[or-cvs] r9212: Polish translation update of website-svn (website/trunk/pl)

bogdro at seul.org bogdro at seul.org
Fri Dec 29 10:11:02 UTC 2006


Author: bogdro
Date: 2006-12-29 05:10:38 -0500 (Fri, 29 Dec 2006)
New Revision: 9212

Added:
  website/trunk/pl/documentation.wml
Removed:
  website/trunk/pl/documentation.wml
Modified:
  website/trunk/pl/download-windows.wml
  website/trunk/pl/download.wml
Log:
Polish translation update of website-svn

Deleted: website/trunk/pl/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/documentation.wml	2006-12-29 05:51:50 UTC (rev 9211)
+++ website/trunk/pl/documentation.wml	2006-12-29 10:10:38 UTC (rev 9212)
@@ -1,153 +0,0 @@
-## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9001
-# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
-
-#include "head.wmi" TITLE="Dokumentacja" CHARSET="UTF-8"
-
-<div class="main-column">
-
-<a id="RunningTor"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Uruchamianie Tor'a</a></h2>
-<ul>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instalacja Tor'a
-na Win32</a></li>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instalacja Tor'a na
-Mac OS X</a></li>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instalacja Tor'a na
-Linux/BSD/Unix</a></li>
-<li><a href="<page docs/tor-switchproxy>">Instalacja
-SwitchProxy dla Tor'a</a></li>
-<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiguracja
-serwera Tor'a</a></li>
-<li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Konfiguracja
-usług ukrytych Tor'a</a></li>
-</ul>
-
-<a id="Support"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#Support">Uzyskiwanie pomocy</a></h2>
-<ul>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Techniczne
- FAQ Wiki Tor'a</a> jest pierwszym miejscem, gdzie należy szukać.
- <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Przewodnik
- Toryfikacji różnych aplikacji</a> też jest popularny. (My
- monitorujemy stronę Wiki by zapewnić dokładność, deweloperzy Tor'a nie są
- odpowiedzialni za zawrtość.)</li>
-<li><a href="<page faq-abuse>">FAQ o nadużyciach</a> jest zbiorem
- częstych pytań i spraw dyskutowanych, gdy ktoś posiada serwer Tor'a.</li>
-<li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Prawne FAQ Tor'a</a> zostało napisane przez
- prawników EFF. Jego celem jest dać wszystkim pogląd na pewne sprawy prawne,
- które są związane z projektem Tor'a w USA.</li>
-<li><a href="<page tor-manual>">Podręcznik</a>
- zawiera wszystkie możliwe wpisy, które można umieścić w swoim <a
- href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">pliku
- torrc</a>. Mamy też <a href="<page tor-manual-dev>">podręcznik do
- wersji rozwojowej Tor'a</a>.</li>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Wiki
- Tor'a</a> ma mnóstwo pomocnych wpisów od użytkowników Tor'a.
- Zobacz!</li>
-<li>Kanał IRC Tor'a (dla użytkowników, operatorów serwerów i deweloperów)
- to <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor na irc.oftc.net</a>.</li>
-<li>Mamy <a
- href="http://bugs.noreply.org/tor">bugtracker</a> (system śledzenia błędów).
- Jeśli znalazłeś błąd, zwłaszcza prowadzący do zamknięcia programu, najpierw przeczytaj <a
- href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing">jak
- zgłaszać błędy Tor'a</a>, a potem podaj nam jak najwięcej informacji o tym błędzie w systemie
- bugtracker. (Jeśli twój błąd jest w Privoxy, przeglądarce,
- lub jakiejkolwiek innej aplikacji, proszę nie umieszczać go
- w naszym systemie.)</li>
-<li>Wypróbuj listę mailingową or-talk <a href="#MailingLists">poniżej</a>.
