[or-cvs] r9189: new swedish frontpage, from chaffeur (with tweaks) (website/trunk/se)

arma at seul.org arma at seul.org
Sun Dec 24 19:00:17 UTC 2006


Author: arma
Date: 2006-12-24 14:00:16 -0500 (Sun, 24 Dec 2006)
New Revision: 9189

Modified:
   website/trunk/se/index.wml
Log:
new swedish frontpage, from chaffeur (with tweaks)


Modified: website/trunk/se/index.wml
===================================================================
--- website/trunk/se/index.wml	2006-12-24 09:01:08 UTC (rev 9188)
+++ website/trunk/se/index.wml	2006-12-24 19:00:16 UTC (rev 9189)
@@ -1,6 +1,6 @@
 ## translation metadata
-# Based-On-Revision: 7812
-# Last-Translator: thomass at seul.org 
+# Based-On-Revision:  8910
+# Last-Translator: chaffeur at spray.se
 
 #include "head.wmi" TITLE="Ett system för anonym kommunikation på Internet"
 
@@ -11,16 +11,11 @@
 <br />
 
 <a href="<page overview>"><img src="$(IMGROOT)/how_tor_works_thumb.png" alt="Hur Tor fungerar" /></a>
-
 <div class="donatebutton">
-<a href="<page donate>">St&ouml;d Tor: Donera!</a>
+<a href="<page donate>">St&ouml;d Tor: donera!</a>
 </div>
 
-<div class="donatebutton">
-<a href="<page gui/index>">Vill du ha ett b&auml;ttre Tor GUI?</a>
 </div>
-
-</div>
 <!-- END SIDEBAR -->
 
 <div class="main-column">
@@ -31,34 +26,26 @@
 
 <p>
 Tor &auml;r ett verktyg som anv&auml;nds av m&aring;nga organisationer och privatpersoner
-som vill f&ouml;rst&auml;rka sin s&auml;kerhet p&aring; Internet. Att anv&auml;nda Tor kan hj&auml;lpa dig 
-att bli anonymare n&auml;r du surfar och publicerar p&aring; n&auml;tet, anv&auml;nder snabbmeddelanden 
-(eng. instant messaging), IRC, SSH och andra applikationer som anv&auml;nder sig av TCP-protokollet. 
-Tor erbjuder ocks&aring; en plattform som utvecklare kan anv&auml;nda f&ouml;r att bygga nya 
+som vill f&ouml;rst&auml;rka sin s&auml;kerhet p&aring; Internet. Att anv&auml;nda Tor kan hj&auml;lpa dig
+att bli anonymare n&auml;r du surfar och publicerar p&aring; n&auml;tet, anv&auml;nder snabbmeddelanden
+(eng. instant messaging), IRC, SSH och andra applikationer som anv&auml;nder sig av TCP-protokollet.
+Tor erbjuder ocks&aring; en plattform som utvecklare kan anv&auml;nda f&ouml;r att bygga nya
 applikationer med inbyggd anonymitet, s&auml;kerhet och funktioner f&ouml;r integritet.
 </p>
 
 <p>
-Din trafik &auml;r s&auml;krare n&auml;r du anv&auml;nder Tor, d&auml;rf&ouml;r att kommunikationen
-studsar runt ett distribuerat n&auml;tverk av servrar, kallade 
-<a href="<page overview>">onion routers</a>.
-M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r teknologin i Tor &auml;r att erbjuda anv&auml;ndare skydd mot 
-&quot;trafikanalys&quot;, en form av n&auml;tverks&ouml;vervakning som hotar anonymitet och
-integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner, relationer och nationell 
-s&auml;kerhet. 
+Tor siktar p&aring; att vara ett f&ouml;rsvar mot <a href="<page overview>">trafik analys</a>,
+en form av n&auml;t&ouml;vervakning som hotar personlig anonymitet
+och integritet, hemliga aff&auml;rstransaktioner, relationer och nationell
+s&auml;kerhet.
+Kommunikationen studsar runt i ett distribuerat n&auml;tverk av servrar kallade onion routers, som <a
+href="http://wiki.noreply.org/noreply/TheOnionRouter/TorFAQ#WhatProtections">skyddar dig</a>
+fr&aring;n hemsidor som bygger profiler av dina surfvanor,
+tjyvlyssnare som kontrollerar vad du l&auml;ser och vilka sidor du bes&ouml;ker,
+tillochmed onion routrarna sj&auml;lva.
 </p>
 
