.wml	2006-10-21 10:07:55 UTC (rev 8786)
+++ website/trunk/pl/documentation.wml	2006-10-21 12:33:59 UTC (rev 8787)
@@ -26,7 +26,7 @@
 <a id="Support"></a>
 <h2><a class="anchor" href="#Support">Uzyskiwanie pomocy</a></h2>
 <ul>
-<li>The <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Techniczne
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Techniczne
 FAQ Wiki Tor'a</a> jest pierwszym miejscem, gdzie należy szukać.
 <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Przewodnik
 Toryfikacji różnych aplikacji</a> też jest popularny. (My

Modified: website/trunk/pl/translation-status.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/translation-status.wml	2006-10-21 10:07:55 UTC (rev 8786)
+++ website/trunk/pl/translation-status.wml	2006-10-21 12:33:59 UTC (rev 8787)
@@ -1,7 +1,14 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8267
+# Based-On-Revision: 8749
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
+# Note to translators:
+# translating this page is probably not a good idea, and it never was intended to be translated.
+# it contains lots of programming logic, which you would have to duplicate, and it's probably
+# useful only to other translators which most likely will know a bit of english.
+#
+# Thanks for your hard work, improve the other pages instead. :)  -- weasel
+
 #include "head.wmi" TITLE="Stan tłumaczenia" CHARSET="UTF-8"
 #use "functions.wmi"
 
@@ -18,7 +25,7 @@
 	my @warnings;
 	for my $lang (@LANGUAGES) {
 		opendir(DIR, "$dir/$lang") or
-			$may_miss_dir or die ("Cannot opendir $dir/$lang: $!\n");
+			$may_miss_dir or die ("Nie mogę wykonać opendir $dir/$lang: $!\n");
 		my @files = grep { $_ ne '.' && $_ ne '..' && $_ =~ m/^[^.]/ && -f "$dir/$lang/$_"} readdir(DIR);
 		closedir DIR;
 

Modified: website/trunk/pl/volunteer.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/volunteer.wml	2006-10-21 10:07:55 UTC (rev 8786)
+++ website/trunk/pl/volunteer.wml	2006-10-21 12:33:59 UTC (rev 8787)
@@ -40,7 +40,7 @@
 "przeciekały" do lokalnych obserwatorów, podcza gdy my chcemy zachować anonimowość.
 (Dzieje się tak, gdyż aplikacja wysyła żądanie DNS przed przejściem przez serwer
 Proxy SOCKS.)</li>
-<ul>
+<li><ul>
 <li>Musimy <a
 href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TSocksPatches">zastosować
 nasze wszystkie łaty tsocks do kodu</a> i utrzymywać nową gałąź. Możemy ją hostować, jeśli chcesz.</li>
@@ -51,7 +51,7 @@
 tsocks lub dsocks jest zainstalowany, i odpowiednio je uruchamiał. To
 prawdopodobnie oznacza zunifikowanie ich interfejsów i w grę może wchodzić
 dzielenie kodu między nimi lub całkowita rezygnacja z jednego z nich.</li>
-</ul>
+</ul></li>
 <li>Ludzie, którzy uruchomili serwer Tor'a mówią nam, że chcę dać jedną
 przepustowość łącza dla Tor'a (BandwidthRate) w czasie pewnej części dnia,
 a inną w innych częściach dnia. Zamiast programować to w Torze, powinniśmy mieć
@@ -96,7 +96,7 @@
 i wysyłania ich przez Tor'a. tsocks (Linux), dsocks (BSD),
 i freecap (Windows) zdają się być dobrymi kandydatami.</li>
 <li>Mamy ogromną listę <a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">potencjalnie
- użytecznych programów, które współpracują z Tor'em. Które z nich są
+ użytecznych programów, które współpracują z Tor'em</a>. Które z nich są
 przydatne w jakich sytuacjach? Proszę pomóż nam je testować i zapisuj
 swoje wyniki.</li>
 <li>Pomóż przetłumaczyć stronę WWW i dokumentację na inne języki. Spójrz naMore information about the tor-commits mailing list