-<li>W ostateczności przejrzyj <a href="<page contact>">stronę
- kontaktową Tor'a</a>.</li>
-</ul>
-
-<a id="MailingLists"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Informacja o Listach Mailingowych</a></h2>
-<ul>
-<li><a href="http://archives.seul.org/or/announce/">Lista mailingowa or-announce</a>
- jest listą o małym ruchu dla ogłoszeń o nowych wydaniach
- i krytycznych aktualizacjach bezpieczeństwa. Wszyscy powinni się zapisać na tę listę.</li>
-<li><a href="http://archives.seul.org/or/talk/">Lista or-talk</a>
- jest miejscem, gdzie toczy się wiele dyskusji i gdzie wysyłamy zawiadomienia
- o wersjach prerelease i release candidates.</li>
-<li><a href="http://archives.seul.org/or/dev/">Lista or-dev</a>
- jest tylko dla deweloperów i ma mały ruch.</li>
-<li>Lista dla <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">zapisów cvs</a>
- może być ciekawa dla deweloperów.</li>
-</ul>
-
-<a id="DesignDoc"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Dokumenty Projektu</a></h2>
-<ul>
-<li><b>Dokumenty Projektu</b> (opublikowane na Usenix Security 2004)
- podaje nasze uzasadnienia i analizy bezpieczeństwa projektu Tor'a: są wersje
- <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> i
- <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>.</li>
-<li>Nasz dodatkowy dokument na temat <b>wyzwań w krótkoczasowej anonimowości</b>
- (ciągle w postaci szkicu) podaje szczegóły nowszych doświadczeń i kierunki:
- <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">wersja
- PDF</a>.</li>
-<li><b>Specyfikacje</b> mają za zadanie dać
- deweloperom dość informacji, by stworzyć kompatybilną wersję Tor'a:
- <ul>
- <li><a href="<svnsandbox>doc/tor-spec.txt">Główna specyfikacja Tor'a</a></li>
- <li><a href="<svnsandbox>doc/rend-spec.txt">Specyfikacja rendezvous Tor'a</a></li>
- <li><a href="<svnsandbox>doc/dir-spec.txt">Specyfikacja serwera katalogów Tor'a</a></li>
- <li><a href="<svnsandbox>doc/control-spec.txt">Specyfikacja kontroli interfejsu UI Tor'a</a></li>
- </ul></li>
-<li>Spójrz na <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">slajdy
- (PDF)</a> i <a
- href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">wideo
- (torrent)</a> z przemówienia na temat Tor'a, które Roger wygłosił na <a
- href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>. Mamy też <a
- href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">slajdy</a> i <a
- href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">wideo</a>
- z przemównienia na WTH na temat usług ukrytych.</li>
-</ul>
-
-<a id="NeatLinks"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Ciekawe Linki</a></h2>
-<ul>
-<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
- wiki</a> ma mnóstwo pomocnych wpisów od użytkowników Tor'a. Sprawdź!</li>
-<li><a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">Ukryte wiki</a> jest
- portalem dla wszystkiego o usługach ukrytych.</li>
-<li><a
- href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">Lista
- pomocnych programów, których można użyć z Tor'em</a>.</li>
-<li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/">Graf Weasel'a
- liczby serwerów Tor'a w różnych okresach</a>.</li>
-<li><a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1">Wykrywacz
- Tor'a</a> próbuje zgadnąć, czy używasz Tor'a, czy nie.</li>
-<li>Zobacz stronę Xenobite'a <a
- href="https://torstat.xenobite.eu/">o stanie węzłów Tor'a</a>. Te listy
- mogą nie być tak dokładne jak te, których używa twój klient Tor'a, gdyż twój klient
- pobiera wszystkie wyczerpujące katalogi i łączy je lokalnie.