 <p>
-Ist&auml;llet f&ouml;r att se p&aring; inneh&aring;llet i din kommunikation, anv&auml;nds trafikanalys
-f&ouml;r att analysera vart din data skickas, n&auml;r och hur stor m&auml;ngden &auml;r.
-
-M&aring;ls&auml;ttningen f&ouml;r Tor &auml;r att f&ouml;rsv&aring;ra trafikanalys genom att f&ouml;rhindra
-webbplatser, tjuvlyssnare och till och med routrarna sj&auml;lva fr&aring;n att sp&aring;ra 
-din kommunikation p&aring; n&auml;tet. Detta betyder att Tor l&aring;ter dig sj&auml;lv best&auml;mma om du 
-vill låta identifiera dig. 
-</p>
-
-<p>
 S&auml;kerheten i Tor f&ouml;rst&auml;rks n&auml;r anv&auml;ndarantalet &ouml;kar och fler erbjuder sig att
 k&ouml;ra servrar. V&auml;nligen &ouml;verv&auml;g att <a href="<page volunteer>">bidra med din tid</a>
 eller <a href="<page docs/tor-doc-server>">med bandbredd</a>.
@@ -66,25 +53,23 @@
 id&eacute; att lita p&aring; Tor om du verkligen beh&ouml;ver ett kraftfullt skydd f&ouml;r din anonymitet.
 </p>
 
+<a id="News"></a>
+<h2><a class="anchor" href="#News">Nyheter</a></h2>
 
+<ul>
 
-<p><b>Vi letar nu aktivt efter sponsorer och finansiering.</b>
+<li>Feb 2006: The Tor network has grown to hundreds of thousands of
+users. The developers can't do all the new features, bug fixes, and
+documentation. <a href="<page volunteer>">We need your help!</a></li>
 
-Tor-projektet lanserades av <a href="http://freehaven.net/">The Free
-Haven Project</a> 2002. Tidigare var utvecklingen av Tor finansierat 
-av kontrakt med <a href="http://www.nrl.navy.mil/">Naval
-Research Lab</a> (uppfinnare av &quot;onion routing&quot;) och 
-<a href="http://www.eff.org/">Electronic Frontier Foundation</a> (som 
-fortfarande v&auml;nligt driftar v&aring;r website). Sponsorer av Tor f&aring;r personlig 
-uppm&auml;rksamhet, b&auml;ttre support, publicitet (om de s&aring; vill), och kan p&aring;verka
-riktningen f&ouml;r v&aring;r forskning och utveckling.
-</p>
+<li>Jan 2006: <b>Vi letar nu aktivt efter sponsorer och finansiering.</b>
+Om din organisation intresserar sig av att Torn&auml;tverket ska forts&auml;tta vara
+anv&auml;ndbart och snabbt, var god <a href="<page contact>">kontakta oss</a>. Tors sponsorer
+f&aring;r personlig kontakt, b&auml;ttre support, publicitet (om de vill) och f&aring;r vara med och best&auml;mma
+rikningen f&ouml;r v&aring;r forskning och utveckling.</li>
 
+</ul>
+
   </div><!-- #main -->
 
-<!--
-<a href="http://www.eff.org/"><img src="$(IMGROOT)/eff_badge.png" alt="Tor development has been supported by EFF" /></a>
-<a href="http://www.onion-router.net/"><img src="$(IMGROOT)/onr-logo.jpg" alt="Tor development has been supported by ONR" /></a>
--->
-
 #include <foot.wmi>More information about the tor-commits mailing list