- Strona NightEffect <a href="https://tns.nighteffect.com/">Sieć Tor'a</a> jest
- kolejną stroną zawierającą te informacje.</li></li>
-<li>Przeczytaj <a
-href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">te
-dokumenty</a> (zwłaszcza te w ramkach) by szybko nabrać pojęcia o
-systemach anonimowej komunikacji.</li>
-</ul>
-
-<a id="Developers"></a>
-<h2><a class="anchor" href="#Developers">Dla Deweloperów</a></h2>
- Przeglądaj <b>katalogi ze źródłami</b> Tor'a: (które niekoniecznie muszą działać lub w ogóle się kompilować)
- <ul>
-  <li><a href="<svnsandbox>">Regularnie aktualizowana "piaskownica" SVN</a></li>
-  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Przeglądaj bezpośrednio drzewo katalogów kodu źródłowego</a></li>
-  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=Tor">ViewCVS</a></li>
-  <li>anonimowy dostęp do <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a>:
-   <ul>
-    <li>Stwórz nowy katalog i przejdź do niego.</li>
-    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
-    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
-    <li>Żeby sprawdzić gałąź utrzymywanych wersji, użyj<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
-   </ul><br>
-   <b>odcisk palca (hash) certyfikatu HTTPS:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
-  </li>
- </ul>
-
- </div><!-- #main -->
-
-#include <foot.wmi>

Added: website/trunk/pl/documentation.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/documentation.wml	2006-12-29 05:51:50 UTC (rev 9211)
+++ website/trunk/pl/documentation.wml	2006-12-29 10:10:38 UTC (rev 9212)
@@ -0,0 +1,153 @@
+## translation metadata
+# Based-On-Revision: 9197
+# Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
+
+#include "head.wmi" TITLE="Dokumentacja" CHARSET="UTF-8"
+
+<div class="main-column">
+
+<a id="RunningTor"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#RunningTor">Uruchamianie Tor'a</a></h2>
+<ul>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instalacja Tor'a
+na Win32</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-osx>">Instalacja Tor'a na
+Mac OS X</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-unix>">Instalacja Tor'a na
+Linux/BSD/Unix</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-switchproxy>">Instalacja
+SwitchProxy dla Tor'a</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-doc-server>">Konfiguracja
+serwera Tor'a</a></li>
+<li><a href="<page docs/tor-hidden-service>">Konfiguracja
+usług ukrytych Tor'a</a></li>
+</ul>
+
+<a id="Support"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Support">Uzyskiwanie pomocy</a></h2>
+<ul>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ">Techniczne
+ FAQ Wiki Tor'a</a> jest pierwszym miejscem, gdzie należy szukać.
+ <a href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorifyHOWTO">Przewodnik
+ Toryfikacji różnych aplikacji</a> też jest popularny. (My
+ monitorujemy stronę Wiki by zapewnić dokładność, deweloperzy Tor'a nie są
+ odpowiedzialni za zawrtość.)</li>
+<li><a href="<page faq-abuse>">FAQ o nadużyciach</a> jest zbiorem
+ częstych pytań i spraw dyskutowanych, gdy ktoś posiada serwer Tor'a.</li>
+<li><a href="<page eff/tor-legal-faq>">Prawne FAQ Tor'a</a> zostało napisane przez
+ prawników EFF. Jego celem jest dać wszystkim pogląd na pewne sprawy prawne,
+ które są związane z projektem Tor'a w USA.</li>
+<li><a href="<page tor-manual>">Podręcznik</a>
+ zawiera wszystkie możliwe wpisy, które można umieścić w swoim <a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#torrc">pliku
+ torrc</a>. Mamy też <a href="<page tor-manual-dev>">podręcznik do
+ wersji rozwojowej Tor'a</a>.</li>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Wiki
+ Tor'a</a> ma mnóstwo pomocnych wpisów od użytkowników Tor'a.
+ Zobacz!</li>
+<li>Kanał IRC Tor'a (dla użytkowników, operatorów serwerów i deweloperów)
+ to <a href="irc://irc.oftc.net/tor">#tor na irc.oftc.net</a>.</li>
+<li>Mamy <a
+ href="http://bugs.noreply.org/tor">bugtracker</a> (system śledzenia błędów).
+ Jeśli znalazłeś błąd, zwłaszcza prowadzący do zamknięcia programu, najpierw przeczytaj <a
+ href="http://wiki.noreply.org/wiki/TheOnionRouter/TorFAQ#ServerCrashing">jak
+ zgłaszać błędy Tor'a</a>, a potem podaj nam jak najwięcej informacji o tym błędzie w systemie
+ bugtracker. (Jeśli twój błąd jest w Privoxy, przeglądarce,
+ lub jakiejkolwiek innej aplikacji, proszę nie umieszczać go
+ w naszym systemie.)</li>
+<li>Wypróbuj listę mailingową or-talk <a href="#MailingLists">poniżej</a>.
+<li>W ostateczności przejrzyj <a href="<page contact>">stronę
+ kontaktową Tor'a</a>.</li>
+</ul>
+
+<a id="MailingLists"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#MailingLists">Informacja o Listach Mailingowych</a></h2>
+<ul>
+<li><a href="http://archives.seul.org/or/announce/">Lista mailingowa or-announce</a>
+ jest listą o małym ruchu dla ogłoszeń o nowych wydaniach
+ i krytycznych aktualizacjach bezpieczeństwa. Wszyscy powinni się zapisać na tę listę.</li>
+<li><a href="http://archives.seul.org/or/talk/">Lista or-talk</a>
+ jest miejscem, gdzie toczy się wiele dyskusji i gdzie wysyłamy zawiadomienia
+ o wersjach prerelease i release candidates.</li>
+<li><a href="http://archives.seul.org/or/dev/">Lista or-dev</a>
+ jest tylko dla deweloperów i ma mały ruch.</li>
+<li>Lista dla <a href="http://archives.seul.org/or/cvs/">zapisów cvs</a>
+ może być ciekawa dla deweloperów.</li>
+</ul>
+
+<a id="DesignDoc"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#DesignDoc">Dokumenty Projektu</a></h2>
+<ul>
+<li><b>Dokumenty Projektu</b> (opublikowane na Usenix Security 2004)
+ podaje nasze uzasadnienia i analizy bezpieczeństwa projektu Tor'a: są wersje
+ <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.pdf">PDF</a> i
+ <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/tor-design.html">HTML</a>.</li>
+<li>Nasz dodatkowy dokument na temat <b>wyzwań w krótkoczasowej anonimowości</b>
+ (ciągle w postaci szkicu) podaje szczegóły nowszych doświadczeń i kierunki:
+ <a href="<svnsandbox>doc/design-paper/challenges.pdf">wersja
+ PDF</a>.</li>
+<li><b>Specyfikacje</b> mają za zadanie dać
+ deweloperom dość informacji, by stworzyć kompatybilną wersję Tor'a:
+ <ul>
+ <li><a href="<svnsandbox>doc/tor-spec.txt">Główna specyfikacja Tor'a</a></li>
+ <li><a href="<svnsandbox>doc/rend-spec.txt">Specyfikacja rendezvous Tor'a</a></li>
+ <li><a href="<svnsandbox>doc/dir-spec.txt">Specyfikacja serwera katalogów Tor'a</a></li>
+ <li><a href="<svnsandbox>doc/control-spec.txt">Specyfikacja kontroli interfejsu UI Tor'a</a></li>
+ </ul></li>
+<li>Spójrz na <a href="http://freehaven.net/~arma/wth1.pdf">slajdy
+ (PDF)</a> i <a
+ href="http://rehash.waag.org/WTH/wth-anonymous-communication-58.mp4.torrent">wideo
+ (torrent)</a> z przemówienia na temat Tor'a, które Roger wygłosił na <a
+ href="http://whatthehack.org/">What the Hack (WTH)</a>. Mamy też <a
+ href="http://freehaven.net/~arma/wth3.pdf">slajdy</a> i <a
+ href="http://rehash.waag.org/WTH/wth_tor_hidden_services.mp4.torrent">wideo</a>
+ z przemównienia na WTH na temat usług ukrytych.</li>
+</ul>
+
+<a id="NeatLinks"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#NeatLinks">Ciekawe Linki</a></h2>
+<ul>
+<li><a href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter">Tor
+ wiki</a> ma mnóstwo pomocnych wpisów od użytkowników Tor'a. Sprawdź!</li>
+<li><a href="http://6sxoyfb3h2nvok2d.onion/">Ukryte wiki</a> jest
+ portalem dla wszystkiego o usługach ukrytych.</li>
+<li><a
+ href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/SupportPrograms">Lista
+ pomocnych programów, których można użyć z Tor'em</a>.</li>
+<li><a href="http://www.noreply.org/tor-running-routers/">Graf Weasel'a
+ liczby serwerów Tor'a w różnych okresach</a>.</li>
+<li><a href="http://lefkada.eecs.harvard.edu/cgi-bin/ipaddr.pl?tor=1">Wykrywacz
+ Tor'a</a> próbuje zgadnąć, czy używasz Tor'a, czy nie.</li>
+<li>Zobacz stronę Xenobite'a <a
+ href="https://torstat.xenobite.eu/">o stanie węzłów Tor'a</a>. Te listy
+ mogą nie być tak dokładne jak te, których używa twój klient Tor'a, gdyż twój klient
+ pobiera wszystkie wyczerpujące katalogi i łączy je lokalnie.
+ Strona NightEffect <a href="https://tns.nighteffect.com/">Sieć Tor'a</a> jest
+ kolejną stroną zawierającą te informacje.</li></li>
+<li>Przeczytaj <a
+href="http://freehaven.net/anonbib/topic.html#Anonymous_20communication">te
+dokumenty</a> (zwłaszcza te w ramkach) by szybko nabrać pojęcia o
+systemach anonimowej komunikacji.</li>
+</ul>
+
+<a id="Developers"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#Developers">Dla Deweloperów</a></h2>
+ Przeglądaj <b>katalogi ze źródłami</b> Tor'a: (które niekoniecznie muszą działać lub w ogóle się kompilować)
+ <ul>
+  <li><a href="<svnsandbox>">Regularnie aktualizowana "piaskownica" SVN</a></li>
+  <li><a href="https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk">Przeglądaj bezpośrednio drzewo katalogów kodu źródłowego</a></li>
+  <li><a href="http://cvs.seul.org/viewcvs/viewcvs.cgi/tor/?root=Tor">ViewCVS</a></li>
+  <li>anonimowy dostęp do <a href="http://subversion.tigris.org/">subversion</a>:
+   <ul>
+    <li>Stwórz nowy katalog i przejdź do niego.</li>
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/trunk tor</kbd></li>
+    <li><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/website/trunk website</kbd></li>
+    <li>Żeby sprawdzić gałąź utrzymywanych wersji, użyj<br /><kbd>svn checkout https://tor-svn.freehaven.net/svn/tor/branches/tor-0_1_1-patches</kbd></li>
+   </ul><br>
+   <b>odcisk palca (hash) certyfikatu HTTPS:</b> 11:34:5c:b1:c4:12:76:10:86:ce:df:69:3d:06:a9:57:fa:dc:c9:29
+  </li>
+ </ul>
+
+ </div><!-- #main -->
+
+#include <foot.wmi>

Modified: website/trunk/pl/download-windows.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download-windows.wml	2006-12-29 05:51:50 UTC (rev 9211)
+++ website/trunk/pl/download-windows.wml	2006-12-29 10:10:38 UTC (rev 9212)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 8698
+# Based-On-Revision: 9188
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Pobieranie dla Windows" CHARSET="UTF-8"
@@ -44,8 +44,10 @@
 <tr>
 <td>Windows</td>
 <td>Pakiet Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
-<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+ <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a
+ href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+ <a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a
+ href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instrukcje dla Windows</a></td>
 </tr>

Modified: website/trunk/pl/download.wml
===================================================================
--- website/trunk/pl/download.wml	2006-12-29 05:51:50 UTC (rev 9211)
+++ website/trunk/pl/download.wml	2006-12-29 10:10:38 UTC (rev 9212)
@@ -1,5 +1,5 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 9143
+# Based-On-Revision: 9188
 # Last-Translator: bogdandr_at_op . pl
 
 #include "head.wmi" TITLE="Pobieranie" CHARSET="UTF-8"
@@ -45,8 +45,10 @@
 <tr>
 <td>Windows</td>
 <td>Pakiet Tor &amp; Privoxy &amp; Vidalia:
-<a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
-<a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
+ <a href="<package-win32-bundle-stable>"><version-win32-bundle-stable></a> (<a
+ href="<package-win32-bundle-stable-sig>">sig</a>),
+ <a href="<package-win32-bundle-alpha>"><version-win32-bundle-alpha></a> (<a
+ href="<package-win32-bundle-alpha-sig>">sig</a>).
 </td>
 <td><a href="<page docs/tor-doc-win32>">Instrukcje dla Windows</a></td>
 </tr>More information about the tor-commits mailing list